Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Государственное регулирование занятостью \ 4852. Курсова робота Потреба підприємств у працівниках в Полтавській області

Курсова робота Потреба підприємств у працівниках в Полтавській області

« Назад

Код роботи: 4852

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Державне регулювання зайнятістю

Тема: Потреба підприємств у працівниках в Полтавській області

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи поняття ринку праці

1.1. Сутність ринку праці

1.2. Попит та пропозиція робочої сили

Розділ 2. Аналіз потреб підприємств у працівниках в Полтавській області

Розділ 3. Пропозиції щодо врівноваження ситуації на ринку праці

Список використаної літератури

Актуальність обраної теми полягає в необхідності вироблення адекватних сучасним умовам підходів до зниження потреби підприємств у працівниках.

Метою дослідження є обґрунтування пропозицій прикладного характеру щодо зниження потреби підприємств у працівниках в Полтавській області.

Завданнями даного дослідження є:

- визначення економічних, соціальних, правових та політичних аспектів потреби підприємств та їх особливостей в Полтавській області;

- аналіз причин виникнення потреби підприємств у працівниках в Полтавській області;

- розробка та обґрунтування доцільності пропозицій щодо зниження потреби підприємств у працівниках з урахуванням економічного, соціального, правового та політичного аспектів.

Предметом цього дослідження є теоретичні, методологічні, прикладні аспекти виникнення потреби підприємств у працівниках та розробки пропозицій щодо зниження її розміру в Полтавській області.

Об'єктом дослідження є взаємозв’язок підприємницької діяльності та робітників у Полтавській області.

У процесі підготовки виступу використано матеріали законодавчих та виконавчих органів влади України, публікації фахових видань, газетні статті, методи економічних досліджень тощо.

1. Анішина Н. Верба Д. Передумови та напрями державного регулювання створення робочих місць у вітчизняній економіці // Україна: аспекти праці. №5. – 2008. – С. 12-19.

2. http://www.poltava.ukrstat.gov.ua.

3. Волкова О. В. Ринок праці: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 624 с.

4. Державний комітет статистики України - hhtp://www.ukrstat.gov.ua.

5. Дмитрієв-Заруденко В. В. Державна служба зайнятості в координатах соціальної відповідальності / В. В. Дмитрієв-Заруденко // Ринок праці та зайнятість населення. – 2011. – №4.

6. Литвиненко С. В. Інструментарії регулювання ринку праці / С. В. Литвиненко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – № 9.

7. Шевчук Л. Т. Регіональна економіка: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2011. – 319 с.

8. Бражко О. В. Розвиток державної політики щодо регулювання ринку праці та управління трудовими ресурсами / Бражко О. В. // Економіка та держава. – 2010 - № 2 – с. 103-106.

9. Докучаєв О. А. Шляхи підвищення ефективності використання потенціалу управлінського персоналу підприємства / Докучаєв О. А. // Економіка та держава – 2009 - № 2 – с. 43-45.

10. Семикіна М. В. Стратегічне планування розвитку кадрового потенціалу України / Семикіна М. В. // Держава та регіони – 2010 - № 1 – с. 180-184.