Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управленческая результативность в международном бизнесе \ 5900. Шпаргалка з курсу Управлінська результативність в міжнародному бізнесі - 85 питань

Шпаргалка з курсу Управлінська результативність в міжнародному бізнесі - 85 питань

« Назад

Код роботи: 5900

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Управлінська результативність в міжнародному бізнесі

Тема: 85 питань

Кількість сторінок: 89

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 650 грн

1. Сутність та ключові аспекти управлінської роботи в міжнародних компаніях

2. Сутність і співвідношення понять «результативність» та «ефективність» у міжнародному менеджменті

3. Підходи до оцінки управлінської результативності в міжнародних компаніях

4. Знання та навички менеджера як фактор управлінської результативності в міжнародному бізнесі

5. Аналітичні та інтуїтивні здібності міжнародного менеджера

6. Здібність до навчання. Стійкість до стресу. Лідерські здібності міжнародного менеджера

7. Сутність та напрямки оцінки «управлінської інтелігентності» за методикою Дж. Менкеса

8. Позиція (attitude) міжнародного менеджера. Потреби, мотиви, цінності як чинники формування позиції

9. Функціональні ролі позиції

10. Феномен «дисфункційного лідерства» в міжнародному менеджменті

11. Особистісні характеристики ефективних міжнародних менеджерів

12. Організаційні фактори управлінської результативності в міжнародному бізнесі

13. Принципи формування ефективної інформаційної системи в міжнародних компаніях

14. Ресурси та системи оцінки, стимулювання і контролю в міжнародних компаніях

15. Ролі міжнародного менеджера

16. Розподіл відповідальності як інтегруючий фактор результативного менеджменту в міжнародних компаніях

17. Пастка вакууму відповідальності

18. Модель управлінської результативності «6+1» як інструмент аналізу і прогнозування управлінських результатів в міжнародному бізнесі

19. Важливість розуміння організаційного контексту управлінської практики. Сутність, цінності та стадії розвитку сучасних організацій

20. Фази і стадії життєвого циклу та їхні основні характеристики

21. Орієнтованість на клієнтів та інноваційність як передумови розвитку організації

22. Стратегічні фактори організаційного контексту в міжнародних компаніях

23. Групи впливу (стейкхолдери) організації. Карта стейкхолдерів

24. Управлінські зобов’язання та формула успіху компанії за методикою Д. Сулла

25. Пастка «активної інертності»

26. Бізнес-моделі сучасних міжнародних компаній

27. Сутність та ключові характеристики корпоративної культури компанії

28. Класифікація корпоративної культури компанії за К. Камероном та Р. Куінном

29. Кланова культура міжнародних компаній

30. Інноваційна культура міжнародних компаній

31. Бюрократична культура міжнародних компаній

32. Ринкова культура (культура конкурентоспроможності) міжнародних компаній

33. Методи діагностики та трансформації корпоративної культури міжнародних компаній за методикою К. Камерона та Р. Куінна

34. Стилі керівництва і організаційний клімат в в міжнародних компаніях

35. Особливості та ефективність авторитетного стилю керівництва в міжнародних компаніях

36. Особливості та ефективність демократичного стилю керівництва в міжнародних компаніях

37. Особливості та ефективність примусового стилю керівництва в міжнародних компаніях

38. Особливості та ефективність еталонного стилю керівництва в міжнародних компаніях

39. Загальна характеристика невротичних стилів міжнародних компаній за методикою М. Ке де Врі

40. Охарактеризуйте вид компанії, яка за класифікацією невротичних стилів за методикою М. Ке де Врі має ознаки драматичності

41. Охарактеризуйте вид компанії, яка за класифікацією невротичних стилів за методикою М. Ке де Врі має ознаки недовірливості

42. Охарактеризуйте вид компанії, яка за класифікацією невротичних стилів за методикою М. Ке де Врі має ознаки відчуженості

43. Охарактеризуйте вид компанії, яка за класифікацією невротичних стилів за методикою М. Ке де Врі має ознаки депресивності

44. Охарактеризуйте вид компанії, яка за класифікацією невротичних стилів за методикою М. Ке де Врі має ознаки примушення

45. Типологія організаційної поведінки міжнародних компаній за методикою Booz Allen Hamilton

46. Поняття та складові довіри в організації

47. Сутність терміну «організаційний дизайн» та його три аспекти

48. Ключові теми організаційного дизайну

49. Бізнес-стратегія та визначення ключового клієнту як головні чинники формування організаційного дизайну в міжнародних компаніях

50. Важелі організаційного дизайну в міжнародних компаніях за методикою Р. Саймонса

51. Визначення діапазону контролю управлінської роботи в міжнародних компаніях

52. П’ять типів стратегічних конфігурацій міжнародних компаній

53. Стратегічна конфігурація низьких цін (витрат) в практиці міжнародних компаній

54. Стратегічна конфігурація створення локальної цінності в практиці міжнародних компаній

55. Стратегічна конфігурація глобального стандарту досконалості в практиці міжнародних компаній

56. Стратегічна конфігурація персоніфікованого сервісу в практиці міжнародних компаній

57. Стратегічна конфігурація експертного знання в практиці міжнародних компаній

58. Визначення діапазону відповідальності управлінської роботи в міжнародних компаніях

59. Вибір показників контролю результативності управлінської роботи в міжнародних компаніях

60. Тести на ефективність метрики результативності управлінської роботи в міжнародних компаніях

61. Зв’язок між діапазоном відповідальності та діапазоном контролю: стимулювання підприємницької моделі управлінської поведінки в міжнародних компаніях

62. Зв’язок між кількістю показників результативності та діапазоном відповідальності: централізована та децентралізована структури прийняття рішень в міжнародних компаніях

63. Визначення діапазону впливу управлінської роботи в міжнародних компаніях

64. Балансування між реалізацією поточної стратегії та адаптацією до змін

65. Природа та необхідність інтерактивних мереж управлінської роботи в міжнародних компаніях

66. Стратегічні та організаційні чинники визначення діапазону підтримки в міжнародних компаніях

67. X-тест Р. Саймонса в проектуванні ефективної управлінської роботи в міжнародних компаніях

68. Результативна робота в командах. Основні умови ефективної командної роботи в міжнародних компаніях

69. Персональна відповідальність менеджера за своє професійне зростання. Модель професіоналізації менеджера

70. Типи управлінського розвитку за А. Мамфордом. Потенційні уроки практичного досвіду управлінської роботи

71. Роль завдань у становленні менеджерів

72. Роль взаємодії з керівниками

73. Розвиваючий ефект управлінських невдач

74. Оцінка готовності менеджерів вчитися на практиці

75. Роль організації в професійному розвитку міжнародних менеджерів

76. Каталізатори професійного розвитку менеджерів в міжнародних компаніях

77. Модель розвитку управлінського таланту М. Маккола

78. Основні тенденції, що визначають розвиток кар’єри сучасних менеджерів

79. Якорі управлінської кар'єри за Е. Шейном

80. Періоди та типи управлінських кар’єр

81. Особистісний регрес в управлінській кар’єрі

82. Дослідження С. Фінкельштейна щодо причин фіаско топ-менеджерів провідних міжнародних корпорацій

83. Ключові процеси управління кар’єрою (пошук можливостей, вибір, розвиток, одужання, перенавчання)

84. Цикл розвитку лідерства за В. Пітерсоном

85. Формування системи критеріїв власної успішності міжнародного менеджера (набір критеріїв Л. Неш – Х. Стівенсона)