Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление поведением персонала \ 6174. Шпаргалка з курсу Управління поведінкою персоналу - 45 питань

Шпаргалка з курсу Управління поведінкою персоналу - 45 питань

« Назад

Код роботи: 6174

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Управління поведінкою персоналу

Тема: 45 питань

Кількість сторінок: 52

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

1. Організаційна поведінка як академічна дисципліна: поняття, мета, об’єкти дослідження.

2. Особистість: поняття, структура, характеристики, детермінанти поведінки.

3. Сутнісна характеристика сучасних теорій розвитку особистості.

4. Сутність “я” - концепції та її вплив на поведінку людини в організації. Характеристика механізмів захисної поведінки.

5. Комбіновані типи особистості та особливості управління ними.

6. Соціальні ролі в організації та особистісний потенціал робітника.

7. Сутнісна характеристика теорій поведінки особистості в організації.

8. Сутність поняття “задоволеність роботою”, фактори, що впливають на задоволеність роботою, потенційні наслідки задоволеності роботою.

9. Сутність поняття “мотивація функціональної поведінки робітників”, характеристика базового мотиваційного процесу.

10. Сутнісна характеристика основних концепцій мотивації особистості.

11. Сутнісна характеристика теорії підкріплення. Поняття та основні види підкріплення.

12. Модифікація організаційної поведінки: поняття та характеристика основних етапів.

13. Поняття “винагорода”. Сутнісна характеристика типів та видів винагороди працівників в організації.

14. Управління за цілями: поняття, основні етапи, переваги та проблеми.

15. Поняття та цілі організації роботи індивіда. Принципираціональної організації роботи індивіда.

16. Поняття проектування роботи індивіда в організації. Характеристика основних методів проектування та перепроектування роботи в організації.

17. Сутнісна характеристика альтернативних розкладів роботи, їх переваги та недоліки.

18. Поняття та основні типи кар’єри. Характеристика основних етапів кар’єри за Д. Гібсоном. Сутність поняття “планування кар’єри“.

19. Поняття та основні етапи процесу навчання. Характеристика способів навчання працівників на робочому місці.

20. Сутнісна характеристика факторної моделі індивідуального виконання роботи Стюарта.

21. Сутнісна характеристика основних елементів системи оцінювання виконання роботи індивідом в організації.

22. Сутнісна характеристика основних методів оцінки потенційних можливостей індивіда виконувати певну роботу.

23. Сутнісна характеристика основних методів оцінки фактичного виконання роботи індивідом в організації.

24. Сутнісна характеристика основних факторів, які порушують точність оцінки виконання роботи індивідом в організації.

25. Поняття “група”. Причини та умови формування груп в організації. Типи груп в організаціях.

26. Формальні та неформальні групи в організації: поняття та характеристика основних видів.

27. Сутнісна характеристика факторів, що впливають на ефективність роботи групи в організації.

28. Групові норми: поняття, основні ознаки, шляхи встановлення. Сутнісна характеристика норм переважного значення.

29. Сутність поняття “групова динаміка”. Характеристика основних етапів розвитку групи.

30. Поняття групової згуртованості та її вплив на продуктивність роботи групи. Сутнісна характеристика чинників, що визначають ступінь згуртованості групи.

31. Сутнісна характеристика шляхів підвищення та шляхів зниження групової згуртованості.

32. Групове мислення: поняття, характерні ознаки за І. Дженісом. Дії керівника групи щодо зменшення ймовірності виникнення групового мислення.

33. Групове прийняття рішень, його переваги та недоліки. Характеристика основних методів прийняття рішень групою.

34. Влада та лідерство: поняття та взаємозв’язок. Джерела влади за Дж. Френчем та Б. Рейвеном. Вплив лідерства на показники роботи групи.

35. Сутність поняття “міжгрупова динаміка”. Можливі наслідки міжгрупової конкуренції (змагання). Дії керівництва організації щодо запобігання деструктивному змаганню (конкуренції) поміж групами.

36. Команда: поняття, характеристика основних видів в організації та стадій розвитку. Характеристика ключових компонентів, які забезпечують ефективність команди.

37. Прийняття рішень у команді. Сутнісна характеристика методів прийняття рішень командою.

38. Конфлікт: сутність, джерела виникнення і характеристика основних видів в організації. Характеристика процесу розвитку конфлікту.

39. Шляхи запобігання та вирішення конфліктів в організації.

40. Поняття “комунікація” та характеристика процесу комунікації. Сутнісна характеристика засобів комунікації. Бар’єри, які заважають ефективному спілкуванню.

41. Сутнісна характеристика основних методів підвищення ефективності спілкування в організаціях.

42. Організаційна культура: поняття, функції, структура, рівні. Різниця між організаційною та корпоративною культурами.

43. Сутнісна характеристика основних типів організаційної культури.

44. Організаційний розвиток: сутність, мета, принципи. Сутнісна характеристика основних моделей організаційного розвитку.

45. Причини та форми прояву опору змінам в організації. Характеристика методів зменшення та усунення опору організаційним змінам.