Распечатать страницу

Контрольна робота Економіка - 3 завдання

« Назад

Код роботи: 5196

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Економіка

Тема: 3 завдання

Кількість сторінок: 10

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Задача 1

Задача 2

Задача 3

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Задача 1

Вихідні дані: Інформація про випуск продукції заводом за відповідні періоди:

Продукція

Випуск, шт.

Собівартість одиниці продукції., грн.

Базисний

Звітний

Базисний

Звітний

Електромотори

7130

7950

103

101

Трансформатори

3260

3710

44

43

Визначити: а) індивідуальні та загальні індекси фізичного обсягу продукції, собівартості та затрат на виробництво продукції. Перевірити взаємозв’язок визначених показників. Зробити висновки.

Задача 2

Вихідні дані:

Показник

Од. виміру

І півріччя

ІІ півріччя

Фонд оплати праці

грн.

499200

508760

Чисельність робітників

чол.

120

115

Кількість відпрацьованих днів

днів

160

158

Середньоденна заробітна плата

грн.

26

28

 Необхідно:

1. Визначити фонд оплати праці за І та ІІ півріччя на підприємстві.

2. Розрахувати вплив факторів на зміну показника фонду оплати праці методом ланцюгових підстановок.

3. Зробити висновки.

 

Задача 3

Вихідні дані:

Показники

Бізнес-план

Фактично

Товарна продукція, тис. грн.

51720

56780

Середньорічна величина основних промислово-виробничих фондів, тис. грн.

63610

67430

Питома вага активної частини основних фондів в загальній їх вартості

0,8971

0,8782

Фондовіддача активної частини основних фондів, тис. грн.

0,8131

0,8421

Необхідно:

1. Визначити показник фондовіддачі активної частини основних фондів.

2. Розрахувати вплив факторів на зміну показника товарної продукції методом абсолютних різниць.

3. Зробити висновки.

1. Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В., Олійник О. В. Економічний аналіз: Практикум: Навч. посіб. для студентів вузів. / Ф. Ф. Бутинець, Є. В. Мних, О. В. Олійник. – Житомир: ФІТІ, 2000. – 406 с.

2. Любушин Н. П. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності / Н. П. Любушин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 448 с.

3. Мец В. О. Економічний аналіз(Збірник практичних завдань і тестів за даними П(С)БО): Навч. посіб. / В. О. Мец. – К.: КНЕУ, 2001. - 236 с.

4. Пястолов С. М. Економічний аналіз діяльності підприємств / С. М. Пястолов. - М.: Академічний проект, 2002. - 250 с.

5. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия4-е изд., перераб. и доп. / Г. В. Савицкая. – Минск: Новое издание, 2003. - 688 с.

6. Соляник Л. Г. Навч. Посібник. Економічний аналіз. / Л. Г. Соляник. – Дніпропетровськ, РВК НГУ,2007. - 200 с.