Распечатать страницу

Задачі з курсу Економіка підприємства - 7 задач

« Назад

Код роботи: 6103

Вид роботи: Задачі

Предмет: Економіка підприємства

Тема: 7 задач

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн (або 150 грн за задачу)

Завдання 1. Визначте кількість виготовленої на підприємстві продукції, якщо виручка від її реалізації з урахуванням ПДВ склала 48040 грн, затрати на виробництво одиниці продукції - 20 грн., а рентабельність продукції - 20%.

 

Завдання 2. Відповідно до даних, представлених у таблиці 1, розрахуйте суму залучених та позичених засобів на початок і кінець року, коефіцієнти автономії та фінансової стійкості і зробіть висновок стосовно зміни фінансової стійкості ресторану «Імбир» протягом року.

Таблиця 1

Фінансові показники діяльності ресторану «Імбир»

Показник

На початок року

На кінець року

Зміна

+/-

%

1. Власний капітал

25000,0

25800,0

2. Валюта балансу (загальна вартість майна)

26000,0

26700,0

3. Позичковий капітал та залучені засоби

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт фінансової стабільності

Коефіцієнт фінансової залежності

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу

Коефіцієнт концентрації залученого (позикового) капіталу

 

Завдання 3. Аналіз статево-вікового складу персоналу туристичного підприємства.

Таблиця 1

Характеристика трудового потенціалу туристичного підприємства «Матіола» за 2013-2015 рр.

№ з/п

Посада

ПІБ робітника

Вік, років

Стаж роботи в туризмі, років

Освіта

Стать

1

3

 

4

5

6

7

Показники за 2013 рік

1

Менеджер з туризму

Богомолова Т.

24

4

Вища

Жіноча

2

Менеджер з туризму

Безвербна О.

26

3

Вища

Жіноча

3

Менеджер з туризму

Стефалова А.

24

0,5

Вища

Жіноча

4

Менеджер з туризму

Раєвська О.

33

6

Вища

Жіноча

5

Директор

Проскуренко Т.

38

9

Вища

Жіноча

6

Бухгалтер

Іванова З.

44

5

Вища

Жіноча

7

Охоронець

Голубєв О.

36

-

Середня

Чоловіча

8

Прибиральниця

Смирнова Л.

50

-

Середня

Жіноча

Показники за 2014 рік

1

Менеджер з туризму

Богомолова Т.

25

5

Вища

Жіноча

2

Менеджер з туризму

Безвербна О.

27

4

Вища

Жіноча

3

Менеджер з туризму

Стефалова А.

25

1,5

Вища

Жіноча

4

Менеджер з туризму

Раєвська О.

34

7

Вища

Жіноча

5

Директор

Проскуренко Т.

39

10

Вища

Жіноча

6

Бухгалтер

Іванова З.

45

6

Вища

Жіноча

7

Охоронець

Голубєв О.

37

-

Середня

Чоловіча

8

Прибиральниця

Смирнова Л.

51

-

Середня

Жіноча

Показники за 2015 рік

1

Менеджер з туризму

Богомолова Т.

26

6

Вища

Жіноча

2

Менеджер з туризму

Безвербна О.

28

5

Вища

Жіноча

3

Менеджер з туризму

Стефалова А.

26

2,5

Вища

Жіноча

4

Менеджер з туризму

Раєвська О.

35

8

Вища

Жіноча

5

Директор

Проскуренко Т.

40

11

Вища

Жіноча

6

Бухгалтер

Іванова З.

46

7

Вища

Жіноча

7

Охоронець

Голубєв О.

38

-

Вища

Чоловіча

8

Прибиральниця

Смирнова Л.

52

-

Середня

Жіноча

9

Юрист

Поляков С.

48

-

Вища

Чоловіча

Завдання:

1. Проведіть аналіз статево-вікового складу персоналу туристичного підприємства (табл.2)

2. Зробіть аналіз показників руху персоналу та продуктивності праці (табл. 3-4).

3. Зробіть висновок про кадровий склад персоналу та надайте рекомендації щодо поліпшення роботи.

Таблиця 2

Структура трудового потенціалу туристичного підприємства «Матіола» за різними характеристиками

Характеристика

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Осіб

%

Осіб

%

Осіб

%

Структура трудового потенціалу за статтю

Ч

 

 

 

 

 

 

Ж

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Структура трудового потенціалу за віком

До 35

 

 

 

 

 

 

35-45

 

 

 

 

 

 

Від 45

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Структура трудового потенціалу за якістю підготовки

Вища

 

 

 

 

 

 

Середня

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Структура трудового потенціалу за категорією кадрів

Керівник

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст

 

 

 

 

 

 

Технічний персонал

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Структура трудового потенціалу за стажем роботи в туризмі

Немає

 

 

 

 

 

 

До 5

 

 

 

 

 

 

5-10

 

 

 

 

 

 

Від 10

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Аналіз використання трудових ресурсів «Матіола»

Показники

Фактичні значення

Відхилення, (+/-)

2013

2014

2015

14/13

15/14

Середньооблікова чисельність персоналу, осіб

 

 

 

 

 

Дохід від реалізації послуг, тис.грн

5784,5

4973,3

7300,0

 

 

Кількість обслугованих туристів, осіб

2933,0

1535,0

2708,0

 

 

Продуктивність праці в вартісному виразі, тис.грн. / особу

 

 

 

 

 

Продуктивність праці в натуральному виразі, турів / особу

 

 

 

 

 

Таблиця 4

Аналіз використання трудових ресурсів «Матіола»

Показники

Фактичні значення

Відхилення, (+/-)

2013

2014

2015

14/13

15/14

Середняоблікова чисельність працівників

 

 

 

 

 

Коефіцієнт вибуття

 

 

 

 

 

Коефіцієнт прибуття

 

 

 

 

 

Коефіцієнт плинності кадрів

 

 

 

 

 

Коефіцієнт оберненності кадрів

 

 

 

 

 

 

Завдання 4. Крос-маркетинг і послуги таксі. Для гостя зручно, коли він отримує пакет послуг, оплачуючи його в одному «вікні». Не треба думати і турбуватися про безпеку своїх фінансів, про можливі форми оплати. Чи зможете ви розплатитися в таксі банківською картою? Якою транспортною компанією скористатися, де дешевше, автопарк новіший? Для гостя набагато простіше і приємніше, коли весь спектр цих проблем вирішує готель і пропонує найбільш оптимальний за всіма критеріями варіант.

Найбільш часто зустрічаються комісійні схеми співпраці між готелями і транспортними компаніями. Ця програма має на увазі фіксовану ціну, узгоджену з транспортною компанією, за якою готель продає транспортну послугу, а потім в обумовлені терміни переводить гроші транспортної компанії за мінусом своїх відсотків. Найчастіше комісійну винагороду для готелю варіюється від 10% до 20%.

Результати, безумовно, будуть залежати від сезону, інформованості клієнтів, середньоринкових цін на пасажирські перевезення і т.д.

Завдання до ситуаційної вправи:

1. Розробіть комерційну пропозицію про співпрацю з компанією, які здійснює транспортні перевезення по місту.

2. Назвіть, який спектр додаткових послуг необхідно впровадити у діяльності готелю, щоб перебування гостя було більш зручним і комфортним.

 

Завдання 5. Складіть виробничу програму підприємства харчування, враховуючи очікуване виконання плану, використовуючи дані табл. 1.

Таблиця 1

Виробнича програма підприємства харчування

Страви

Виконання, яке очікується

План на наступний рік

Кількість страв, тис. од.

Питома вага страв, %

Середня ціна страви, грн.

Сума, тис. грн.

Питома вага страв, %

Кількість страв, тис. од.

Середня ціна страви, грн.

Сума, тис. грн.

Перші

407

 

15

 

 

 

 

 

Другі

1241

 

20

 

 

 

 

 

Солодкі

381

 

12

 

 

 

 

 

Холодні закуски

402

 

12

 

 

 

 

 

Разом

2431

 

 

 

 

 

 

 

2. Обґрунтуйте виробничу програму підприємства харчування на майбутній рік, враховуючи невикористані можливості підприємства для більш повного задоволення попиту споживачів на плановий період. У планованому році заплановано збільшити загальний випуск страв на 4,3%. Питома вага перших страв має зменшитися на 2,5%, других - зрости на 4%, холодних закусок - залишитися на рівні поточного року. Середню ціну однієї страви обчислити з урахуванням підвищення середньої ціни перших страв на 2 грн., других на 5 грн., солодких на 4 грн., холодних закусок на 7 грн.

 

Завдання 6. Визначте показники фондовіддачі, фондоємкості та фондоозброєності готелю, якщо середньорічна вартість основних фондів готелю складає 163 тис. грн, виручка від реалізації готельних послуг складає 387 тис.грн., середньоспискова чисельність працівників – 158 осіб.

Завдання 7. Розрахуйте продуктивність праці працівників служби громадського харчування готельного комплексу в кількості обслугованих клієнтів і у вартісному виразі, та проаналізуйте динаміку ефективності праці на основі нижченаведених даних:

- у 2014 році було обслуговано 2520 клієнтів, в 2015 році їх кількість збільшилася на 20%.

- виручка від реалізації склала: у 2014 році – 3150 тис. грн., в 2015 році збільшилася на 17%.

- середньооблікова чисельність персоналу підприємства була в 2014 році – 12 осіб, в 2015 році – 18 осіб.