Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление поведением персонала \ 6175. Індивідуальна робота з курсу Управління поведінкою персоналу - 6 завдань

Індивідуальна робота з курсу Управління поведінкою персоналу - 6 завдань

« Назад

Код роботи: 6175

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Управління поведінкою персоналу

Тема: 6 завдань

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Завдання

Завдання 1

Тип завдання: розробка та обґрунтування власної концепції мотивації поведінки робітників в організації.

Мета завдання: аналіз сучасної ситуації в країні та особливостей діяльності конкретної організації з точки зору можливостей мотивації робітників на підставі теоретичних знань з питань мотивації поведінки.

Форма представлення звіту: обґрунтована власна концепція мотивації з урахуванням:

- соціально-економічних умов, що склалися в країні;

- особливостей діяльності організації;

- теоретичних засад мотивації;

- ментальності робітників.

 

Завдання 2

Тип завдання: проведіть дослідження груп в організації, в якої Ви працюєте.

Мета завдання: засвоїти питання групоутворення в організації; визначити фактори формування неформальних груп в організації та дослідити їх вплив на діяльність організації.

Форма представлення звіту: аналітичний огляд за структурою:

- стисла характеристика типів груп (формальних та неформальних) в організації;

- рольова поведінка членів конкретної групи. Їх статус, цінності, норми поведінки;

- групові цінності; збіг особистих та групових цінностей;

- формальні та неформальні ролі в групі;

- висновок щодо впливу цих характеристик на ефективність роботи.

 

Завдання 3

Тип завдання: –дослідження характеристик формальної та неформальної комунікації в організації, аналіз їх впливу на поведінку робітників та можливості управління нею.

Мета завдання: – визначити вплив комунікаційних процесів на управління поведінкою в організації.

Форма представлення звіту: аналіз представити у табличній формі:

Види комунікаційних процесів

Їх вплив на поведінку робітника

Їх використання в управлінській діяльності

Формальні комунікації:

-

-

Неформальні комунікації:

-

-

 

 

 

Завдання 4

Тип завдання: розробіть анкету для виявлення характеристик організаційного клімату та провести власне дослідження організаційного клімату в своєї організації.

Мета завдання: сформулювати уявлення про організаційний клімат, його значення, фактори, що впливають на нього, заходи по його оптимізації.

Форма представлення звіту:

- у формі таблиць з відкритими та закритими питаннями (10-15 питань);

 

Завдання 5

Тип завдання - розробіть анкету для оцінки рівня конфліктності в організації, де ви працюєте, та проведіть за її допомогою дослідження.

Мета завдання – визначити фактори виникнення конфліктів в організації, можливості їх запобігання та управління напруженням в організації.

Форма представлення звіту:

- анкета – таблиця з відкритими та закритими запитаннями (не менше ніж 20-25);

- обгрунтований звіт за результатами досліджень (не менше 8 сторінок), який має такі складові:

1) результати дослідження та висновки стосовно них;

2) аналіз факторів виникнення конфліктів в організації;

- напрямки запобігання виникнення конфліктів в організації;

- напрямки управління напруженням в організації.

 

Завдання 6

Тип завдання - проведіть дослідження та аналіз ситуації непорозуміння (напруження, конфлікту) в організації, де випрацюєте.

Мета завдання – визначення факторів, що обумовлюють напругу (конфлікт); стилі поведінки робітників у таких ситуаціях; роль керівника в них.

Форма представлення звіту: аналітичний звіт щодо проведеного дослідження за такою формою:

- характеристика ситуації;

- учасники;

- причини виникнення;

- поведінка учасників;

- роль керівника та його поведінка;

- шляхи вирішення;

- напрямки запобігання;

- значення для організації, діяльності, соціально-психологічного клімату, окремих робітників.

Кожне із завдань оцінюється за шкалою: 0; 3; 5 бали. Для оцінювання рівня виконання індивідуальних завдань використовуються такі критерії:

Оцінка, балів

Критерії

5

Виконаний належним чином увесь обсяг завдання. Інформація добре ілюстрована

3

Завдання в цілому виконане, але має окремі недоліки: частина інформації відсутня або суперечлива, відсутні необхідні ілюстрації

0

Завдання не виконане або виконане без необхідної інформації чи списане з іншої роботи.