Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Конкурентоспособность предприятия \ 4911. Курсова робота Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства на ринку продукції чорної металургії

Курсова робота Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства на ринку продукції чорної металургії

« Назад

Код роботи: 4911

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Конкурентоспроможність підприємства

Тема: Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства на ринку продукції чорної металургії

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Теоретичні основи підвищення конкурентоспроможності продукції

1.1. Підходи до оцінки конкурентоспроможності

1.2. Особливості конкуренції на ринку продукції чорної металургії

Висновки до 1 розділу

Література до 1 розділу

В умовах загальноекономічної кризи і невизначених перспектив виходу з неї, експортна орієнтація чорної металургії за рахунок зменшення внутрішнього споживання має характер вимушеної стратегії виживання, встановленої не тільки для галузі, але й для всієї економіки.

Металургійний комплекс багато років експлуатувався на знос, і тепер технічне переозброєння та реконструкція стають невідкладними. В останні кілька років металургійні підприємства країни значну частину інвестицій спрямовували на реконструкцію першої переробки, зокрема аглодоменного виробництва. Серйозному поліпшенню ситуації в сталеплавильному комплексі і прокатному виробництві стала на заваді фінансова криза. Виробництво сталі і прокату в країні також потребують значних інвестицій для їх докорінної перебудови.

Основною проблемою ГМК України є залежність від ситуації на основних регіональних ринках чорних металів за кордоном (країна експортує більшу частину виробленої металопродукції) та низький рівень споживання металопродукції на внутрішньому ринку.

У перспективі можна очікувати збільшення потужностей по виробництву сталі і прокату в країні, що відбудеться за рахунок реалізації планів ряду металургійних компаній по будівництву нових сталеплавильних і прокатних цехів, а також нових металургійних підприємств.

1. Мазур В., Смірнова О., Іванов А. Шляхи розвитку гірничо-металургійного комплексу України. "Економіка України", № 4, 2000, - с. 4-9.

2. Буданов І. Тенденції розвитку російської і світової чорної металургії. "МЕ і МО", № 12, 2000, - с. 68-74.

3. Буданов И. Металургія: стан та перспективи. "Економіст", № 12, 2000, с. 27-33.

4. Новиков Н. Модернізація - умови конкурентоспроможності металургійної галузі Кузбасу. "Економіст", № 3, 2000, - с. 51-53.

5. Крамаренко О., Волченко А., Власов П. Металургія 2000. "Бізнес", № 4, 2001, - с. 31-33.

6. Арапова В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник / Вінницький фінансово-економічний ун-т. - Вінниця: ПП "Вид-во "Тезис", 2005. – 160 с.

7. Дорогунцов С., Заяць Т. А., Бандур С. І. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К.: КНЕУ, 2000. – 363 с.

8. Жук М. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Підручник / Микола Жук, Володимир Круль,; Чернівецький націон. ун-т ім. Юрія Федьковича. - К.: Кондор, 2004. - 293 с.

9. Заблоцький Б. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка: Посібник / Богдан Федорович Заблоцький,; Б. Ф. Заболоцький, - К.: Академвидав, 2002. - 367 с.

10. Клиновий Д. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України: Навчальний посібник / Дмитро Клиновий, Тарас Пепа,; Ред. Л. Г. Чернюк; М-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 726 с.

11. Курочкін Г. Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. Посібник / Г. Ф. Курочкін,; НАУ. - К.: Національна академія управління, 2004. - 272 с.

12. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюка, В. Ф. Семенова. - 7-ме вид., стереотип. - К.: Знання, 2005. - 350 с.

13. Розміщення продуктивних сил України: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Михайло Пушкар, Михайло Ковтонюк, Микола Петрига та ін.; Ред. Євген Качан,. - К.: Юридична книга, 2002. - 550 с.

14. Сазонець І. Л. Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. В. Джинджоян, О. О. Чубар; М-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 317 с.

15. Стеченко Д. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Підручник / Дмитро Стеченко - К.: Вікар, 2006. - 396 с.

16. Чернюк Л. Розміщення продуктивних сил України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Людмила Чернюк, Дмитро Клиновий - К.: ЦУЛ, 2002. - 440 с.