Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 4222. Звіт з практики Характеристика, діяльність та удосконалення роботи ТОВ «Легіон»

Звіт з практики Характеристика, діяльність та удосконалення роботи ТОВ «Легіон»

« Назад

Код роботи: 4222

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Характеристика, діяльність та удосконалення роботи ТОВ «Легіон»

Кількість сторінок: 89

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 700 грн

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ПЕРСОНАЛУ

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ БУХГАЛТЕРІЯ

7. АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

8. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

1. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник / Н. М. Бондар. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 400 с.

2. Демко І. І. Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами // Вісник Львівського інституту банківської справи / І. І. Демко. – 2011. – Вип. 7. – С. 26-30.

3. Дєєва Н. М., Дедіков О. І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник / Н. М. Деєва, О. І. Дедіков. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 328 с.

4. Економічний аналіз [Текст]: навчальний посібник / М. А. Болюх, М. І. Горбатюк; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченька. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

5. Економічний аналіз підприємства: Навч. посібник для студ ВНЗ / Кругляк Б. С., Бондар Т. П., Зайцева О. Б., Ковальов А. І., Скиба Г. В. – Хмельницький: Хмельницький державний університет, 2004. – 420 с.

6. Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз: теорія і практика [Текст]: Підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній / за ред. проф. А. Г. Загороднього. – Львів: Магнолія Плюс, 2006. – 428 с.

7. Мних Є. В. Економічний аналіз [Текст]: підручник / Є. В. Мних. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

8. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання [Текст]: підручник / П. Я. Попович. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 416 с.

9. Череп А. В., Сьомченко В. В. Методичні основи оцінки ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах харчової промисловості // Вісник ЖДТУ / А. В. Череп, В. В. Сьомченко. - 2010. - № 4 (54). – С. 348-350.

10. Богацька Н. М. Аналіз основних засобів підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/dots-bogatska-nm-gutsulyak-yuv-analiz-osnovnih-zasobiv-pidpriemstvа.

11. Рилєєв С. В. Удосконалення обліку основних засобів в системі управління матеріально-технічною базою підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/ken-dots-rileev-sv-udoskonalennya-obliku-osnovnih-zasobiv-v-sistemi-upravlinnya-materialno-tehnichnoyu-bazoyu-pidpriemstva/.

12. Стрибуль О. В. Об’єктивна оцінка основних засобів як база для нарахування амортизації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum//2009_33/22.pdf.