Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Инновационный менеджмент \ 4716. Реферат Теоретико-методичні підходи до оцінки наслідків зміни продуктивності праці працівників підприємства

Реферат Теоретико-методичні підходи до оцінки наслідків зміни продуктивності праці працівників підприємства

« Назад

Код роботи: 4716

Вид роботи: Реферат

Предмет: Інноваційний менеджмент

Тема: Теоретико-методичні підходи до оцінки наслідків зміни продуктивності праці працівників підприємства

Кількість сторінок: 17

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Теоретико-методологічні підходи до оцінки наслідків зміни продуктивності праці

2. Показники для вирахування продуктивності праці

3. Зовнішні та внутрішні фактори

Висновки

Список використаної літератури

Найбільш загальним та універсальним показником, який відображає ефективність використання трудових ресурсів (персоналу) підприємства є продуктивність праці робітників.

В загальному розумінні продуктивність праці характеризує її результативність (плідність), тобто оцінює результат праці, отриманий на одиницю витрат, пов'язаних з використанням трудових ресурсів підприємства.

У вузькому розумінні рівень продуктивності праці визначається кількістю продукції (обсягом робіт чи послуг), що виробляються одним працівником за одиницю робочого часу (годину, зміну, добу, місяць, квартал, рік) або кількістю робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції (виконання робіт чи послуг).

Розглянуті показники також можуть застосовуватися при оцінці рівня продуктивності праці.

В плануванні та аналізі продуктивності праці використовуються також обернені показники продуктивності праці, які характеризують трудомісткість діяльності - трудовитрати на досягнення одиниці результату (товарообігу).

Вони можуть обчислюватися як обернена величина в усіх формулах, що були розглянуті.

1. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщанська В. В. Управління проектами: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 231 с.

2. Бардин Г. О. Проектний аналіз: Підручник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 415 с.

3. Баттрик Р. Техника принятия эффективных управленческих решений. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 416 с.

4. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. Т.1. – К.: МП "ИТЕМ", 2001. – 448 с.

5. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. Т.2. – К.: Эльга-Н, Ника-центр, 2001. – 512 с.

6. Бузова И. А. Коммерческая оценка инвестиций: Учеб. для экономич. специал. – СПб.: Питер, 2003. – 432 с.

7. Верба В. А., Гребешкова О. М., Востряков О. В. Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2002. – 297 с.

8. Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз: Підручник. – КНЕУ, 2000. – 322 с.