Распечатать страницу

Контрольна робота Економіки підприємства - 5 задач

« Назад

Код роботи: 5193

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Економіки підприємства

Тема: 5 задач

Кількість сторінок: 9

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 5

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Задача 1

Підприємство планує випускати новий вид продукції і розглядає три технології виробництва. Кількість кожного ресурсу, що використовується у виробництві за кожною технологією, та ціни на кожний ресурс наведені у таблиці:

Ресурси

Ціна за одиницю ресурсу (грн.)

Необхідна кількість ресурсів (одиниць)

Технологія 1

Технологія 2

Технологія 3

Праця

4

6

2

3

Земля

2

1

2

1

Капітал

5

2

3

3

 

1. Яку технологію обере підприємство, якщо воно зацікавлене у використанні меншої кількості ресурсів?

2. Яку технологія обере підприємство, якщо воно має за мету отримати найбільший прибуток?

3. Припустимо, що ціна ресурсу «праця» зменшилася до 2 грн за одиницю, а ресурсу «капітал» зросла до 6 грн за одиницю. Як зміниться вибір підприємства?

 

Задача 2

Фермер вирощує на своїй ділянці огірки. Щорічно врожай протягом декількох років становить 70 тонн. Ціна на огірки тримається з року в рік на рівні 900 гривень за тонну. За якою ціною фермеру є сенс продати землю, якщо витрати на виробництво те реалізацію огірків становлять 30000 грн за рік, а річна ставка банківського процента дорівнює 10%?

 

Задача 3

Фірма «Сиріус» виробляє щомісяця 100 деталей і продає кожну за 50 тим. Руб. Сукупні витрати фірми при цьому складають 8 млн. руб, сукупні постійні витрати – 2 млн. руб, граничні витрати – 50 тис. руб. Що має зробити фірма:

- Збільшити виробництво;

- скоротити виробництво;

- залишити обсяг випуску продукції без змін;

- припинити виробництво.

 

Задача 4

Підприємство «Мрія» ввезло на митну територію України імпортний підакцизний товар з Італії. Митна вартість товару склала 22 000 €. Курс НБУ на дату поставки становив 10,8 грн за 1 євро.

При оформленні митної декларації підприємством було сплачено від митної вартості товару: мито – 5%, акцизний збір – 25%, митний збір – 0,2%, ПДВ – 20%. Визначити вартість розмитненого товару.

 

Задача 5

Платіжний баланс країни Альфа за поточний період характеризується такими даними (млрд дол.): експорт товарів – 40; імпорт товарів – 30; експорт послуг – 15; імпорт послуг – 10; чистий дохід від інвестицій – -5; чисті грошові перекази – 10; приплив капіталу -10; відплив капіталу ‒ -40; офіційні резерви ‒ +10. Визначте:

1) торгівельний баланс країни;

2) баланс товарів і послуг;

3) баланс поточного рахунку;

4) баланс рахунку капіталу;

5) дефіцит або надлишок платіжного балансу країни Альфа.

1. Бойчик І. М. Економіка підприємства: навч. посіб. / І. М. Бойчик.– К.: Атіка, 2012. – 543 с.

2. Донець Л. І., Романенко Н. Г. Основи підприємництва / Навчальний посібник. Л. І. Донець, Н. Г. Романенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 320 с.

3. Економіка виробничого підприємства: навч. посіб. / за ред. Й. М. Петровича. – К.: Знання, 2010. – 490 с.

4. Економіка підприємства: навч. посіб. / за ред. А. В. Шегди. – К.: Знання-Прес, 2011. – 651 с.

5. Примак Т. О. Економіка підприємства: навч. посіб. / Т. О. Примак. – К.: Вікар, 2011. – 580 с.

6. Фінанси підприємств: підручник / [Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д. та ін.]; за ред. проф. А. М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2012. – 546 с.