Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Міжнародний менеджмент - 140 питань

« Назад

Код роботи: 5956

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Міжнародний менеджмент

Тема: 140 питань

Кількість сторінок: 266

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 900 грн

Зміст

1. Соціально-економічна природа міжнародного бізнесу

2. Основні етапи розвитку міжнародного бізнесу та менедмженту

3. Ключові характеристики комерційної ери

4. Ключові характеристики міжнародної експансії

5. Міжнародні концесії

6. Ера національних держав (1945-1970 рр.)

7. Глобалізації: суть і основні характеристики

8. Основні фактори інтернаціоналізації міжнародного бізнесу

9. Основні стадії інтернаціоналізації бізнесу

10. Транснаціональні (міжнародні) корпорації як об’єкт міжнародного менеджменту

11. Механізми перетворення національної корпорації в міжнародну

12. Інтерналізація як ключова перевага міжнародних корпорацій

13. Суть міжнародного менеджменту та його особливості в сучасних умовах

14. Основні функції міжнародного менеджменту

15. Особливості діяльності менеджерів міжнародних корпорацій та їх здатність до міжнародного бізнесу

16. Досвід підготовки міжнародних менеджерів в Гарвардській школі бізнесу

17. Досвід підготовки міжнародних менеджерів у Чиказькій школі бізнесу

18. Досвід підготовки міжнародних менеджерів у Кейптаунському університеті

19. Досвід підготовки міжнародних менеджерів в Японії

20. Основні національні школи менеджменту та їх особливості

21. Провідна роль американської школи менеджменту

22. Японський альтернат менеджмент

23. Особливості української школи менеджменту

24. Основні ланки середовища міжнародного менеджменту

25. Порівняльна характеристика середовища міжнародних і національних корпорацій

26. Політико-правове середовище міжнародних корпорацій

27. Політична складова міжнародного середовища

28. Основні правові системи та їх використання в сучасних умовах

29. Економічне середовище міжнародних корпорацій

30. Інструменти порівняння конкурентоспроможності національних економік

31. Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій

32. Вплив національних культур на міжнародний менеджмент

33. Технологічне середовище міжнародного менеджменту в контексті формування п'ятого та шостого технологічних укладів

34. Сучасні тенденції розвитку міжнародного технологічного середовища в контексті глобаліазції

35. Особливості та розвиток міжнародного середовища в Україні

36. Культурний контекст міжнародного мнеджменту

37. Основні культурні кластери в контексті дослідження Г. Хофстеде та Ф. Тромпенаарса

38. Класифікація та основні типи організаційних культур міжнародних корпорацій

39. Особливості вимірів ділової культури в Україні та їх динаміка

40. Суть міжнародного стратегічного планування

41. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій

42. Характеристика та сфери застосування етноцентризму

43. Характеристика та сфери застосування поліцентризму

44. Характеристика та сфери застосування регіоцентризму

45. Характеристика та сфери застосування геоцентризму

46. Основні типи міжнародних стратегій та сфери їх використання

47. Основні етапи і техніка розробки і реалізації міжнародних стратегій

48. Сучасні системи планування в міжнародних корпораціях

49. Основні особливості стратегічного планування в різних формах міжнародного бізнесу

50. Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях

51. Сучасні методи прийняття рішень у міжнародних корпораціях

52. Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень

53. Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціях

54. Управління політичними ризиками: їх значення та методи

55. Міжнародні переговори: суть, етапи і техніка

56. Вплив національних культур на міжнародні переговори

57. Особливості прийняття управлінських рішень в міжнародних корпораціях, що діють в Україні

58. Суть і значення організаційних структур міжнародних корпорацій

59. Міжнародні дивізіональні структури

60. Глобальні продуктові дивізіональні структури

61. Глобальні географічні дивізіональні структури

62. Глобальні функціональні структури

63. Мультинаціональні матричні структури

64. Сучасні нетрадиційні форми організації міжн. бізнесу

65. Координація та інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій

66. Управління змінами в міжнародних корпораціях

67. Інтегровані структури міжнародного бізнесу

68. Міжнародні стратегічні альянси

69. Організаційна характеристика транснаціональних корпорацій

70. Особливості організації міжнародних операцій ТНК в Україні

71. Три основних моделі управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях

72. Особливості мотивації в багатонаціональному культурному середовищі

73. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях

74. Визначення заробітної плати менеджерів в міжнародних призначеннях

75. Розвиток персоналу в міжнародних корпораціях

76. Трудові відносини і виробнича демократія в ТНК

77. Особливості управління людськими ресурсами в українських відділеннях міжнародних корпорацій

78. Особливості керівництва в міжнародних корпораціях

79. Моделі лідерства в міжнародних корпораціях

80. Сучасні інструменти Лідерства в міжнародному контексті

81. Командний менеджмент в управлінні корпораціями

82. Міжнародні ділові комунікації в системі менеджменту ТНК

83. Комунальні потоки в м/н менеджменті

84. Комунікаційні бар’єри і підвищення ефективності міжнародних комунікацій

85. Особливості керівництва відділеннями міжнародних компаній в Україні. 156

86. Особливості котролю в міжнародних корпораціях

87. Основні системи контролю в міжнародних корпораціях

88. Техніка контролю в міжнародних корпораціях

89. Особливості контролю в багатокультурному середовищі

90. Фінансова та управлінська звітність в міжнародному менеджменті

91. Особливості звітності в різних країнах

92. Особливості котролю і звітності в міжнародних компаніях, що діють в Україні

93. Особливості сучасного технологічного розвитку

94. Міжнародний ринок технологій

95. Планування технологічної діяльності міжнародних корпорацій

96. Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій

97. Система тотального управління якості в міжнародних корпораціях. Міжнародна система стандартів ISO-9000

98. Статистичні методи управління якістю

99. Особливості технологічної політики міжнародних корпорацій в Україні

100. Управління міжнародними потоками грошових коштів

101. Основні концепції валютних курсів

102. Управління валютними ризиками

103. Суть і основні види валютних ризиків

104. Управління короткостроковими активами і зобов’язаннями міжнародних корпорацій

105. Управління довгостроковими активами і зобов’язаннями міжнародних корпорацій

106. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях та його роль в надмірному оподаткуванні

107. Ринкові трансферні ціни

108. Трансферні кінцеві ціни

109. Договірні трансферні ціни

110. Витратні трансферні ціни

111. Змішані методи трансферного ціноутворення

112. Міжнародна банківська діяльність

113. Особливості фінансового менеджменту відділень міжнародних корпорацій в Україні

114. Комерційні операції міжнародних корпорацій

115. Експортні операції міжнародних корпорацій

116. Нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій

117. Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій

118. Імпортні операції міжнародних корпорацій

119. Особливості торговельних операцій міжнародних корпорацій в Україні

120. Міжнародний ринок інвестицій та тенденції їхнього розвитку

121. Суть і форми Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій

122. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій

123. Міжнародні інвестиційні компанії в системі глобального бізнесу

124. Особливості міжнародних інвестиційних операцій українських корпорацій

125. Особливості етики в міжнародних корпораціях

126. Основні етичні концепції в міжнародному менеджменті

127. Посилення ролі Жінки в міжнародному менеджменті

128. Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій та форми її прояву

129. Екологічна діяльність міжнародних корпорацій

130. Інтегровані системи екологічного менеджменту

131. Міжнародні стандарти еколог. менеджменту ISO-14000

132. Особливості етики і соціальної відповідальності міжнародних корпорацій в Україні

133. Глобальне управління і глобальний менеджмент

134. Закономірності становлення глобальних підприємств

135. Динамічна модель глобальних підприємств

136. Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі

137. Глобалізація культури та її наслідки

138. Глобальне управління фінансами та світові кризи

139. Глобалізація технологічного розвитку в контексті формування 5 та 6 укладів

140. Глобальний менеджмент і природне середовище