Распечатать страницу

Задачі з курсу Економіка підприємства - 30 задач

« Назад

Код роботи: 4712

Вид роботи: Задачі

Предмет: Економіка підприємства

Тема: 30 задач

Кількість сторінок: 31

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 1500 грн (або 100 грн за задачу)

1. Визначити вплив факторів на зміну рентабельності пр-ї.

Показники

План

Звіт

Відхилення

% виконання плану

Виручка від реал-ї, грн

1200

1342

142

111,8

Витрати, тис.грн

1000

1100

100

110

Прибуток, тис.грн

200

242

42

121

Рентабельність, %

20

22

2

110

2. Вирахувати вплив факторів на зміну прибутку реалізованої пр-ї.

Показники

План

За планом на фактичний обсяг

Звіт

Обсяг реал-ї, тис.грн

1600

1680

1700

Прибуток, тис.грн

320

320

348

Собівартість пр-ї, тис.грн

1280

1360

1352

Прибуток на 1 грн реал-ї пр-ї, коп

20

19,05

20,5

3. На підставі даних підприємства дайте оцінку впливу факторів на зміну п/п працюючого.

Показники

План

Звіт

Відхилення

% виконання плану

Пр-я, тис.грн

1170

960

210

82,05

К-ть працюючих, чол

450

400

-50

88,9

К-ть робітників, чол

334

294

-40

88,2

Питома вага робітників

74,22

73,5

-0,72

99,0

П/п 1-го робітн, грн

2600

2400

-200

92,31

П/п робітників

3503,0

3265,3

-237,7

93,21

4. Виявити вплив вартості матеріалів та матеріаловіддачі на обсяг пр-ї.

Пок-ки

План

Звіт

Відхилення

Пр-я, тис.грн

952

1045

93

Вартість матеріалів, тис.грн

238

209

-29

Матеріаловіддача, грн

4,0

5,0

1

5. Визначити вивільнення (залучення) оборотних засобів.

Пок-ки

План

Звіт

Відхилення

Реалізовано пр-ї, тис.грн

2880

3240

360

 Серрічна вартість ОбК, тис.грн

1216

1413

197

Однодення реал-я, тис.грн

8

9

1

Тривалість обороту, днів

152

157

5

Додатково залучено в обіг засобів, тис.грн

Х

Х

45

6. Згідно даних балансу оцінити коефіцієнт довоготривалості запозичення позикових коштів.

7. Використовуючи баланс під-ва дати оцінку фін ризику.

8. Згідно даних балансу оцінити використання фінресурсів.

9. Згідно балансу проаналізувати коефіцієнт самофінансування.

10. Використовуючи баланс під-ва дати оцінку коефіцієнта абс. ліквідності.

11. Визначити резерви зростання випуску пр-ї за рахунок використання матеріалів.

Пок-ки

План

Звіт

Відхилення

Пр-я, тис.грн

1800

1526

-274

Наявність матеріалів на поч.року, тис.грн

30

35

5

Використання матеріалів на вир-во, т

600

545

-55

Продано на сторону, т

--

50

50

Залишки на кінець року

30

35

5

Матеріаловіддача, грн

3,0

2,8

-0,2

12. Визначити резерви зростання прибутку і рентабельності.

Пок-ки

План

Звіт

Відхилення

Реалізовано пр-ї, тис.грн

3200

3000

-200

Собівартість1, грн

700

1000

300

Ціна за 1, грн

910

1310

400

Прибуток, тис.грн

672

930

258

Рентабельність, %

30

31

1

13. Визначити резерви зростання обсягу продукції за рахунок поліпшення використання основних фондів. Використайте прийом планових підстановок, відносних різниць.

Показники

План

Звіт

Відхилення

% виконаного плану

Продукції, т.грн

1170

960

-210

82,05

Сер. Вартість ОФ, т.грн

9600

8500

-1100

88,54

Фондовіддача на 1 т.грн осн.фондів

121,87

112,94

-8,93

92,67

14. Визначити фактори і підрахувати резерви збільшення випуску продукції. Розрахунок провести способом відносних різниць.

Показники

План

Звіт

Відхилення від плану

% викон-го плану

Продукція, т.грн

1008

1005

-3

99,7

Кількість робітників

100

95

-5

95

Відпрацьовано одним робітиком, днів

210

189

-21

90

Тривалість зміни, год

*

*

*

87,5

15. Визн. Розмір впливу осн.тр. факторів на випуск прод.

Робота підпр. за міс характеризується такими даними

Показники

За пл.

фактично

відхилення

Випуск прод. тис.грн

1760

1839

+79

Чиселн.раб.чол

3773

3717

-56

16.табл та же +

Сер.кіл-ть дн.відпр..1роб

23

22,4

-0,6

Сер.добов.вироб. 1 р,

20,3

22,1

+1,8

17.табл как во 2 +

Середн.тривал раб дня

6,7

6,5

-0,2

сер-год вироб 1 роб

3,027

3,398

+0,374

18. Визначити розмір впливу тр факторів на зміну середньоміс виробітку 1 роб,середньоміс вир 1 роб за пл-466,5гр, факт –494,8,відг -+28,3 гр. Табл 3)

19. За осн фондами

Вип.прод.тис гр

8392

8742

+350

Сер річ вар-ть осн ф-в

4134

4114

-20

Фондовв з 1 г ОФ (1/2). г

2,03

2,125

+0,095

20. За викор-я устаткування

Вип.прод.тис гр

3655

3808,6

+153,6

К-ть відпрац верстатогодин

420

400

-20

Середн вироб-к за 1 вер-статогодг(1/2)

8,7

9,52

0,82

21. Аналіз випуску продукції

види

Випуск прод т.шт.

Ціна од продгр

Випуск прод т.г.

Нарах в рах-к викон плану за асорт. т.г

пл

фак

пл

фак

А

40

50

10

400

500

400

Б

60

50

5

300

250

250

В

-

15

1

-

15

-

Всьо

-

-

-

700

765

650

22. Аналіз затрат на 1 гр тов прод

23. Аналіз матеріальних витрат у собівар-ті про-ції

Вид

План

фактич

відхил

кіл кг

цін гр

Сумгр

кіл кг

цінгр

сум гр

всьог

За рах

норм

ціна

А

10

8

80

10

7,9

79

-1

-

-1

Б

5

6

30

4,5

5

27

-3

-3

-

В

6

15

90

5,5

14

77

-13

-7,5

-5,5

Всь

-

-

200

-

-

183

-17

-10,5

6,5

24.Визн резерв росту випуску продукції

Обсяг тов прод т.г.

1240

1036

-204

К-ть верст.од.

310

300

-10

Верстат-годин.тис

620

570

-50

Сер. вироб. за 1 верст. год. (1/3)

2

1,818

-0,182

Відпр верстат(3/2)

2

1,9

-0,1

25.Аналіз використання фонду З/п

1) визн. Вплив відпов ф-рів на відхилення фонду з/п

2)співвідношення темпів росту прод праці і росту сер з/п 1 роб

Випуск т.г

4000

4460

+460

Фонд з/п тг

180

188,1

+8,1

Чисельн роб

600

570

-30

Середміс вироб 1 роб (1-3)

6667

7825

+115

Середміс з/п 1 роб гр(2/3)

300

330

+30

 26.Аналіз реалізації продукції

Ф-ри

план

факт

відхил

Вплив на обсяг реал-ції

Випуск тов прод

18000

18150

+150

+150

Залишки нереал

А) на почат року

850

850

-

-

Б)на кінець

890

810

-80

+80(звор)

 

Всього(1+2а-2б)

17960

18190

+230

+230

27. Аналіз балансового прибутку

Приб від реаліз

5180

5212

+32

Приб від ін реал

-

-40

-40

Позареалізац приб

-

+63

+63

Позарелізац збиток

-

-48

-48

Всьо(1+ 2+3-4)

5180

5187

+7

28. Використовуючі способи ланцюгових підстановок, абсолютних та відносних різниць підрахувати вплив ф-рів на зміну вантажообігу

Показники

Баз. період

Звіт період

Відхилен.

% вик

Обсвантажопер

5000

5400

+400

108

К-сть авт

100

90

-10

90

К-сть вант пер.1 авт

50

60

+10

120

29. За наведеними даними проаналізувати вплив ф-рів на обсяг випущеної продукції. Викор різні способи

Показники

Баз пер

Звіт пер

відхил

% вик

Обс ТП

27т.

22,5т.

-4,5т

83,3

Відпр.год 1 вер

1800

1500

-300

83,3

К-сть вер

300

250

-50

83,3

Вир за 1 вергод

50

60

+10

120

30. За наведенними данними проаналізувативиконання плану по асортименту та структурі

Асортимент; за планом(тис.т;Питома вага%); фактично(тис.т;Питома вага%);

Фактичний випуск при пл. стр-рі; зараховано у виконання пл.(за асортиментом; структурою); % виконання пл.

25.Аналіз використання фонду З/п

1) визн. Вплив відпов ф-рів на відхилення фонду з/п

2)співвідношення темпів росту прод праці і росту сер з/п 1 роб

Випуск т.г

4000

4460

+460

Фонд з/п тг

180

188,1

+8,1

Чисельн роб

600

570

-30

Середміс вироб 1 роб (1-3)

6667

7825

+115

Середміс з/п 1 роб гр(2/3)

300

330

+30