Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинговые коммуникации \ 5023. Самостійна робота з курсу Маркетингові комунікації - 15 тем

Самостійна робота з курсу Маркетингові комунікації - 15 тем

« Назад

Код роботи: 5023

Вид роботи: Самостійна робота

Предмет: Маркетингові комунікації

Тема: 15 тем

Кількість сторінок: по 25

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: по 250 грн

ОформленняМетодичка

ТЕМА 1. КОМУНІКАЦІЇ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ

1. Визначити сутність маркетингових комунікацій.

2. Особливості маркетингових комунікацій як складової загальних масових комунікацій.

3. Види та класифікація комунікацій.

4. Основні складові маркетингових комунікацій.

5. Маркетингові комунікації: завдання та функції.

6. Маркетингові комунікації: цілі й завдання.

7. Маркетингові комунікації: сутність та принципи.

8. Дати перелік та охарактеризувати складові контролю в системі маркетингових комунікацій.

9. Елементи моделі сучасних маркетингових комунікацій.

10. Закон України «Про недобросовісну конкуренцію» (у частині, що стосується реклами).

11. Закон України «Про рекламу»: основні розділи.

Законодавчі основи діяльності служб маркетингових комунікацій.

12. Маркетингові комунікації та позиціонування товарів.

13. Організації, які сприяють діяльності учасників маркетингових комунікацій.

14. Що таке АТL та ВТL?

15. Структура витрат на маркетингові комунікації.

16. Характеристика учасників маркетингових комунікацій.

Завдання 1. Концерн Electrolux представляє на українському ринку побутову техніку. Охарактеризуйте основні перспективні сегменти українського ринку побутової техніки, на які доцільно орієнтуватися концерну Electrolux. Які фактори найбільш впливають на прийняття українським споживачем рішення про купівлю? Як може компанія використовувати це для підвищення ефективності своєї діяльності в Україні?

Завдання 2. Проаналізуйте діяльність всіх учасників маркетингового процесу, який здійснюється вашим університетом. Яких учасників маркетингового процесу ви вважаєте найбільш важливими?

 

ТЕМА 2. СТРАТЕГІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

1. Закономірності визначення витрат на комунікації та окремі складові маркетингових комунікацій.

2. Сутність стратегічне планування.

3. Планування маркетингових комунікацій.

4. Стратегії рекламування на різних етапах життєвого циклу.

5. Визначення етапу життєвого циклу товару.

6. Рекомендації щодо стратегії підприємства на ринках продажу товарів.

7. Політика підприємства на ринку продажу товарів.

Завдання. Уявіть, що ви володієте невеликим підприємством, що виробляє верхній одяг (мінімум 3 асортиментні групи). Визначити маркетингові комунікаційні цілі для вашого бізнесу та розробити стратегії підприємства, маркетингу, комунікацій, рекламування для кожної асортиментної групи.

 

ТЕМА 3. ІВЕНТ-МАРКЕТИНГ

1. Сутність івент-маркетингу.

2. Основні засоби та види івентів.

3. Цілі, які досягаються за допомогою івент-маркетингу.

4. Особливості використання івент-маркетингу для товарів промислового призначення.

5. Визначить сутність та завдання івент-маркетингу.

6. Проаналізуйте основні концепції проведення заходів.

7. Визначить ефективність заходів з івент-маркетингу.

8. Охарактеризуйте етапи підготовки заходів з івент-маркетингу.

9. Назвіть основні етапи планування івент-заходів.

Завдання. Виберіть який-небудь фірмовий товар та проаналізуйте всі використані маркетингові комунікації при його просуванні. Як ви вважаєте всі маркетингові звернення узгодженні між собою? Нема серед них протиріч?

Тест.

1. Основні засоби впливу маркетингових комунікацій:

а) реклама, стимулювання продажу, виставки, ярмарки;

б) планування, ціноутворення, просування;

в) телебачення, радіо, засоби масової інформації;

г) стимулювання продажу, рекламування, прямий маркетинг, особистий продаж, PR.

2. Вихідним етапом формування комплексу комунікацій є:

а) виявлення цільової аудиторії;

б) вивчення зовнішнього середовища;

в) визначення мети.

3. Чому найбільш розповсюдженим методом визначення суми витрат на комунікації є визначення бюджету у відсотках від обсягу продажу:

а) тому, що тільки отримані гроші – це реальні гроші;

б) так як цей метод дозволяє уникнути проблем з визначенням ефективності засобів просування;

в) це простий спосіб обчислювання бюджету, витрати знижуються у випадку зменшення обсягів продажу.

4. Маркетингові комунікації - це:

а) система загальних критеріїв, настанов, які прийняті організацією для дій та прийняття рішень у сфері комунікацій;

б) засоби розповсюдження інформації та заходи зі стимулювання продажу;

в) середньо - та довгострокові програми прийняття управлінських рішень.

5. Модель процесу комунікації включає такі складові:

а) відправник, кодування, звернення, розшифрування, одержувач, зворотна реакція, зворотній зв’язок.

б) рекламування, стимулювання продажу, особистий продаж, прямий маркетинг та PR;

в) фірма, споживачі, посередники, контактні аудиторії, рекламні агенції, постачальники.

 

ТЕМА 4. РЕКЛАМУВАННЯ ТОВАРУ

1. Бюджет рекламної кампанії: методи визначення

2. Вибір технічних засобів та носіїв реклами

3. Вибір цілей рекламування в рекламній кампанії

4. Витрати на рекламування товарів та послуг

5. Загальна стратегія підприємства, стратегія маркетингу та стратегія рекламування в рекламній кампанії

6. Порядок визначення витрат на рекламу в загальних витратах на МК

7. Порядок визначення витрат на рекламування на певних етапах життєвого циклу товарів широкого вжитку і виробничого призначення

8. Застосування ієрархії пізнання та навчання в рекламі

9. Контроль ефективності рекламної кампанії

10. Організація процесу рекламування товарів

11. Планування рекламної кампанії. Навести приклади

12. Поняття про ефективність рекламного звернення

13. Поняття «комерційна реклама». Навести приклади

14. Поняття «рекламна кампанія». Навести приклади

15. Попереднє тестування (претести). Тести, що необхідно проводити після випуску товару на ринок (посттести).

16. Розроблення рекламного звернення. Навести приклади

17. Створення фірмового стилю та реклама. Навести приклади

18. Теорія комунікацій та її застосування в рекламній діяльності (засадничі питання). Навести приклади

Завдання 1. Проаналізуйте рекламні звернення в засобах масової інформації які апелюють до емоційних та раціональних мотивів:

- вигоди;

- здоров’я;

- зручності та отримання додаткових вигод;

- страху;

- самоствердження;

- свободи;

- пізнання;

- гордості;

- любові;

- гумору та радості;

- самореалізації.

Як ви вважаєте чому відправник обрав той чи інший мотив? Згодні ви з цим рішенням?

Завдання 2. Складіть кросворд, який охоплює основні поняття даної теми (мінімум 5 слів по горизонталі та 5 по вертикалі).

 

ТЕМА 5. СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

1. Сутність та особливості стимулювання продажу товарів.

2. Види стимулювання продажу.

3. Напрямки стимулювання продажу.

4. Охарактеризувати механізм стимулювання продажу товарів.

5. План маркетингу і план стимулювання продажу товарів.

6. Порядок визначення витрат на стимулювання в загальних витратах на комунікації.

7. Знижки з ціни, заліки, премії — штовхачі, конкурси дилерів, безкоштовне навчання дилерів та дистриб'юторів, лотереї як інструменти маркетингових комунікацій. Навести приклади.

8. Знижки з ціни. Купони. Премії. Безкоштовні зразки. Навести приклади

9. Лотереї, конкурси, вікторини як інструменти комунікації. Навести приклади.

10. Цілі та засоби стимулювання посередників.

11. Стимулювання споживачів – основні завдання та заходи.

12. Стимулювання власного торгового (збутового) персоналу: цілі та засоби. Навести приклади.

13. Стимулювання власного торгового персоналу на етапах життєвого циклу товарів. Навести приклади.

14. Стимулювання посередників на етапах життєвого циклу товарів. Навести приклади.

15. Стимулювання споживачів на окремих етапах життєвого циклу товарів.

16. Спільна реклама виробника та посередника: цілі, сутність, приклади.

Завдання 1. Ви менеджер з продажу морозива. Запропонуйте комплексний план зі стимулювання продажу вашого товару.

Завдання 2. Фірма ”Мандарин” виділила 25 тис.у.о. на просування своєї продукції на ринку. Товар знаходиться на третьому етапі життєвого циклу. Визначити витрати на стимулювання продажу щодо трьох учасників ринку.

 

ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ («ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ»)

1. Постановка цілей у роботі з громадськістю на рівні підприємства. Навести приклади.

2. Основні форми діяльності служб з РR підприємства.

3. Основні цілі та завдання служб з РR.

4. Робота служб РR із внутрішнім та зовнішнім середовищем.

5. Сучасні засоби масової інформації та їх використання в роботі з громадськістю. Навести приклади.

6. РR в органах влади. Навести приклади.

7. Завдання, що стоять перед політичною рекламою.

8. Керування кризою як один з напрямків діяльності в галузі РR.

9. Лобізм та групи тиску в РR. Навести приклади.

10. Недоліки створення власної служби з РR.

11. Організація служби з РR.

12. Основні різновиди кризових ситуацій та етапи керування ними. Навести приклади.

13. Особливості взаємовідносин служби РR із засобами масової інформації. Навести приклади.

14. Особливості застосування виставок у галузі зв'язків з громадськістю.

15. Особливості проведення прес-конференцій.

16. Особливості роботи з контактними аудиторіями. Навести приклади.

17. Особливості роботи служби РR з пресою.

18. Пабліситі та його застосування в РR. Навести приклади.

19. Переваги створення власної служби з РR .

20. Політична реклама та її особливості. Навести приклади.

21. Поняття контактних аудиторій. Навести приклади.

22. Що таке новина з погляду РR. Навести приклади.

23. Поняття перформансу. Політичні технології, рекламні та релігійні технології. Навести приклад.

24. Поняття «політична реклама». Навести приклади.

25. Пропаганда та її застосування в РR. Навести приклади.

Завдання 1. Ви начальник відділу зв’язків з громадськістю компанії з виробництва дитячого одягу. Розробіть пропозиції з проблем із паблік рилейшнз та програму кризового керівництва. Які дослідження необхідно провести? Які види рекомендацій цієї програми адресовані керівництву компанії?

Завдання 2. Підготуйте комплект вказівок для розробки доброзичливих відносин з засобами масової інформації та відділом зв’язків з громадськістю вашої фірми.

 

ТЕМА 7. ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ НА МІСЦІ ПРОДАЖУ

1. Сутність інтегрованих маркетингових комунікацій на місці продажу.

2. Цілі, завдання та особливості ІМКМП.

3. Засоби та види ІМКМП.

4. POS-матеріали, класифікація.

5. Види вітрин. Особливості оформлення. Навести приклади.

6. Дизайн, елементи оформлення торгових точок. Створення іміджу за допомогою РМП. Навести приклади.

7. Стимулюючі заходи на місці продажу. Навести приклади.

8. Організація PR заходів в торгових закладах.

9. Класифікація споживачів реклами на місці продажу.

10. Композиції оформлення вітрин у РМП

11. Цілі рекламування на місці продажу товарів. Навести приклади.

12. Особливості рекламування на місці продажу товарів. Навести приклади

13. Мерчандайзинг, сутність та значення.

14. Психологічний вплив на споживачів на місці продажу товарів.

15. Особливості використання рекламно-оформлювальних матеріалів в РМП. Навести приклади.

16. Особливості оформлення вітрин у РМП.

17. Переваги вітринного показу товарів.

18. Планування діяльності торгового підприємства.

19. Принципи поєднання кольорів у РМП.

20. Реклама торгового закладу. Навести приклади.

21. Фактори ефективності маркетингових комунікацій у торгівлі.

22. Цілі рекламування на місці продажу товарів. Навести приклади.

Завдання. Розробіть дизайн вітрини магазину, який спеціалізується на продажу меблі для дому. Які засоби маркетингових комунікацій на місці продажу ви будете використовувати в торговельному залі?

 

ТЕМА 8. ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ

1. Інтерактивний маркетинг як сучасний напрямок прямого маркетингу.

2. Інтернет та його застосування в прямому маркетингу. Навести приклади.

3. Інформативні та маркетингові послуги в режимі реального часу — сучасні форми прямого маркетингу. Навести приклади.

4. Визначення реакції споживачів на прямий маркетинг.

5. Досвід видатних рекламістів США в галузі прямого маркетингу.

6. Досвід використання телевізійної реклами прямої дії в Україні.

7. Досвід закордонних фахівців, які спеціалізуються з продажу товарів та послуг за допомогою прямого маркетингу.

8. Засоби прямого маркетингу.

9. Змішані засоби прямого маркетингу.

10. Ключові моменти бесіди по телефону при застосування прямого маркетингу.

11. Недоліки прямого маркетингу.

12. Особливості прямого маркетингу товарів виробничого призначення.

13. Особливості роботи в прямому маркетингу.

14. Особливості та сфера застосування прямого маркетингу.

15. Переваги прямого маркетингу.

16. Переваги телефонного зв'язку в прямому маркетингу.

17. Перспективи прямого маркетингу в Україні.

18. Поняття інтерактивного маркетингу. Навести приклади.

19. Поняття прямого маркетингу. Навести приклади.

20. Принципи підготовки матеріалів для прямого маркетингу.

21. Принципи поштової реклами.

22. Прямий маркетинг та процес прийняття рішень про купівлю товарів масового споживання.

23. Прямий маркетинг та процес прийняття рішень про купівлю товарів виробничого призначення.

24. Засоби прямого маркетингу. Навести приклади.

25. Сучасні технології прямого маркетингу. Навести приклади.

26. Сфера застосування прямого маркетингу та його ефективність.

27. Телевізійний маркетинг прямої дії як сучасний напрямок прямого маркетингу.

Завдання. Виберіть споживчий товар, який за звичайних умов не просувається за допомогою прямого маркетингу. Розробіть план прямого маркетингу для цього товару. Визначте цілі та засоби передачі інформації та ваші пропозиції.

 

ТЕМА 9. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ

1. Сутність та види персонального продажу.

2. Етапи організації персонального маркетингу.

3. Модель персонального продажу товарів та послуг.

4. Нормативи в персональному продажу товарів.

5. Організаційні форми персонального продажу.

6. Основні напрямки підвищення ефективності роботи торгового агента.

7. Особливості використання персонального продажу на окремих етапах життєвого циклу товарів.

8. Особливості класифікації споживачів за умов персонального продажу.

9. Особливості формування торговим агентом відповідей на заперечення потенційного покупця.

10. Оформлення угоди в процесі персонального продажу.

11. Підготовка до укладання контракту під час персонального продажу товарів та послуг.

12. Сутність «сітьовий маркетинг». Навести приклади.

13. Пошук та оцінка покупця в персональному продажу товарів та послуг.

14. Презентація і демонстрація як елементи моделі персонального продажу. Навести приклади.

15. Принципи роботи за умов персонального продажу.

16. Програма навчання торгового персоналу.

17. Психологічні механізми спілкування продавця і покупця.

18. Різновиди презентацій товарів та послуг. Навести приклади.

19. Ситуаційний аналіз у діяльності торгового агента. Навести приклади.

20. Способи підходу торгового агента до покупця.

21. Супровід угоди як складова моделі персонального продажу товарів та послуг.

22. Усунення суперечностей в процесі переговорів під час персонального продажу.

23. Формування зон обслуговування торгового агента.

Завдання 1. Ви менеджер компанії з виробництва лікарських засобів. Складіть план проведення зустрічі з клієнтом. Підготуйте відповіді на заперечення та сумніви клієнта.

Завдання 2. «Продавцями народжуються, а не становляться». Ви згодні з цим твердженням? Обґрунтуйте відповідь.

 

ТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТАВОК І ЯРМАРКІВ

1. Сутність виставок та ярмарок.

2. Класифікація виставок та ярмарків.

3. Ефективність виставкової діяльності.

4. Процес прийняття рішення про участь підприємства у виставці/ярмарку.

5. Витрати на проведення виставок.

6. Маркетингові комунікації на виставках та ярмарках.

7. Засоби для залучення відвідувачів на виставках.

8. Комунікації на стенді.

9. Основні особливості роботи з клієнтом у виставкової діяльності.

10. Законодавство яке регулює виставкову діяльність.

Завдання. Розробіть проект стенду для використання на виставці для підприємств музичної індустрії. В чому визначається задача стенду? На що він буде схожий? Що будуть робити відвідувачі? Що буде робити ваш персонал? Запропонуйте ваші рекомендації стосовно збільшення відвідувачів стенду.

 

ТЕМА 11. УПАКОВКА ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ

1. Сутність упаковки.

2. Основні завдання та функції упаковки.

3. Фактори які визначають ефективність упаковки.

4. Основні елементи упаковки.

5. Експлуатаційні документи та їх характеристика.

6. Підходи до створення тари.

7. Товарна інформація в процесі пакування товарів.

8. Сутність та основні вимоги до інформаційних знаків.

9. Правове регулювання власності на товарний знак.

10. Штриховий код: види та переваги використання.

Завдання. Відвідуйте торговельний заклад та знайдіть товар, який на ваш погляд має невдалу упаковку. Проаналізуйте проблему та розробить рекомендації які б покращили упакування обраного товару.

 

ТЕМА 12. СПОНСОРУВАННЯ

1. Сутність спонсорування.

2. Дайте визначення благодійності.

3. Категорії спонсорингу.

4. Які різновиди спонсорської підтримки існують?

5. Напрямки спонсорської діяльності.

6. Заходи, які використовують у межах спонсорування.

7. Класифікація спонсорування.

8. Проведення кампанії зі спонсорування.

9. Напрями визначення значущості прийняття рішення.

Завдання. Розробіть спонсорську програму для:

- учбового закладу;

- кондитерської фабрики;

- мобільного оператора.

 

ТЕМА 13. БРЕНДИНГ

1. Визначення бренду.

2. Три етапи розвитку брендингу.

3. Концепція брендингу споживчих товарів.

4. Фірмовий товарний знак: сутність та складові.

5. Фірмовий стиль.

6. Механізм впливу брендів на споживацьку аудиторію.

7. Чинники, які необхідно враховувати при створенні ефективного бренду.

8. Основні функції бренду.

9. Модель створення бренду.

10. Рекламна кампанія при виведенні нового бренду на ринок.

11. Управління брендом.

 

ТЕМА 14. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

1. Бізнес-план маркетингових комунікацій як частина marketing-mix.

2. Дати перелік основних документів служби маркетингових комунікацій.

3. Документообіг у маркетингових комунікаціях.

4. Завдання та функції служб маркетингових комунікацій.

5. Критерії, за якими необхідно вибирати менеджера служби маркетингових комунікацій.

6. Методи розроблення бюджету маркетингових комунікацій.

7. Основні показники ефективності роботи служби маркетингових комунікацій з рекламування.

8. Основні форми організації служб маркетингових комунікацій.

9. Перелік завдань служби маркетингових комунікацій щодо дослідження поведінки на ринках продажу товарів.

10. Перелік завдань служби маркетингових комунікацій щодо розроблення плану communication-mix.

11. Перелік завдань служби маркетингових комунікацій.

12. Планування маркетингових комунікацій.

13. Форми організації служб (підрозділів) маркетингових комунікацій.

Завдання. Складіть схему організаційної структури компанії (виберіть фірму яка існує на ринку України) і визначить, який метод управління вони використовують. Хто і які завдання та функції маркетингових комунікації виконує? Розробіть ваші рекомендації для покращення діяльності компанії.

 

ТЕМА 15. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

1. Ранжирування витрат на окремі напрямки communication-mix для товарів промислового призначення.

2. Ранжирування витрат на окремі напрямки communication-mix для товарів широкого вжитку.

3. Рекомендації з ефективної організації служби маркетингових комунікацій.

4. Структура витрат на маркетингові комунікації для товарів виробничого призначення на різних етапах ЖЦТ.

5. Структура витрат на маркетингові комунікації для товарів широкого вжитку на різних етапах ЖЦТ.

6. Структура витрат на маркетингові комунікації з персонального продажу на окремих етапах ЖЦТ.

7. Структура витрат на маркетингові комунікації з рекламування на окремих етапах ЖЦТ.

8. Управління маркетинговими комунікаціями як складовою маркетингу.

9. Форми і методи контролю ефективності маркетингових комунікацій.

Завдання. Складіть програму оцінки ефективності маркетингових комунікацій таких компаній:

- МТС;

- Procter & Gamble;

- Danone.