Распечатать страницу

Лекції з курсу Маркетингові комунікації - 15 тем

« Назад

Код роботи: 5021

Вид роботи: Лекції

Предмет: Маркетингові комунікації

Тема: 15 тем

Кількість сторінок: по 25

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: по 200 грн

Оформлення: Методичка

ТЕМА 1. КОМУНІКАЦІЇ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ

1. Маркетинг і комунікації: цілі, завдання, сутність, функції

2. Характеристика учасників маркетингових комунікацій

3. Виробники товару (виробів, послуг, ідей), споживачі та організації, які сприяють діяльності учасників маркетингових комунікацій

4. Класифікація споживачів на основі виробництва товару

5. Класифікація споживачів на основі споживання

6. Класифікація споживачів на основі менталітету

7. Сучасна теорія та практика класифікації споживачів з метою найкращого задоволення їх потреб

8. Законодавчі основи діяльності служб маркетингових комунікацій

9. Загальне законодавство України щодо діяльності підприємств

10. Закон України «Про рекламу» та доповнення до нього

11. Закон України «Про недобросовісну конкуренцію» (у частині, що стосується реклами)

12. Законодавство економічно розвинутих країн щодо підприємництва та діяльності маркетингових служб

 

ТЕМА 2. СТРАТЕГІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

1. Стратегічне планування

2. Маркетингові дослідження

3. План маркетингових комунікацій

4. Етапи життєвого циклу товару та класифікація стратегії маркетингових комунікацій на ринку збуту товару

5. Залежність стратегії маркетингових комунікацій від стратегії фірми, стратегії маркетингу, стратегії політики ціноутворення

6. Класифікація стратегії маркетингових комунікацій на основі етапів життєвого циклу товару

 

ТЕМА 3. ІВЕНТ-МАРКЕТИНГ

1. Маркетинг подій

2. Сутність івент-маркетингу

3. Види та засоби маркетингу подій

4. Планування івент заходів

5. Ефективність використання спеціальних івентів

 

ТЕМА 4. РЕКЛАМУВАННЯ ТОВАРУ

1. Класифікація реклами

2. Засоби реклами

3. Носії реклами

4. Класифікація реклами: за охопленням по території; за охопленням по аудиторії; за частотою; за виливом

5. Характеристика рекламного звернення за кольором; за макетом

6. Реклама — основний засіб поширення інформації

7. Процес рекламування

8. Престижна реклама

9. Створення фірмового стилю

10. Теорії комунікації та їх застосування у рекламі

11. Моделі ієрархії пізнання та навчання

12. Планування рекламної кампанії

13. Вибір стратегії маркетингу

14. Політика рекламної кампанії й політика маркетингу

15. Вибір цілей рекламування

16. Визначення цільової аудиторії

17. Рекламна політика

18. Вибір засобів інформації та носіїв реклами

19. Затрати на рекламування

20. Бюджет рекламної кампанії

21. Розробка та рекомендації щодо створення ефективного рекламного звернення

22. Контроль ефективності рекламної кампанії

23. Попереднє тестування

24. Тести, які необхідно проводити після запуску рекламної кампанії

 

ТЕМА 5. СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

1. Види стимулювання

2. Стимулювання споживачів

3. Стимулювання посередників

4. Стимулювання торгового (збутового) персоналу

5. Механізм стимулювання продажу

6. Особливості стимулювання

7. Стимулювання продажу як частина маркетингових комунікацій

8. Цілі та засоби стимулювання продажу

9. Стимулювання продажу на різних етапах життєвого циклу товарів

10. Види та засоби стимулювання продажу

11. Знижки з ціни

12. Поширення купонів

13. Премії

14. Безкоштовні зразки

15. Проведення лотерей, конкурсів та вікторин

16. «Підкріплення» товару

17. Споживацький кредит

18. Безкоштовні супутні послуги (транспортування, монтаж, післяпродажне обслуговування, гарантійне обслуговування тощо)

19. Сервіс

20. Цінове стимулювання

 

ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ («ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ»)

1. Сутність роботи з громадськістю

2. Постановка цілей та завдань

3. Розробка програм

4. Організація відділу зв'язків із громадськістю

5. Особливості діяльності у сфері «паблік рилейшнз»

6. Визначення сфери діяльності

7. Стосунки із засобами масової інформації

8. Етика стосунків із пресою

9. Інформаційні послуги

10. Прес-релізи

11. Прес-конференції та прийоми

12. Фотографії у роботі з громадськістю

13. Виставки та ярмарки у галузі зв'язків із громадськістю

14. Мета виставкової діяльності, бюджет, організація, розробка графіка, підбір штатів та керівництва

15. Суміщення із конференціями

16. Використання усної мови

17. Публічні виступи

18. Прийоми ефективної усної мови у роботі з громадськістю

19. Аудіо- й відеозасоби у роботі із громадськістю

20. Визначення потреби у таких засобах

21. Створення аудіо- та відеопродукції

22. Поширення цієї продукції

23. Внутрішнє та зовнішнє використання

24. Конференції: порядок проведення і правила поведінки

25. Кодекс професійної поведінки та етики у стосунках із громадськістю

 

ТЕМА 7. ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ НА МІСЦІ ПРОДАЖУ

1. Сутність та завдання маркетингових комунікацій на місці продажу

2. Види ІМКМП

3. Визначення ефективної реклами на місці продажу

4. Особливості та цілі рекламування на місці продажу

5. Устаткування та оснащення для комунікацій на місці продажу

6. Засоби інформативного, рекламного, стимулюючого характеру

7. Інформативні та рекламні матеріали: визначення, замовлення та оформлення, використання

8. Дизайн, елементи оформлення торгових точок, створення іміджу

9. Планування та оформлення приміщень, використання вітрин

10. Оформлення вітрин як форма реклами

11. Види вітрин

12. Особливості оформлення

13. POS – матеріали в місцях продажу

14. Мерчандайзинг

15. Принципи оформлення торговельних приміщень

16. Психологічні особливості впливу на споживачів на місці продажу

 

ТЕМА 8. ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ

1. Поняття прямого маркетингу

2. Прямий маркетинг як складова частина комунікацій (суть, значення, перспективи)

3. Засоби прямого маркетингу

4. Сучасні засоби прямого маркетингу

5. Переваги й недоліки прямого маркетингу

6. Вартість

7. Початок роботи у сфері прямого маркетингу

8. Перелік адресів клієнтів

9. Типи адресних списків

10. Принципи поштової реклами

11. Складові посилкової реклами

12. Фактори, які зумовлюють використання посилкової реклами

13. Прогнозування реакції споживачів на прямий маркетинг

14. Телефонний маркетинг

15. Прямий маркетинг в Україні

 

ТЕМА 9. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ

1. Визначення персонального продажу, його види та комунікативні особливості

2. Організаційні форми персонального продажу

3. Принципи роботи в умовах персонального продажу

4. Рекомендації ефективного персонального продажу

5. Поняття сітьового маркетингу

6. Переваги створення сітьового маркетингу над щоденними випадковими зустрічами

7. План преміальних винагород в умовах сітьового (багаторівневого) маркетингу

8. Важливі питання й контраргументи, які роззброюють у випадку із сітьовим маркетингом

9. Досвід сітьового маркетингу в Україні

10. Ідеї, стиль і техніка діяльності сучасного професійного комерсанта

 

ТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТАВОК ТА ЯРМАРКІВ

1. Визначення значення виставок та ярмарків для підвищення ефективності маркетингових комунікацій підприємства

2. Класифікація виставок та ярмарків

3. Прийняття рішення щодо участі у виставках та ярмарках

4. Організація участі підприємства у виставках та ярмарках

5. Вимоги до персоналу, який організує роботу виставки

6. Дизайн стенда

7. Проектна документація

8. Робота виставки

9. Діяльність експонента після закриття виставки

10. Маркетингові комунікації на виставках та ярмарках

 

ТЕМА 11. УПАКОВКА ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ

1. Важливість упаковки для проведення ефективних маркетингових комунікацій

2. Упаковка як засіб комунікації виробника чи посередника зі споживачем

3. Сутність упаковки товарів

4. Сучасна маркетингова концепція упаковки товарів

5. Упаковка й засоби товарної інформації

6. Інформаційні знаки та їхня комунікативна роль

7. Штриховий код

8. Упаковка і фірмовий стиль

 

ТЕМА 12. СПОНСОРУВАННЯ

1. Важливість спонсорування для проведення ефективних маркетингових комунікацій

2. Категорії спонсорування

3. Види сучасної спонсорської підтримки

4. Галузі спонсорування

5. Класифікація спонсорування та організація маркетингових заходів зі спонсорування

6. Планування кампанії зі спонсорування

 

ТЕМА 13. БРЕНДИНГ

1. Визначення бренда та його складові

2. Сучасна теорія брендингу

3. Концепція брендингу споживчих товарів

4. Вплив брендів

5. Брендинг як елемент маркетингових комунікацій

6. Методика розроблення назви бренда

7. Управління активами бренда

 

ТЕМА 14. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

1. Управління маркетинговими комунікаціями як складовою частиною маркетингу

2. Форми організації служб маркетингових комунікацій

3. Задачі та функції служб маркетингових комунікацій

4. Планування маркетингових комунікацій

5. Методи розробки бюджету маркетингових комунікацій

6. Бізнес-план маркетингових комунікацій як частина маркетинг-міксу

7. Документообіг

8. Форми й методи контролю ефективності маркетингових комунікацій

9. Робота з кадрами

10. Критерії, за якими необхідно вибирати менеджера служби маркетингових комунікацій

11. Підбір команди службовців

12. Підвищення кваліфікації

13. Підтримка зацікавленості у результатах праці

14. Рекомендації з ефективної організації служби маркетингових комунікацій

 

ТЕМА 15. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

1. Ефективність процесу планування маркетингових комунікацій

2. Оцінка ефективності реклами: попереднє тестування та тестування після проведення рекламної кампанії

3. Оцінювання стимулюючих заходів

4. Оцінка ефективності паблік рилейшнз

5. Ефективність прямого маркетингу та особистого продажу