Распечатать страницу

Задачі з курсу Економіка підприємства - 14 штук

« Назад

Код роботи: 4488

Вид роботи: Задача

Предмет: Економіка підприємства

Тема: 14 штук

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 800 грн

Персонал

Задача 1

Розв’яжіть задачу та прокоментуйте отримані результати. Обчислити зміну обсягу товарної продукції у розрахунковому році порівняно зі звітним і вплив на неї динаміки продуктивності праці та чисельності працюючих на основі наступних даних:

Показники

Од. виміру

Звітний рік

Розрахунковий рік

Обсяг товарної продукції

тис. грн.

25 000

36 600

Продуктивність праці персоналу

тис. грн./ос.

500

600

 

Задача 2

Визначити планову зміну рівня продуктивності праці персоналу підприємства «Лавіта» у розрахунковому році порівняно зі звітним якщо відомо наступне. Обсяг товарної продукції у звітному році становив 25 500 тис. грн.

Середньорічна чисельність персоналу склала 520 осіб, з яких 75 % робітники, а решта належить до керівників, спеціалістів і службовців. У розрахунковому році заплановано зростання обсягу виробництва продукції на 12 %, додаткове збільшення чисельності робітників на 5% та скорочення адміністративного персоналу на 25 осіб порівняно зі звітним роком.

 

Задача 3

Визначити планову зміну рівня продуктивності праці персоналу підприємства у розрахунковому році порівняно зі звітним якщо відомо наступне. Обсяг товарної продукції у звітному році становив 65200 тис. грн.

Середньорічна чисельність персоналу склала 430 осіб, з яких 68 % робітники, а решта належить до керівників, спеціалістів та службовців. У розрахунковому році заплановано зростання обсягу виробництва продукції на 20%, додаткове збільшення чисельності робітників на 8,5% та адміністративного персоналу на 15 осіб порівняно зі звітним роком.

 

Оборотний капітал

Задача 4

У розрахунковому році обсяг реалізації ТОВ ”Візир” становитиме 26 800 тис. грн., величина виробничої собівартості продукції складе 13 840 тис. грн., а її повна собівартість 16 450 тис. грн. Річна потреба у матеріалах оцінюється у 11 550 тис. грн., їх середній поточний запас 10 днів, транспортний 5 днів і 2 дні страховий. Тривалість виробничого циклу становитиме 14 днів. Витрати першого дня виробничого циклу складатимуть 30% їх суми, а решта будуть здійснені рівномірно протягом циклу.

На складі продукція перебуватиме 8 днів, а між відвантаженням продукції та сплатою рахунків покупцями проходитиме 14 днів. Мінімальна сума коштів на поточному рахунку за вимогою банку має складати 300 тис. грн., однак підприємство, з метою покриття непередбачуваних витрат, бажає додатково на рахунку мати ще 60 тис. грн. У році 285 робочих днів.

Визначити необхідну величину оборотних коштів підприємства та показники ефективності їх використання.

 

Ринок продукції

Задача 5

ПАТ “Електрон” за рік планує виготовити основної продукції на 30 500 тис. грн. і надати послуг промислового характеру на 7 950 тис. грн. Вартість виготовлених напівфабрикатів складе 9 640 тис. грн., з яких 75 % буде використано для власних потреб. Обсяг незавершеного виробництва за рік зросте з 5 440 до 7 350 тис. грн.

Залишки готової продукції на складі підприємства очікуються: 1 800 тис. грн. на початок та 500 тис. грн. на кінець року. Вартість матеріальних витрат і сума амортизаційних відрахувань разом становитимуть 54 % товарного випуску. Рентабельність продукції заплановано на рівні 20%.

Визначити обсяг товарної, валової, чистої й реалізованої продукції, а також собівартість реалізованої продукції.

 

Задача 6

ТОВ “Епатаж” планує виготовити за рік основної продукції на 36200 тис. грн. і надати послуг промислового характеру на 4800 тис. грн. Вартість виготовлених напівфабрикатів складе 3570 тис. грн., з яких 75 % буде використано для власних потреб.

Обсяг незавершеного виробництва протягом року збільшиться з 2220 до 3650 тис. грн. Залишки готової продукції на складі підприємства очікуються на рівні: 3350 тис. грн. на початок року та 4850 тис. грн. на кінець року. Вартість матеріальних витрат і сума амортизаційних відрахувань разом становитимуть 65 % товарного випуску. Рентабельність продукції заплановано на рівні 23 %.

Визначити обсяг товарної, валової, чистої й реалізованої продукції, а також собівартість реалізованої продукції.

 

Виробнича потужність

Задача 7

На дільниці механічного цеху підприємства «Зоря» встановлено і діє 50 токарних верстатів. Трудомісткість обробки однієї деталі на токарному верстаті становить 0,25 нормо-годин. Дільниця працює у двозмінному режимі при тривалості однієї зміни, що дорівнює 8 годин. Число неробочих днів у розрахунковому році – 85.

Очікувані простої верстатів у ремонтах становлять: тривалість поточних ремонтів верстатів дорівнює 7 % номінального часу роботи верстатів. Очікуваний коефіцієнт використання токарних верстатів дорівнює 0,85.

Потрібно обчислити величину виробничої потужності механічного цеху і річну кількість оброблених на токарних верстатах деталей.

 

Задача 8

У металообробному цеху ПАТ «Металоремонт» на початку року діятиме 220 однотипних верстатів. 1 квітня буде встановлено ще 16 верстатів, а 1 липня виведено з експлуатації 26 верстатів. Підприємство працюватиме у дві зміни тривалістю 8 год. кожна.

Рік матиме 122 неробочих днів. Регламентовані простої устаткування, необхідні для його ремонту і профілактичного обслуговування, становитимуть 6% режимного фонду часу. Продуктивність одного верстата в середньому складе 18 дет./год. Плановий річний обсяг обробки деталей встановлено на рівні 11500 тис. дет.

Визначити величину виробничої потужності металообробного цеху та плановий коефіцієнт її використання.

 

Задача 9

ПП “Транссигнал” починає виробництво радіоприймачів. Повна собівартість стандартної моделі приймача становить 150 грн., з яких на змінні витрати припадає 70%. Відпускна ціна виробу буде встановлена на рівні 189,5 грн., а річна програма випуску 24 000 шт.

Визначити:

а) критичний обсяг виробництва та коефіцієнт безпеки виробництва;

б) обсяг виробництва й продажу приймачів, необхідний для отримання прибутку в 35 000 грн.

 

Інвестиції

Задача 10

Визначити чистий приведений дохід, індекс доходності інвестиційного проекту, виходячи з даних, які наведені у таблиці, та зробити висновок відносно економічної доцільності даного проекту, якщо дисконтна ставка проекту становить 20%. Дані в таблиці наведені на початок року.

Показник

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

Інвестиції, тис. грн

1700

600

550

-

500

Чистий прибуток, тис. грн

-

900

1000

1100

1250

Амортизаційні відрахування, тис. грн

-

150

150

150

150

 

Витрати і ціни

Задача 11

Завод «Юпітер» виробляє продукцію, на виготовлення якої витрачається метал за чистою масою 550 кг. Ціна металу 1600 грн./т. Виріб обробляють у ливарному і механічному цехах. Витрата енергії та палива на один виріб складає 14 грн. Основна зарплата у ливарному цеху 56 грн., та 76 грн. у механічному.

Додаткова зарплата становить 6% основної, а відрахування до фондів соціального страхування складають 37,26%. Річна сума загальновиробничих витрат 640 тис. грн., а загальногосподарські становлять 940 тис. грн. Сукупний обсяг зарплати основних робітників підприємства за відрядними розцінками складає 900 тис. грн.

Позавиробничі витрати оцінюються на рівні 3% виробничої, а запланований прибуток становить 15 % повної собівартості одного виробу. Ставка акцизу становить 9 грн./виріб, а ПДВ – 20 %.

Знайти повну собівартість і відпускну ціну виробу.

 

Фінансові результати

Задача 12

У звітному році ПП «Еверест» виготовило і реалізувало 4250 од. продукції виду А та 5860 од. продукції виду Б. Сукупна сума поточних витрат на виробництво й реалізацію продукції склала 7260 тис. грн.

Продукція виду А призначена для продажу в Україні за ціною 740 грн/од (разом з ПДВ), а продукція виду Б – для експорту за ціною 55 €/од. Ставка ПДВ становить 20 %, податок на прибуток підприємств 18 %. У звітному році середній курс розрахунків складав 1 € = 25 грн.

Визначити рівні рентабельності продукції та рентабельності продажу за чистим прибутком.

 

Основний капітал

Задача 13

Вартість основних засобів ТОВ «Акта» на 1.01 звітного року становила 6850 тис грн. 1.04 уведено в дію основних засобів на суму 460 тис грн., а 1.12 виведено з експлуатації основних засобів на суму 320 тис грн. Рівень фондомісткості складав 0,7, а рентабельності продукції 21%.

Визначити усі можливі показники ефективності відтворення і використання основних засобів у звітному році.

 

Задача 14

На початку звітного року первісна вартість основних засобів ПрАТ «Карма» складатиме 33000 тис. грн. 1.04 та 1.09 будуть уведені в дію нові основні засоби вартістю відповідно 1600 та 900 тис. грн., крім того, 1.07 буде придбана у іноземного постачальника й введена в дію нова автоматична лінія за 1000 тис. €.

Витрати на її доставку та монтаж становитимуть 6% її вартості. 1.10 будуть виведені з експлуатації через повне фізичне спрацювання машини та устаткування на загальну суму 4640 тис. грн. Величина зносу основного капіталу на початок наступного року складатиме 40%.

Обчислити:

1) середньорічну вартість основного капіталу у звітному році, якщо середньорічний курс 1 € = 25 грн.;

2) первісну і залишкову вартість основного капіталу на початок наступного року;

3) показники стану та ефективності відтворення основних засобів підприємства.