Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бизнес-планирование (Планирование бизнеса) \ 6149. Бізнес-план Бізнес-план по створенню Торгового комплексу (МПП «Скіф»)

Бізнес-план Бізнес-план по створенню Торгового комплексу (МПП «Скіф»)

« Назад

Код роботи: 6149

Вид роботи: Бізнес-план

Предмет: Бізнес-планування

Тема: Бізнес-план по створенню Торгового комплексу (МПП «Скіф»)

Кількість сторінок: 53

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ОформленняМетодичка

РЕЗЮМЕ

1. Стисла інформація про МПП "Скіф"

2. Зміст проекту

2.1. Місце розташування Торгового комплексу

2.2. Стислий опис Торгового комплексу

2.3. Технологія фасування та пакування сипучих продуктів

3. План маркетингу

3.1. Характеристика ринку. Законодавча база торгового бізнесу в Україні

3.2. Конкурентне середовище

3.3. Місце Торгового комплексу на ринку

3.4. Маркетингова стратегія

3.5. Керівництво проектом

4. Фінансування і планування впровадження проекту

4.1. Вартість проекту

4.2. Основні етапи впровадження проекту

4.3. План фінансування проекту

5. Фінансовий план проекту

6. Розрахунок ефективності створення МЧП "Скіф"

7. Методи розрахунку ефективності інвестиційного проекту

7.1. Прості методи

7.2. Методи дисконтування

7.3. Метод індексу доходності (прибутковості)

7.4. Метод внутрішньої норми рентабельності

8. Можливі ризики, їхнє страхування

8.1. Ризик невчасного завершення робіт

8.2. Ризик утрати майна (пожежа, крадіжка)

8.3. Ризик зриву постачань (виникнення в постачальника непередбачених ситуацій, розривши договору)

8.4. Ринковий ризик (поява сильних конкурентів)

9. Математичне моделювання

10. Охорона праці

Висновки

Список використаної літератури

Організація малого підприємства МЧП “Скіф” дозволить підвищити сервісне обслуговування Харківського району.

Для здійснення проекту відповідно до розрахунків буде потрібно 4400 тис.гривень. Можливим інвестором є Стаднюк Е.Ф.і АБ «Експрес Банк»

Розрахунки ефективності показали:що термін окупності є - 4,7роки; дисконтований грошовий потік за цей період є - 4827,6тис.грн.; індекс прибутковості - 1.662.

Приведені показники свідчать про доцільність організації такого багатопрофільного підприємства.

РЕЗЮМЕ

Дійсний проект розроблений із метою обгрунтування доцільності створення Торгового комплексу по наданню широкого спектра торгових і інших видів послуг населенню і юридичним особам у Харківському районі міста Києва (вул. Червонопрапорна, 169) і організації на його базі. високо прибуткового бізнесу.

Загальна вартість проекту складає 4 400 гривень, термін реалізації проекту - 10 місяців. Період окупності проекту не перевищить 5 років із моменту початку його реалізації.

Головним фундатором і власником Торгового комплексу є власник Малого приватного підприємства "Скіф" - Стаднюк О.Ф., для якої реалізація проекту є одним з етапів упровадження нових напрямків діяльності на основі розвитку діючих і створенні нових потужностей. МПП "Скіф" здійснює свою діяльність із грудня 1996 року. Засновник підприємства -власник, громадянка України - Стаднюк Олена Фиофиловна. Основу створеного малого приватного підприємства "Скіф" складають продовольчий магазин, кафе, -комплекс складських помешкань, а також незавершене будівництво під ресторан, що у період 1996-98 років були цілком реконструйовані і в даний час успішно здійснюють свою діяльність. Балансова вартість основних фондів МПП "Скіф" за станом на 01.01.2013 року склала 172 тис. грн. (відповідно до висновку експертної оцінки, проведеної в лютому 1999 року, ринкова вартість майна МПП "Скіф" визначена в розмірі 6 000 тис.грн.

Подальша стратегія МПП "Скіф" складається в створенні цілісного комплексу по забезпеченні широкого спектра послуг на основі запровадження в дію додаткових потужностей, таких як:

• ресторану на 100 посадкових місць;

•оптової бази продовольчих товарів із виставковим павільйоном;

• ігрового залу;

• цеху по розфасуванню сипучих продуктів харчування;

• стоянки вантажного транзитного транспорту з міні-кемпінгом і станцією технічного обслуговування.

Саме комплексний підхід при обслуговування споживачів дозволить значно збільшити їхню притоку і наростити обсяги товарообігу комплексу як у цілому, так і по кожного окремо узятого напряму у діяльності. За рівнем культури обслуговування і технічних можливостей комплекс будет відповідати європейському рівню.

Вирішальними аргументами на користь проекту стали:

• винятково вигідне розташування комплексу з позиції статусу м. Києва як столиці європейської держави, так і з погляду сприятливої конкурентної ситуації, що склалася в районі розташування комплексу (у радіусі 5 км. немає іншої торгової точки, комплекс розташований на відстані 150 метрів від автотраси Київ - Дніпропетровськ, інше);

• наявність на початок проекту чинних потужностей;

• застосування в проекті найбільше оптимальних архітектурно-планувальних і технічних рішень, що дозволяють істотно знизити витрати на проект за рахунок максимального використання існуючих будівель і інженерних мереж;

• великий досвід роботи підприємства на ринку планованих послуг і наявність чинної мережі постачальників товару (безпосередньо від виробника);

• добре розвинутий місцевий сільськогосподарський сектор, що забезпечує постачання дешевих і якісних продуктів для організації діяльності суспільного харчування;

• невеличкий тимчасовий період реалізації проекту і його швидкої окупності.

Крім того, на даний момент вирішені питання земельного відводу під об'єкти проекту і є згода Харківська районна державної адміністрація м. Києва на розробку проекту по будівництву Торгового комплексу (Розпорядження від 02.12.1998 року № 813 і лист від 17.12. 1998 роки № 3509/01). Загальна площа земельної ділянки, виділеного МПП "Скіф" у довгострокову оренду з правом наступного викупу, складає 0,74 га.

Фінансування проекту передбачається здійснювати за рахунок двох основних джерел:

• власних засобів МЧП "Скіф" - 0,4 млн. гривень;

• кредитних ресурсів -4,0 млн. Гривень.

Одержання кредиту планується здійснити одним платежем наприкінці першого кварталу 2015 року. При цьому гарантується повне погашення кредиту і % по його обслуговуванню наприкінці першого півріччя 2020 року. Загальна сума виплат у плині всього періоду погашення кредиту складе 6397,2 тис. гривень. Гарантом виконання МПП "Скіф" своїх боргових зобов'язань стане його майно, а також бездоганна його репутація в бізнесі.

Приведене в наступних розділах більш детальний опис і обгрунтування доцільності здійснюваного проекту свідчить про високий рівень його принадності.

Список використаної літератури

1. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 2000.

2. Амблер Т. Практический маркетинг. Марочный капитал, маркетинговые войны, позиционирование, парадоксы дзен-буддизма. - СПб.: Питер, 1999.

3. Аникин Б. А., Воронцов В. И. Основные аспекты формирования аутсорсинга // Маркетинг. - 2005. - №4 (83). - С. 107-116.

4. Багиев Г. Л, Тарасевич В. М., Анн Х. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999.

5. Барабашова Н., Висоцький Д. Інновації як фактор забезпечення екологічної безпеки промислово-розвиненого регіону// Підприємництво, господарство, право. - 2002. - 220 с., с. 74.

6. Барбер Д. Сетевой маркетинг. - М: Изд-во Торговый дом "Гранд", 2000.

7. Басовский Л. Е. Маркетинг: Курс лекций. - М.: Инфра-М, 1999.

8. Безрученко А., Подыряко А. Стратегии брэндинга // Компань@оН. Стратегии. - 2002. - №6. С. 17-21.

9. Белякова О. В. Экологическая чистота товара как фактор конкурентоспособности производства / О. В. Белякова, І. З. Должанский // Маркетинг: теорія і практика. - 2008. - № 14. - С. 63-68.

10. Біловодська О., Нагорний Є. Стратегічне маркетингове управління виведенням нового товару на ринок // Маркетинг в Україні. - 2006. - №3. С. 47-56.

11. Борисенко Л. Маскарад успіху: маркетинговий консалтинг в Україні // Консалтинг в Україні. - 2006. - №12 (29). - С. 12-15.

12. Будаева Е. Обоснование целесообразности повышения маркетинговых издержек по критерию прибыли // Экономика Украины. - 2003. - №11. С. 34-39.

13. Веретнов В. Как аутсорсинг становится фактором корпоративного преуспевания // Генеральний директор. - 2006. - №2. - С. 41-44.

14. Вернеш Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. Пер. с англ. / Под ред. С. Г. Божук. - СПб: Питер, 2001.

15. Вічевич А. М., Вайданич Т. В., Дідович І. І., Дідович А. П. Екологічний маркетинг. - Львів: УкрДЛТУ, 2002. - 248 с.

16. Внешнеэкономическая деятельность: консультации, нормативная база: Методическое пособие / И. Киян, О. Орлова, О. Попырина, Н. Харченко, С. Хомяк. - Днепропетровск: ООО "Баланс-клуб", 2002.

17. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент. - К.: КНЕУ, 1998.

18. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2002.

19. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ЦУЛ, 2007.

20. Головкіна Н. В. Оцінювання програм інтегрованих маркетингових комунікацій: світові дослідження методів оцінювання повідомлень // Маркетинг в Україні. - 2007. - №3. С. 16-21.

21. Головкіна Н. Рекламна аудиторія: чому важливо розуміти поведінку покупця?// Маркетинг в Україні. - 2007. - №5. С. 4-10.

22. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: Теория, практика и методология. - М.: Финпресс, 1998.

23. Гордон М. П., Карнаухов С. Б. Логистика товародвижения. – К.: Центр экономики и маркетинга. 1999.

24. Горелова А. Экология и маркетинг. Концепция взаимодействия / А. Горелова // Маркетинг. - 2001. - № 5 (60). - С. 71-75.

25. Гужва В. Информационные системы и технологии на предприятиях. - К.: 2000.

26. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учеб. пособие: Пер. с нем./ Под ред. И. С. Минко - М.: Высшая школа, 1995.

27. Дьоміна Т. А. Екологія, природокористування, охорона навколишнього середовища. / М.: Аспект Пресс, 1997. - C. 45.

28. Діброва Т., Лебеденко М. Реалії ринку Інтернет-реклами в Україні // Маркетинг в Україні. - 2007. - №2. С. 21-25.

29. Длігач А. Аналіз розходжень у системі стратегічних маркетингових рішень // Маркетинг в Україні. - 2006. - №4. С. 40-46.

30. Дойль П. Менеджмент. Стратегия и практика. Маркетинговое управление. Продвижение торговой марки. Антикризисный менеджмент. - СПб.: Питер, 1999.

31. Закарян И., Филатов И. Интернет как инструмент для финансовых инвестиций. - СПб.: Питер, 2000.

32. Звьоздкіна О. Г. Маркетингова товарна політика. - К.: МАУП, 1998.

33. Зозулев А. Стратегии рыночного позиционирования товара на потребительском рынке // Экономика Украины. - 2006. - №10. С. 43-46.

34. Иванов В. В., Хан О. К. Аутсорсинг производственных и финансовых бизнес-процессов предприятия с использованием средств электронной коммерции // Финансы и кредит. - 2002. - №15 (105). - С. 49-53.

35. Ильин А. И. Планирование на предприятии. В 2-х частях. Часть 1. Стратегическое планирование. - Мн: ООО "Новое знание", 2000.

36. Ильин А. И., Синица Л. М. Планирование на предприятии. В 2-х частях. Часть 2. Тактическое планирование. - Мн: ООО "Новое знание", 2000.

37. Ильяшенко С. Экологический маркетинг / С. Ильяшенко, О. Прокопенко // Экономика Украины. - 2003. - № 12. - С. 56-61.

38. Ильяшенко С. Н. Инновационное развитие рыночных возможностей: проблемы управления / С. Н. Ильяшенко. - Сумы: ВВП "Мрія-1" ЛТД, 1999. - 222 с.

39. Ілляшенко С. М. Екологічний маркетинг і еколого-економічна безпека / С. М. Ілляшенко, Н. С. Ілляшенко // Вісник Черкаського університету. Сер.: Економічні науки. - 2003. - Вип. 48. - С. 162-170.

40. Ілляшенко С. М. Менеджмент екологічних інновацій: [навчальний посібник] / С. М. Ілляшенко, О. В. Прокопенко [за заг. ред. С. М. Ілляшенка]. - Суми: Вид-во СумДУ, 2003. - 266 с.

41. Ілляшенко С. М. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління: [монографія] / С. М. Ілляшенко, О. В. Прокопенко [за ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка]. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2002. - 250 с.

42. Ищенко А. А. Повышение общей эффективности деятельности предприятия: аспекти аутсорсинга // Вісник економічної науки України. - 2005. - №1. - С. 48-53.

43. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2000.

44. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: ВТД "Університетська книга"; К.: Видавничий дім "Княгиня Ольга", 2005.

45. Ілляшенко С. М., Олефіренко О. М. Оптимізація портфеля замовлень підприємства // Механізм регулювання економіки. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2002. - Вип. 3-4.

46. Как составить план по маркетингу производственной компании. - М.: Изд-во "Дело", 1997.

47. Калашник В. Директ-маркетинг: інструмент для обраних // Маркетинг в Україні. - 2007. - №4. С.4-8.

48. Календжян С. О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний. - М.: Дело, 2003. - 272 с.

49. Капустина Н. Е. Теория и практика маркетинга в США. - М.: Экономика, 1981.

50. Каракай Ю. В. Маркетинг інноваційних товарів:Монографія. - К.: КНЕУ, 2005.

51. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1999.

52. Качура Ю. Латеральне мислення для менеджера: час нагострити клинок // Маркетинг в Україні. - 2007. - №3. С. 52-54.

53. Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты / Под ред. проф., д.э.н. Ю. К. Перского, доц., к.э.н. Н. Я. Калюжновой. - М.: ТЕИС, 2003.

54. Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001.

55. Королько В. Г. Паблік рілейшнз: наукові основи, методика, практика. - К.: Вид. дім "Скарби", 2001.

56. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. - СПб.: Питер, 1999.

57. Кочкіна Н. Оцінка ефективності рекламної кампанії: вдосконалення наявної методики // Маркетинг в Україні. 2007. - №5. С. 16-19.

58. Крикунова Д. Аутсорсинг в сфере реклами // Маркетинг и реклама. -2007. - №3 (127). - С. 36-38.

59. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

60. Лейн У. P., Рассел Дж. Т. Реклама. - СПб.: Питер, 2004.

61. Литвинов О. Маркировка товаров в России за рубежом / О. Литвинов - Стандарты и качество, 2002. - 208 с.

62. Логистика: Учебник / Под ред. Б. А. Аникина. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2003.

63. Лук'янець Т. І. Маркетингова комунікаційна політика: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 2000.

64. Лук'янець Т. І. Рекламний менеджмент. - К.: КНЕУ, 1998.

65. Мамлєєва Я. В. Роль екологічного підприємництва в природообустройстве. [Текст] / Я. В. Мамлєєва // Матеріали міжнародної науково практичної конференції. - Москва, 2006. – С. 7-13.

66. Мельник Л. Г. Економічний механізм екологізації суспільного виробництва / [Л. Г. Мельник, В. В. Сабадаш, О. І. Мельник, О. І. Корінцева] // Проблеми сталого розвитку України. - К.: БМТ, 1998. - С. 106-118.

67. Молина Е. В. К вопросу о социально-экономическом механизме устойчивого развития региона / Е. В. Молина // Экономические инновации. - Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2000. - Выпуск 7. - С.158-171.

68. Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: Монографія / За ред. д.е.н., професора С. М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008.

69. Маркетинг: Учебник, практикум и учеб.-метод. комплекс по маркетингу / Р. Б. Ноздрева, Г. Д. Крылова, М. И. Соколова и др. - М.: Юристъ, 2000.

70. Михайлов А. Г. Проектирование информационных систем в Intern t. Руководство для менеджера. - М.: 2002.

71. Морита А. Сделано в Японии. - М.: Прогресс, 1999.

72. Неруш Ю. М. Логистика: Учебник. - М.: Юнити, 2000.

73. Новітній маркетинг: Навч. посіб. / Є. В. Савельєв, С. І. Чоботар, Д. А. Штефанич та ін.; За ред. Є. В. Савельєва. - К.: Знання, 2008 - (Вища освіта ХХІ століття).

74. Ноздрева Р. Б., Цыгичко Л. И. Маркетинг: как побеждать на рынке - М.: Финансы и статистика, 1991.

75. Нэгл Т. Т., Холден Р. К. Стратегия и тактика ценообразования - Спб.:Питер, 2001.

76. Організація процесу формування та розвитку ринку екологічно чистих товарів. Монографія / М-во освіти й науки України, Донец. нац. ун.-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського; І. З. Должанський, О. В. Белякова; Донецьк: [ДонНУЕТ], СПД Купріянов В. С., 2009. – 235 с.

77. Основы логистики: Учеб. пособ. / Под ред. Л. Б. Миротина, В. И. Сергеева - М.: Инфра-М, 2000.

78. О'Шенесси Дж. Конкурентный маркетинг: стартегический подход / Под ред. Д. О. Ямпольской. - СПб.: Питер, 2001.

79. Павленко А. Ф., Вовчак А. В., Примак Т. О. Маркетингові комунікації: сучасна теорія та практика: Монографія. - К.: КНЕУ, 2005.

80. Пахомова H. Экономика природопользования и экологический менеджмент / Н. Пахомова, К. Рихтер. - СПб., 1999. - 298 с.

81.Пахомова Н. Экологические блага как ресурсы совместного потребления / Н. Пахомова, К. Рихтер, С. Румянцева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 (Экономика). 2000. - Вып. 1. - С. 26-43.

82. Пахомова Н. В. Инновации экологически-устойчивого развития: ситуация в России в контексте международного опыта / Н. В. Пахомова, О. И. Сергиенко // Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал. - 2004. - № 1. - С. 89-96.