Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Податковий менеджмент - 20 питань

« Назад

Код роботи: 4425

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Податковий менеджмент

Тема: 20 питань

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Інструменти податкового регулювання. Податкові пільги

2. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

3. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах

4. Порядок проведення перевірок платників податків

5. Оформлення результатів перевірок

6. Поняття та суть податкового боргу. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків

7. Зміст податкової застави. Узгодження операцій із заставним майном. Адміністративний арешт майна

8. Розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків. Поняття безнадійного податкового боргу та порядок його списання

9. Економічна сутність, форми та способи ухилення від податків

10. Сутність податкової оптимізації

11. Подвійне оподаткування та шляхи його усунення

12. Процедура перекладання податків

13. Сутність та види податкових правопорушень

14. Особливості застосування штрафних санкцій до різних типів податкових правопорушень

15. Особливості нарахування пені

16. Структура та повноваження органів, що здійснюють податковий менеджмент в Україні

17. Особливості адміністративної відповідальності за вчинення податкових правопорушень

18. Кримінальна відповідальність за вчинення податкових правопорушень

19. Особливості бюджетування податків на підприємстві

20. Податкові пільги та спеціальні податкові режими: позитивні та негативні особливості застосування