Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Организация и нормирование труда \ 4904. Курсовий проект Розробка норм праці, розрахунок чисельності та заробітної плати працівників АТП

Курсовий проект Розробка норм праці, розрахунок чисельності та заробітної плати працівників АТП

« Назад

Код роботи: 4904

Вид роботи: Курсовий проект

Предмет: Організація та нормування праці

Тема: Розробка норм праці, розрахунок чисельності та заробітної плати працівників АТП

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Реферат

Вступ

Вихідні дані для курсового проекту

Розділ 1. Організація, нормування та оплата праці при виконанні транспортного процесу

1.1. Аналіз запропонованих базових умов виконання автомобільних перевезень

1.2. Розрахунок норм часу та норм виробітку водіям

1.3. Розрахунок кількості транспортних засобів та водіїв

1.4. Дослідження впливу нормоутворюючих факторів та норм праці водіїв

1.5. Розрахунок відрядних розцінок та відрядного заробітку водіям автомобілів

1.6. Розробка графіків змінності водіям автомобілів

Вихідні дані для курсового проекту

Вихідні дані для курсового проекту складаються із загальних базових умов виконання перевезень вантажів, вибору конкретних параметрів транспортного процесу, виконання навантажувальних робіт.

Загальні базові умови перевезення вантажу:

Автомобіль-тягач МАЗ-54329 з напівпричепом МАЗ-938660 здійснюють перевезення залізобетонних блоків масою 2 т. Тривалість зміни складає 11,1 годин. Час автомобіля в наряді Тн = 9 годин. Маятниковий маршрут довжиною 17 км частково проходить в місті (40 відсотків), частково – по дорогах ІІ-ї групи (60 відсотків). Навантаження та розвантаження здійснюється механізовано. Нульовий пробіг по місту групи складає 7 км.

Технічне нормування праці - це система обґрунтованих методів і правил визначення необхідних витрат праці або часу на виконання певних елементів виробничого процесу, що забезпечує раціональне використання робочого часу.

Метою курсового проекту є вивчення організації та оплати праці на підприємствах в сферах транспортної логістики.

Об’єкт – комплексна бригада, що виконує вантажні перевезення.

Предмет дослідження є розробка нормативної бази та виконання техніко-експлуатаційного обґрунтування створення комплексної бригади, що виконує вантажні перевезення.

Актуальність курсового проекту: поліпшення рівня заробітної плати працівників у великому ступені залежить від стану роботи з нормування праці. Поліпшення нормування та оплати праці дуже важливе питання в сьогоденні. Організація праці на підприємства, в окремих галузях виробництва здійснюється в конкретних формах, різноманітність яких залежить від основних чинників: рівня науково-технічного прогресу, системи організації виробництва.

Сутність нормування праці складається у встановленні для конкретних умов необхідних витрат робочого часу на виробництво одиниці продукції (виконання одиниці роботи) або кількості одиниць продукції (обсягу роботи), що повинне бути зроблене в одиницю часу. Розвиток багатоверстатного й багатоагрегатного обслуговування, потокового й автоматизованого виробництва технічного обслуговування й ремонту рухомого складу автомобільного транспорту вимагає застосування при нормуванні праці економічних розрахунків, що дозволяють знайти оптимальне рішення для даних форм організації праці.

Збільшення числа факторів, що враховують при нормуванні праці, і повсюдний перехід на методи технічного нормування значно підвищують питому вагу розрахунків норм праці в загальній трудомісткості підготовки виробництва. Це вимагає розробки економічно обґрунтованих методів нормування праці для різних типів виробництва.

Науковий рівень нормування праці впливає на вдосконалювання організації праці й виробництва. Нормативи й норми повинні ґрунтуватися на критичному аналізі існуючої організації праці й виробництва, передбачати застосування на підприємствах передових методів праці, прогресивних форм його поділу й кооперації, найбільш раціональну організацію робочих місць й оптимальні умови праці.