Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономико-математическое моделирование \ 4436. Шпаргалка з курсу Економіко-математичне моделювання (ЕММ) - 82 питання

Шпаргалка з курсу Економіко-математичне моделювання (ЕММ) - 82 питання

« Назад

Код роботи: 4436

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Економіко-математичне моделювання (ЕММ)

Тема: 82 питання

Кількість сторінок: 95

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 550 грн

1. Екстремум функції f(x) в точці X=(x1, x2, …xn). Поняття про строгий та не строгий максимум(мінімум) функції

2. Стохастична одноканальна модель теорії масового обслуговування з надійним приладом

3. Поняття про задачі на екстремум. Екстремальна точка. Абсолютний та відносний максимум(мінімум) функції

4. Транспортна задача та її загальний запис. Перший опорний план

5. Градієнт функції f(x) та його використання для дослідження на екстремум функції

6. Описати алгоритм знаходження першого опорного плану

7. Стаціонарна точка. Матриця Гессе та її використання для дослідження функції f(x) на екстремум

8. Цільова функція для транспортної задачі та умови яким мають задовольняти змінні хij

9. Метод приведенного градієнта (Метод Якобі)

10. Описати алгоритм подвійного симплекс-методу

11. Використання теореми Тейлора для визначення максимуму (мінімуму) функції F(x)

12. Графічний метод розв’язання задач на екстремум для лінійних моделей

13. Лінійні моделі. Цільова функція та обмеження в загальному вигляді

14. Класифікація ланцюгів Маркова: регулярні, поглинаючі, та циклічні. Дати визначення та навести приклади

15. Необхідні та достатні умови існування екстремуму функції

16. Пуасонівський потік подій та його властивості. Вивести формулу для обчислення ймовірності Рm(t)

17. Функція Лагранжа. Множники Лагранжа

18. Області допустимих розв’язків для графічного методу та їх класифікація

19. Аналіз чутливості за допомогою методу Якобі

20. Описати алгоритм симплекс-методу

21. Метод множників Лагранжа

22. Подвійний симплекс-метод. Загальний запис задачі для подвійного симплекс-методу

23. Розкрити суть компонентів векторів a і b та матриці С для транспортної задачі

24. Пуасонівський потік подій та його числові характеристики. Формула

25. Коефіцієнт чутливості

26. Метод потенціалів для транспортної задачі. Суть методу

27. Описати алгоритм знаходження першого опорного плану для транспортної задачі

28. Матриця однокрокового переходу системи із одного стану в інший. Властивості елементів

29. Однорідні ланцюги Маркова. Матриця π та властивості її елементів

30. Описати алгоритм методу потенціалів

31. Окантована матриця Гессе

32. Стаціонарні ймовірності для регулярних ланцюгів Маркова

33. Зв’язок між Пуасонівським потоком подій та експоненціальним законом розподілу

34. Матриця Якобі. Матриця управління

35. Використання регулярних ланцюгів Маркова для моделювання екологічної ситуації регіону

36. Лінійні моделі. Цільова функція та її характеристики. Обмеження в загальному вигляді

37. Використання ланцюгів Маркова для моделювання грошової ситуації в регіоні

38. Градієнт функції f(x) та його використання

39. Цільовий векторq в потокових моделях. Описати алгоритм знаходження

40. Алгоритм симплекс-методу

41. Використання регулярних ланцюгів Маркова для оцінки ефективності роботи системи. Матриця вартостей

42. Приведений градієнт функції

43. Описати алгоритм знаходження першого опорного плану для транспортної задачі

44. Стохастична модель одноканальної системи масового обслуговування в стаціонарному режимі та її основні числові характеристики

45. Стохастична модель системи масового обслуговування із k каналами

46. Загальний запис задачі для подвійного симлекс-методу. Описати його алгоритм

47. Розкрити суть ординарності, відсутності післядії та стаціонарності Пуасонівського потоку

48. Алгоритм симплекс-методу

49. Транспортна задача. Метод потенціалів

50. Рівняння „народження-загибелі”

51. Потокова модель, яка моделює грошову ситуацію в регіоні при наявності поглинаючих станів. Матриця Q та її властивості

52. Метод приведенного градієнта

53. Суть елементів матриці матриці π потокової моделі, що описує грошову ситуацію в регіоні

54. Окантована матриця Гессе та її використання для аналізу стаціонарної точки

55. Суть елементів матриці матриці П потокової моделі, що описує екологічну ситуацію в регіоні. Функція управління вектора f

56. Цільова функція для транспортної задачі та умови яким повинні задовольняти елементи xij

57. Потокова модель, яка моделює грошову ситуацію в регіоні при наявності поглинаючих станів

58. Описати алгоритм подвійного симплекс-методу

59. Вектори m, f, q потокової моделі, суть їх компонентів

60. Описати алгоритм знаходження першого опорного плану для транспортної задачі

61. Марківські процеси. Ланцюги Маркова. Матриця П та її властивості

62. Описати алгоритм графічного розв’язку для знаходження максимуму(мінімуму) функції

63. Експоненціальний закон розподілу та його числові характеристики. Зв’язок між Пуасонівським потоком подій та експоненціальним законом розподілу

64. Система масового обслуговування та її складові частини. Причини виникнення черг. Поняття про пріоритетність у обслуговуванні вимог

65. Стохастична модель одноканальної системи масового обслуговування з ненадійним приладом. Основні числові характеристики системи

66. Знаходження оптимального плану методом потенціалів

67. Метод Якобі

68. Алгоритм подвійного симплекс методу

69. Транспортна задача. Алгоритм першого опорного плану

70. Рівняння „народження-загибелі” та його використання в задачах системи масового обслуговування

71. Алгоритм симплекс-методу

72. Описати суть компонентів m, f та елементів матриці П, які використовуються в потоковій моделі, що описує екологічну ситуацію

73. Матриця Гессе

74. Пуасонівський потік подій та експоненціальний закон розподілу

75. Окантована матриця, її структура та використання для аналізу стаціонарних точок

76. Метод потенціалів для транспортної задачі. Суть методу

77. Стохастична модель одноканальної системи масового обслуговування. Стаціонарна ймовірність для цієї системи

78. Градієнтний метод

79. Коефіцієнт чутливості

80. Графічний метод

81. Поняття градієнта та матриці Гессе

82. Метод Джордана-Гаусса