Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Промышленный маркетинг \ 4559. Самостійна робота STEP-аналіз макросередовища підприємства ТОВ "Формат-кафе"

Самостійна робота STEP-аналіз макросередовища підприємства ТОВ "Формат-кафе"

« Назад

Код роботи: 4559

Вид роботи: Самостійна робота

Предмет: Промисловий маркетинг

Тема: STEP-аналіз макросередовища підприємства ТОВ "Формат-кафе"

Кількість сторінок: 23

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Теоретична частина

1.1. STEP-аналіз макросередовища підприємства

1.2. Визначіть ключові фактори успіху вашого підприємства

1.3. Складіть карту стратегічних груп конкурентів вашого підприємства і охарактеризуйте напруженість конкурентної боротьби в галузі

1.4. Як би ви сформулювали місію вашого підприємства? Якою вона є насправді?

1.5. Яких цілей прагне досягти ваше підприємство? Як ви думаєте на що варто було б спрямувати діяльність цього підприємства?

2. Практична частина

Перелік використаної літератури

1. Армстронг Г., Маркетинг / Армстронг Г., Котлер Ф. Загальний курс: Навч. посібник. - 5-е вид. - Москва: Діалектика, 2001. - 608 с.

2. Бондарева Ю. Г. Стратегічний аналіз умов розвитку сільськогосподарських підприємств [Электронный ресурс]. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 112. — Харків: ХНТУСГ. – 2011. — 519 с.

3. Брагинец Н. В. Основы маркетинговой деятельности фирмы / Брагинец Н. В. Ткаченко В. Г., Богачев В. И. [Учебное пособие] – Луганск: «Книжковий світ», 2000. – 236 с.

4. Вачевський М. В, Скотний В. Г., Вачевський О. М. Промисловий маркетинг. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 254 с.

5. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. — К: КНЕУ, 2000. — 360 с.

6. Лупенко Ю. О. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 182 с.

7. Саблук П. Т. Основні напрямки розроблення стратегії розвитку агропромислового комплексу в Україні// Економіка АПК 2004р. - №12. - с.3-15.

8. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства. - 2006 рік. - 390 с.

9. Забелин П. В., Моисеева Н. К. Основы стратегического управления. – Учеб.пособие - М.: ИВЦ «Маркетинг». – 1997.

10. Ціхановська В. М. Сучасний стан збутової діяльності сільськогосподарських підприємств України – виробників зернових культур / В. М. Ціхановська // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – № 4(14). – С. 262-266.