Распечатать страницу

Курсова робота Бізнес-план «Хліб Черкащини»

« Назад

Код роботи: 4779

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Бізнес-планування

Тема: Бізнес-план «Хліб Черкащини»

Кількість сторінок: 47

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

РЕЗЮМЕ

1. ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

2. ОПИС ПРОДУКЦІЇ

3. СТРАТЕГІЯ ЗРОСТАННЯ ФІРМИ

4. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

4.1. Загальна характеристика

4.2. Аналіз місцезнаходження

4.3. Аналіз конкурентів та визначення конкурентної політики

5. СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ

6. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

6.1. Основні виробничі операції та устаткування

7. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

8. РИЗИКИ

9. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

9.1. Бюджет прямих витрат на виробництво продукції

9.2. Аналіз беззбитковості

9.3. Прогнозування грошових потоків

9.4. Прогнозування звіту про фінансові результати та балансу прямим методом

ВИСНОВОК

ДОДАТОК А. Графік чистих потоків грошових коштів та їх касових залишків

ДОДАТОК Б. Звіт про фінансові результати «Черкаський хліб»

Даний проект представляє створення приватної пекарні «Хліб Черкащини», з ціллю задоволення потреб на новий вид хлібопекарської продукції «Пшеничний», та отримання прибутку.

Для здійснення проекту потрібні фінансові ресурси в розмірі 850 тис. грн. для закупівлі технологічних ліній та обладнання фірми «Panificent» (Австрія), сировини, основних і допоміжних матеріалів. Термін окупності проекту складає 11 місяців. Протягом трьох років планується збільшити обсяг продукції, що випускається з 16 000 т до 20 000 т. При таких обсягах реалізації очікувана чистий прибуток складе – 15 тис. грн. в 2015 р., 1859 - в 2016 р., і вже 2281 тис. грн. - В 2017 р. Нарощування потужності виробництва можливе вже на діючому обладнанні шляхом його більш інтенсивного завантаження.

Бажана максимально можлива процентна ставка за кредит - 10 %. За таких умов кредит разом з відсотками може бути погашений вже по закінченні першого року проекту.

Продукція хлібозаводу, зокрема «Український» хліб, призначена для споживання всіма верствами населення. Покупець охоче купує продукцію заводу завдяки високій поживній цінності і порівняно низькими цінами. Відмінною рисою даного виду хліба є те, що в технологічному процесі його випічки не використовуються імпортні добавки – ароматизатори. В результаті – ціна на товар не підвищується, а смакові якості не поступаються іншим хлібобулочних виробів.

Конкурентоспроможність продукції забезпечена низкою факторів:

1. Ціни нижчі, ніж у конкурентів;

2. Відмінна якість;

3. Використання сучасних технологій виробництва.

Хліб «Український» вже відомий ринку і його споживачам. Тому для досягнення запланованого обсягу продажів, для просування товару на ринок визначальним є проведення рекламних заходів, стимулюючих попит. Спочатку заплановано рекламувати продукцію за допомогою рекламних плакатів. Планується проведення регулярних дегустацій в магазинах, що є, безсумнівно, новим і ефективним рекламним прийомом.

Підприємство ВАТ «Хліб Черкащини» планує зайняти своє гідне місце на ринку хлібовиробів Черкаського району. Планується окупити протягом 1 року всі витрати, завоювати частку ринку хлібовиробів області не менше 24-27 %. Що стосується подальших перспектив, то планується розширити вихід на ринок інших областей України з цією продукцією і на тим самим розширити свій географічний регіон.

Всі обґрунтування вигідності даного проекту представлені в нижче в наступних розділах бізнес-плану.

Підприємство «Хліб Черкащини» у 2015 році планує виробляти 2 види продукції хліб «Український» та батон «Черкаський» за ціною 4,12 грн. та 4,73 грн. відповідно з ПДВ. Собівартість 1 продукції відповідно складає 2,54 грн та 3,03 грн. Протягом року планується поступове збільшення обсягів виробництва кожного виду продукції з 16 000 од та 20 000 од на початок року до 18 200 та 23 300 грн. відповідно.

За рахунок збільшення обсягів виробництва собівартість продукції знижується, що дозволить підприємству отримати додатковий прибуток за рахунок масштабів. Беззбитковий обсяг виробництва продукції кожного виду складає 5199 од. та 6023 од. кожного виду продукції відповідно, що підтверджує ефективність кожної виробничої програми.

Розширений директ-костинг виробничої програми підприємства показав, що виробництво даних видів продукції для підприємства є прибутковим і забезпечує покриття всіх видів витрат як постійних так і змінних.

Перевищення надходжень від реалізації над постійними та змінними витратами підприємства призводить до отримання позитивного фінансового результату підприємства у прогнозованому періоді з поступовим збільшенням прибутку за рахунок зростання обсягів виробництва та економії за рахунок масштабу. Отримання підприємством чистого прибутку та ріст активів підприємства за прогнозними формами звітності (баланс та звіт про фінансові результати) свідчить також про розширення діяльності підприємства та про її ефективність.

Проведений прогнозний фінансовий аналіз підприємства показав, що протягом 2015 року капітал підприємства буде сформований переважно за рахунок власного капіталу, що забезпечує йому високий рівень фінансової стійкості та незалежності від кредиторів, це в свою чергу також підтверджується рядом показників фінансової стійкості. Зростання фінансової стійкості підприємства пояснюється поступовим погашенням довгострокових зобов’язань на придбання обладнання.

За аналізований період у підприємства спостерігатиметься незначне зниження рівня ділової активності, що пов’язане зі збільшення тривалості обороту оборотних активів, запасів, власного капіталу, що пов’язано зі збільшенням темпів приросту активів над темпами приросту виручки від реалізації, особливо за рахунок зростання дебіторської заборгованості, тому з метою оптимізації надходжень коштів, підвищення оборотності підприємству необхідно жорстко контролювати обсяги дебіторської заборгованості та розміри власних активів.

Аналіз прогнозованої рентабельності підприємства показав, що підприємство має незначну, але позитивну рентабельність, тобто інвестований капітал приносить прибуток, що безумовно є позитивним, а динаміка зростання показників рентабельності свідчить про підвищення ефективності використання як власних так і позикових коштів підприємства.

В цілому слід відмітити, що діяльність підприємства прогнозується ефективною, у нього є всі можливості для розширення діяльності, тому реалізація проекту з виробництва хлібобулочних виробів є раціональною і може бути реалізована.