Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление персоналом \ 5188. Реферат Провідний досвід професійного навчання персоналу як фактор сталого розвитку туристичної галузі України

Реферат Провідний досвід професійного навчання персоналу як фактор сталого розвитку туристичної галузі України

« Назад

Код роботи: 5188

Вид роботи: Реферат

Предмет: Управління персоналом

Тема: Провідний досвід професійного навчання персоналу як фактор сталого розвитку туристичної галузі України

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

ВСТУП

1. Світовий досвід професійного навчання

2. Українська система навчання

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

У сучасних ринкових відносинах найбільш важливим інструментом, що забезпечує стабільність підприємства і підвищення його конкурентоспроможності, є професійний розвиток персоналу відповідно до поточних і перспективних вимог зовнішнього та внутрішнього середовища. Здатність і готовність працівників до навчання є найважливішим чинником, що забезпечує ефективне функціонування підприємства на ринку товарів і послуг.

Досягти високих результатів можна тільки тоді, коли люди володіють певними знаннями, вміннями і цілеспрямованістю. Світова теорія менеджменту розробила методологічні принципи та моделі навчання, які широко використовуються під час планування програм розвитку персоналу зарубіжних фірм. Однак, до сьогодні вони не використовуються у вітчизняній практиці, що і обумовлює актуальність теми дослідження.

Таким чином, професійне навчання є основою ефективного функціонування підприємства. У процесі аналізу встановлено, що система професійного навчання США заснована на розгляді управлінської діяльності як самостійної професії, пристосованої до умов високої мобільності керівного складу. Японська система професійного навчання, ґрунтується на системі підготовки на робочих місцях. Європейська система навчання здійснюється за допомогою державної підтримки та контролю інвестицій на розвиток системи професійного навчання.

Спираючись на розглянутий світовий досвід у сфері професійного навчання, можна виділити багато позитивних моментів, які б було доцільно застосувати в українській практиці. Для України слід зробити акцент на запровадженні законопроекту про професійне навчання, механізму стимулювання роботодавців, а також забезпечити мотивування працівників до вкладення коштів у власну професійну підготовку.

1. Балабанова Л. В. Управління персоналом. [підручник] / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – С. 245-247.

2. Дрозач М. І. Розвиток професійного навчання кадрів на виробництві в контексті зарубіжного досвіду / Дрозач М. І. // Наука та інновації. - 2008. - С. 84-94.

3. Дроздова А. О. Світовий досвід професійного навчання і розвитку персоналу. / А. О. Дроздова // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери. Матеріали X Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів. – Донецьк: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» – 2012, Том 1, - C. 94–96.

4. Любимова К. О. Світовий досвід професійного навчання персоналу підприємства. / К. О. Любимова // Економічний часопис-XXI. – 2011. – N3-4. – С. 58-61.

5. Синенко Н. Об организации профессионального обучения в Нидерландах и Дании / Н. Синенко // Справочник кадровика. – 2007. – № 7. – С. 100-103.

6. Обзор современных технологий и методов обучения персонала [електроний ресурс] Режим доступу: http://www.management.com.ua/be/be145.html.

7. Щербак Л. З досвіду правового регулювання професійної освіти та навчання кадрів на виробництві в Республіці Болгарія / Л. Щербак // Справочник кадровика. – 2006. – № 8. – С. 91-93.

8. Щербак Л. Професійна освіта і навчання кадрів на виробництві в Іспанії / Л. Щербак // Справочник кадровика. – 2006. – № 5. – С. 88–90.