Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 6126. Контрольна робота з курсу Економіка підприємства - Варіант №1

Контрольна робота з курсу Економіка підприємства - Варіант №1

« Назад

Код роботи: 6126

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Варіант №1

Кількість сторінок: 8

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Завдання до контрольної роботи

КР складається з чотирьох теоретичних питань. Обсяг – 5 сторінок машинописного тексту при друкуванні 14-м шрифтом через 1,5 інтервала.

ВАРІАНТ 1

ЗМІСТ

1. Загальні умови створення реєстрації і ліквідації підприємств

2. Продуктивність праці. Методи і показники вимірювання

3. Сутність прибутку, його види. Формування прибутку підприємства

4. Проаналізувати рівень ефективного використання об.коштів на підприємстві, якщо обсяг виробництва в базовому періоді Q = 300 тис. грн., в звітньому Q = 240 тис. грн. При цьому середньорічні залишки об.коштів на підприємстві ОК(баз) = 60 тис. грн., ОК(звіт) = 80 тис. грн.

Література

1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного – Вид 2-ге. – К.: КНЕУ, 2008.

2. Економіка підприємства. Збірник практичних задачі і конкретних ситуацій: Навч. посібник. / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2010.

3. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О. Г. Швиданенко та інші – К.: КНЕУ, 2009.

4. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. С. Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2007. - 457 с.

5. Пігач Я. М. Господарське законодавство. – К., 2008.