Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 6027. Курсова робота Визначення техніко-економічних показників бурової установки на стадії ескізного проектування

Курсова робота Визначення техніко-економічних показників бурової установки на стадії ескізного проектування

« Назад

Код роботи: 6027

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Визначення техніко-економічних показників бурової установки на стадії ескізного проектування

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

1. Визначення річної продуктивності базової та нової техніки

1.1. Розрахунок комерційної швидкості буріння базовою технікою

1.2. Обчислення річної проходки при використанні базової техніки

1.3. Визначення комерційної швидкості буріння при використанні нової техніки

1.4. Розрахунок річної проходки новою технікою

1.5. Визначення кількості свердловин із завершеним будівництвом за базовим варіантом та за варіантом модернізації

2. Розрахунок капітальних вкладень споживача по новій техніці

2.1. Обчислення собівартості й оптової ціни бурової установки

2.2. Визначення величини транспортно-заготівельних і монтувально-налагоджувальних витрат

2.3. Обчислення супутніх капітальних вкладень бурового підприємства

2.4. Визначення розрахунково-балансової вартості базової та нової техніки

2.5. Розрахунок капітальних вкладень на придбання й експлуатацію бурової установки

3. Розрахунок вартості будівництва свердловини та її структури при використанні базової і нової техніки

3.1. Визначення вартості бурових робіт

3.2. Розрахунок вартості підготовчих робіт

3.3. Визначення вартості будівництва і розбирання наземного обладнання

3.4. Розрахунок вартості випробування свердловини

3.5. Визначення величини додаткових витрат під час виконання робіт у зимовий час

3.6. Розрахунок величини транспортних витрат

3.7. Обчислення вартості інших робіт та витрат

3.8. Розрахунок вартості будівництва свердловини при використанні нової техніки

4. Визначення економічної ефективності створення бурової установки

Висновок

Література

Техніко економічні показники БУ 6500/400 ДЕР

Параметри бурових установок

БУ 6500/400 ДЕР

Допустиме навантаження на гаку, кН

3200

Умовна глибина буріння, м

6500

Розрахункова потужність на валу лебідки, кВт

3960

Лебідка

ЛБУ – 170Є

Буровий насос

У8 – 7МА2

Кількість насосів

3

Ротор

УР – 700

Максимальне навантаження на стіл ротора, кН

3200

Вертлюг

УВ – 320

Максимальне навантаження, кН

3200

Вишка

ВА – 45 – 320

Вантажездатність вишки, кН

3200

Кронблок

УКБА – 7 – 400

Талевий блок

УТБК – 6 – 320

Маса комплекту бурової установки, т

925

Метою виконання даної курсової роботи було визначення економічного ефекту від використання бурової установки БУ 6500/400 ДЕР з плановим обсягом впровадження 4 шт. для виконання експлуатаційного буріння на глибину 4000 м.

В результаті розрахунків економічний ефект від впровадження 5 бурових установок склав 24653039,79 грн., що стало можливим за рахунок економії витрат на 5415866,198 грн. та досить великої норми економічної ефективності капітальних вкладень в розмірі 0,15.

В загалом резервом збільшення економічного ефекту є збільшення комерційної швидкості буріння, зменшення суми витрат на буріння свердловини, шляхом економії енергії, зменшення календарного часу буріння свердловини.

1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Економіка підприємств нафтової та газової промисловості” для студентів спеціальності 7.090217 “Обладнання нафтових і газових промислів” денної і заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 27 с.

2. Довідник із нафтової справи / За заг. ред. докторів технічних наук В. С. Бойка, Р. М. Кіндрата, Р. С. Яремійчука. – К.: Вища школа, 1996.

3. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2 –е вид. – К. : Каравела, 2005. – 568 с.

4. Збірник задач з економіки нафтогазових галузей промисловості: Навчальний посібник / За ред. Я. С. Вітвицького. – К.: УМК ВО, 1992.