Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Конкурентоспособность предприятия \ 4751. Курсова робота Конкурентоспроможність ЗАТ «АВК» в мережі супермаркетів «Сільпо»

Курсова робота Конкурентоспроможність ЗАТ «АВК» в мережі супермаркетів «Сільпо»

« Назад

Код роботи: 4751

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Конкурентоспроможність підприємства

Тема: Конкурентоспроможність ЗАТ «АВК» в мережі супермаркетів «Сільпо»

Кількість сторінок: 48

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти конкурентноспроможності продукції

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика конкурентоспроможності ЗАТ "АВК" в мережі супермаркетів "Сільпо"

Розділ 3. Осносні методи і напрями підвищення конкурентоспороможності продукції ЗАТ "АВК"

Висновки

Список використаної літератури

Актуальність теми курсової роботи пов'язана з тим, що перехід в сучасних умовах до ринкових відношень потребує використання напрактиці головних питань і категорій ринку. В зв'язку з розширенням підприємств у виборі партнерів, асортиментної та збутової політики великого значення набуває поняття "якість",ще більшого "конкурентоспроможність продукції". Конкурентоспроможність та якість – сконцентрований вираз всієї сукупності можливостей будь-якого виробникастворювати, випускати і збувати товари та послуги.

Одним із основних факторів досягнення високого рівня конкурентоздатності залишається питання людського капіталу, а саме в аспекті продуктивності та ефективності роботи персоналу. На сьогодні як на національному, так і на міжнародному ринку, дане питання залишається стратегічним фактором успіху компанії, особливістю кожної компанії, від якої великою мірою залежить позиції кожного підприємства серед основних конкурентів.

Одним із основних фірм-виробників кондитерської продукції на українському ринку є ЗАТ "АВК", яке посідає лідируючі позиції у виробництві вафельних шоколадних цукерок та новорічних подарункових наборів.Стратегічним фактором успіху компанії на національних та світових ринках й нарощення міжнародної конкурентоспроможності є аспект конкурентоздатності персоналу.

Конкурентоспроможність персоналу відіграє важливу роль не тільки як аспект конкурентоспроможності підприємства, але й як фактор формування попиту на працівника на ринку праці. Отже, уважне вивчення факторів та видів такої конкурентоспроможності персоналу є необхідним для підвищення національної та міжнародної конкурентоспроможності держави та її трудових ресурсів в цілому.

Об'єктом дослідження є конкурентоспроможність продукції, а предметом – управління конкурентоспроможністю даної продукії.

Метою даної курсової роботи є оцінка конкурентоспроможності ЗАТ"АВК", базуючись на позиціях підприємства серед конкурентів та різноманітних фінансових показниках.

Для реалізації поставленої мети були розроблені такі завдання:

- вивчити поняття "конкурентоспроможність";

- розкрити теоретичні засади і основні проблеми конкурентоспроможності підприємства;

- ознайомитися із діяльністю ЗАТ "АВК";

- дослідити основні проблеми конкурентоспроможності підприємства;

- розробити рекомендації щодо підвищення рівня;

- конкурентоспроможності ЗАТ "АВК".

У процесі дослідження залежно від цілей і задач використовувались відповідні методи дослідження економічних процесів. При дослідженні сутності конкурентоспроможності підприємства та конкурентоздатності персоналу використовувалися методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції, спостереження і узагальнення; при розрахунку рівня конкурентоспроможності, фінансових показників – розрахунково-аналітичний, економіко-статистичний; при здійсненні аналізу місця та рівня конкурентоздатності підприємства – статистичні методи.

Робота складається з 48 сторінок, містить в собі 1 рисунок і 5 таблиць, зі списка використаних джерел який містить 21 джерело.

В даній курсовій роботі було розглянуто діяльність кондитерської компанії "АВК", яка займає одне з провідних місць на ринку України. Організаційна структура підприємства – це взаємовідносини рівнів управління і видів робіт (функціональні обов'язки), які виконують підрозділи організації або окремі працівники.

ЗАТ "АВК" має лінійну організаційну структуру. Ця структура є досить простою у керуванні, так як всі підрозділи підкорюються безпосередньо директорові компанії. Для такої структури характерно: чітко виражений принцип єдиного початку, високий рівень централізації управління, повноваження функціональних спеціалістів незначні, мають рекомендаційний характер.

До переваг лінійної структури належать: єдність, чіткість розпоряджень; узгодження дій виконавців; один канал зв'язку; чітко визначена відповідальність; оперативність у прийнятті рішень; особиста відповідальність керівника за кінцевий результат.

Недоліки: високі вимоги до керівника; відсутність ланцюгів по плануванню і підготовці рішень; перевантаженість інформацією, контактами; концентрація влади. Вищою керівною ланкою організації є її засновники. Виконавчу владу має директор, який здійснює поточне управління діяльності компанії.

Компанія складається з п'яти кондитерських фабрик в Україні, які розташовані в таких містах як Дніпропетровськ, Мукачеве, Донецьк та Луганськ. Щороку в ці фабрики компанія вкладає багато коштів для удосконалення технологій, навчання працівників.

На сьогоднішній день асортимент компанії нараховує приблизно 330 видів кондитерських виробів та 50 видів шоколадних та кондитерських глазурі, а у виробництві робить ставку на високотехнологічні, складні у виробництві продукти. Компанія є лідером серед желейно-жувальних виробів.

Значну частину свого прибутку компанія "АВК" інвестує в підвищення кваліфікації свого персоналу. За останні два роки вони склали більше ніж 100 тисяч гривень. Також, в компанії існує два види оцінки торгових представників – це оцінка персоналу та asassement-центр. Ці методи дозволяють формувати кадровий резерв "АВК". В компанії працює більше ніж 8000 працівників. В маркетинговому аналізі показано, що щороку на ринок виводиться нова та якісна продукція, яка користується популярністю серед споживачів. Для цього, спеціалісти створюють пробні дегустації та використовують всі засоби масової інформації.

ЗАТ "АВК" має власну роздрібну мережу, за допомогою якої вона розповсюджує свою продукцію по всіх регіонах країни. Компанія щороку збільшує обсяг продажів своєї продукції. За останніми даними досліджень, частка компанії на українському ринку шоколадних виробів склала 12%, а вагових шоколадних цукерок – порядку 30% (у грошовому вираженні).

Основна функція культури в компанії – це створити і зберегти рамки циклів. Головним багатством компанії є її персонал. ЗАТ "АВК" намагається створити в організації такий клімат, який буде найсприятливішим для ефективної роботи, просування та досягнення бажаного результату. У 2008 році Україна переживає економічну кризу.

Отже, для компанії "АВК" це має велике значення, адже, якщо населення країни не матиме сталого доходу, то попит на продукцію знизиться, оскільки, солодощі не являються товарами першої необхідності. Через кризу багатьом організаціям, фірмам, фабрикам та заводам доводиться звільняти своїх робітників.

1. АВК [Електронний ресурс] / Кореспондент.net. – Режим доступу: http://files.korrespondent.net/organizations/abk. – Заг. з екрану.

2. Гарантія якості [Електронний ресурс] / АВК – Режим доступу: http://www.avk.ua/ua/quality/ - Заг з екрану.

3. "Гормон счастья": цифры и факты [Електронний ресурс] / Стевіясан– Режим доступу: http://steviasun.com.ua/images/stories/knigi/analiz-rinka.pdf – Заг. з екрану.

4. Грішнова О. Конкурентоспроможність підприємства: критерії визначення та показники вимірювання [Текст] / О. Грішнова, О. Шпирко // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 3. – С. 38-41.

5. Козубова О. А. Управление трудовыми ресурсами [Козубова О. А.] / [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rusnauka.com/18_NiIN_2007/Economics/22649.doc.htm.

6. Коломієць В. М. Вибір стратегії розвитку конкурентоспроможності підприємства [Текст] / В. М. Коломієць // Економіка та держава. – 2008. – №6. – С. 38-41.

7. Кому в кризи сладко: кондитерская отросль [Електронний ресурс] / Интернет-рынок продуктов питания EdaB2B – Режим доступу: http://eda.mk.ua/opinions/komu-v-krizis-sladko/.

8. Хамініч С. Ю. Конкурентоспроможність продукції як засіб досягнення стратегічної мети підприємств / [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rusnauka.com/SND/Economics/10_haminich%20s%20.doc.htm.

9. Мирненко В. Трактування об'єкту конкурентоспроможності людського ресурсу на ринку праці в сучасних умовах [Текст] / В. Мирненко, І. Миценко, О. Дяченко // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – № 10. – С. 56-61.

10. Міжнародна конкурентоспроможність вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/Economics/7444.doc.htm.

11. Річна фінансова звітність ЗАТ "АВК" [Електронний ресурс] / Агентство з розвитку інфраструктури та фондового ринку України – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/55/40782 - Заг з екрану.

12. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства [Текст]: підручник / М. Г. Саєнко. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 390 с.

13. Смірнов О. О. Стратегічні напрями управління конкурентоспроможністю персоналу на підприємстві [Текст]: Збірник наукових трактатів / О. О. Смірнов. Донецьк: Інститут економічної промисловості НАН України, 2006. – Т.3. – 789 с.

14. Продукція Конті [Електронний ресурс] / Агентство з розвитку інфраструктури та фондового ринку України – Режим доступу: http://www.konti.com/production.aspx - Заг з екрану.

15. Продукція Рошен [Електронний ресурс] / Агентство з розвитку інфраструктури та фондового ринку України – Режим доступу: http://roshen.com/ua/products/ - Заг з екрану.

16. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент [Текст]: навч. посіб. / Р. А. Фатхутдинов. М.: Маркетинг, 2002. – 892 с.

17. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: теоретико-методологічний аспект [Електронний ресурс] / Урядовий портал Кабінету Міністрів України – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/file/link/110229/file/Ponom-Piddub.pdf.

18. Про захист прав споживачів: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №30.

19. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності" від 18 лютого 1991 р. // Підприємництво і ринок України. – 1992. – №7. – с. 22–23.

20. Про підприємництво; Закон України зі змін. та доповн. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №14; 1992. – №48, 51; 1993. – №30; 1994. – №3, 28, 40, 49; 1995. – №6, 7, 10, 14.

21. Закон України "Про рекламу" // Урядовий кур'єр. – 1996. – №137–138. – С. 6–7.