Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 4933. Звіт з практики Організація роботи приватного підприємства «Хлібзавод Дубов'язівський»

Звіт з практики Організація роботи приватного підприємства «Хлібзавод Дубов'язівський»

« Назад

Код роботи: 4933

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Організація роботи приватного підприємства «Хлібзавод Дубов'язівський»

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХЛІБЗАВОД ДУБОВ′ЯЗІВСЬКИЙ»

РОЗДІЛ 2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЮ БАЗОЮ

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ НА БАЗІ ПРАКТИКИ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На підставі договору № 1113⁄12 на проведення практики студентів вищих навчальних закладів від 28 грудня 2012 року я, Іванова Іванна Іванівна, була направлена на приватне підприємство «Хлібзавод Дубов’язівський» Конотопського району Сумської області (далі – база практики) для проходження переддипломної практики на термін з 14 січня 2013 року по 31 травня 2013 року.

Прибувши на базу практики на приватне підприємство «Хлібзавод Дубов′язівський» 14 січня 2011 р., керівником практики на весь термін її проходження, була призначена юрисконсульт підприємства Дубовик Любов Іванівна.

Практику я розпочала з ознайомлення з роботою приватного підприємства, з переліком задач, що ставляться перед співробітниками бази практики і аналізу нормативно-правової бази, якою керується юрисконсульт. Загальну інформацію про діяльність підприємства дає Господарський Кодекс України ст. 62-72, 113-117, в якому дається визначення правового статусу підприємства, його видів та організаційних форм, організаційної та управлінської структури підприємства, джерела формування майн, правила взаємодії підприємств між собою та іншими установами та організаціями, сутністю соціального підприємництва, необхідності обліку та своєчасного звітування про результати роботи підприємства.

Крім того, ст. 113 містить норми, які визначають правовий статус саме приватного підприємства.

Приватне підприємство «Хлібзавод Дубов′язівський» Конотопського району Сумської області знаходиться за адресою Сумська обл., Конотопський район, смт. Дубов’язівка вул. Трудова, 7.

Під час проходження практики, я отримала змогу ознайомитися з роботою і внутрішнім розпорядком роботи приватного підприємства. За час проходження переддипломної практики мною були закріплені теоретичні знання з цивільного та господарського права.

Проходження переддипломної практики є необхідною умовою розуміння і втілення в життя теоретичних аспектів тих знань, які були набуті студентами за період навчання у вищих навчальних закладах.

Слід зазначити, що проходження на підприємстві відіграє неабияку роль для майбутнього юриста, так як ознайомившись з роботою підприємства, отримавши відповідні знання, студент зможе застосувати їх не тільки працюючи безпосередньо при роботі на підприємстві, а й у будь-якій сфері юриспруденції. Взагалі будь-який юрист повинен бути досвідчений в різних сферах, а тому проходження практики як на підприємстві, так і в інших установах та організаціях є важливим здобутком для студента – майбутнього юриста.

У цілому хочеться підкреслити, що база практики – приватне підприємство – є перспективним місцем здобуття корисного досвіду студентами випускних курсів, які здобувають професію юриста.

За період проходження переддипломної на приватному підприємстві «Хлібзавод Дубов′язівський» я отримала дуже багато практичних знань та ефективно поєднала їх з теоретичними, які обов’язково знадобляться мені в майбутньому.

Проходячи практику на приватному підприємстві «Хлібзавод Дубов′язівський» Конотопського району Сумської області, я ознайомилася з функціональними обов’язками юрисконсульта та її помічника, підпорядковувалась діючим правилам внутрішнього трудового розпорядку, суворо дотримувалась правил охорони праці, техніки безпеки, брала активну участь у суспільному житті колективу, засвоїла необхідні навички, передбачені програмою, збирала практичні матеріали, необхідні для написання магістерської дипломної роботи і представляла їх науковому керівнику.

Я мала змогу ознайомитися з порядком організації діяльності підприємства в Україні в цілому, нормативними актами, які регулюють його діяльність, а також конкретно з роботою юрисконсульта.

Під час проходження практики на приватному підприємстві конторі, я:

- набула навичок з аналізу норм чинного законодавства;

- поглибила теоретичні знання з фундаментальних, галузевих та прикладних юридичних дисциплін;

- закріпила знання, здобуті мною у процесі навчання;

- здобула навичок тлумачення норм чинного законодавства та застосування їх до практичних життєвих ситуацій;

- набула досвіду складання та оформлення ділової та юридичної документації;

- ознайомилася зі звичаями ділового обороту та правилами ділового спілкування;

- а також, звичайно, збирала і обробляла матеріали, необхідні для виконання дипломної роботи.

У процесі проходженні практики я здобула навики підготовки різного роду заяв, довіреностей, цивільно-правових угод, наказів, претензій, інших процесуальних документів.

Проблем щодо проходження на приватному підприємстві «Хлібзавод Дубов’язівський» у мене не виникало, навпаки, можна зазначити, що діяльність, яку я здійснювала на практиці надала багато допоміжних практичних знань, які я ефективно використала при написанні магістерської дипломної роботи.

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40.

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003. - N 18, N 19-20, N 21-22.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради.-1984.- додаток до № 51.

5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2001. - N 25-26.

6. Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 № 1393-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2000. - N 12.

7. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» - від 14.05.1992 р. № 2343-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1992. - № 31.

8. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» - від 22.11.1996 № 543/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1997. - N 5.

9. Закон України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій у сфері містобудування» від 14.10.1994 № 208/94-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1994. - N 46.

10. Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» - від 22.12.1998 р. № 332-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1999. - N 11.

11. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» - від 22.03.2012 № 4618-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2013. - № 3.