Распечатать страницу

Розрахункова робота Стратегії підприємства «Кернел»

« Назад

Код роботи: 4080

Вид роботи: Розрахункова робота

Предмет: Маркетингові дослідження

Тема: Стратегії підприємства «Кернел»

Кількість сторінок: 69

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

1. Історія компанії «Кернел»

2. Експорт товарів

3. Будуємо «дерево цілей» та формулюємо місію компанії з огляду на існуючі проблеми та перспективи їх вирішення

4. Аналіз середовища компанії «Кернел» методом SWOT, виявивши його сильні та слабкі сторони, а також можливості й загрози зовнішнього середовища

5. Характеристика діяльності компанії «Кернел» за збалансованою системою показників

6. Аналіз діяльності компанії «Кернел» за допомогою матриці BCG

7. Аналіз позиції господарських підрозділів організації за допомогою матриці Мак-Кінсі

8. Порівнюємо результати отримані за допомогою матриці BCG і матриці Мак-Кінсі

Мета роботи: узагальнити теоретичні знання та практичні навики економічного обґрунтування вибору стратегії підприємства.

ХІД РОБОТИ:

1. Будуємо «дерево цілей» та формулюємо місію компанії з огляду на існуючі проблеми та перспективи їх вирішення.

2. Проводимо аналіз середовища компанії «Кернел» методом SWOT, виявивши його сильні та слабкі сторони, а також можливості й загрози зовнішнього середовища. Побудова збалансованої системи показників (ЗСП).

3. Визначаємо з допомогою матриці BCG позиції окремих підрозділів бізнесу організації і розробіть для неї оптимальну стратегію розвитку, враховуючи перспективи кожного виду бізнесу і необхідність оптимізації господарського портфеля.

4. Аналізуємо позиції господарських підрозділів організації за допомогою матриці Мак-Кінсі. Для цього попередньо самостійно визначаємо і даємо оцінку десяти факторам, які характеризують конкурентну силу організації в секторах бізнесу А, В, С… n та їх ринкову привабливість. Для факторів формування привабливості СЗГ і конкурентного статусу компанії, що будуть Вами обрані експертним шляхом, визначати слід фактичний бал їх впливу на відповідні показники, з врахуванням вагових коефіцієнтів їх важливості. А максимальна загальна оцінка впливу усіх факторів по кожному показнику (привабливості СЗГ і конкурентного статусу підприємства) має дорівнювати 10 балів.

5. Відповідно до позицій підрозділів А, В, С…n в матриці Мак-Кінсі, визначаємо рекомендовану стратегію.

6. Порівнюємо результати отримані за допомогою матриці BCG і матриці Мак-Кінсі.

7. Запропонуйте «стратегічний набір» для обраних СЗГ в залежності від позиції кожного бізнесу.

Розпочнемо наше дослідження із загальної історії обраної нами компанії. Кернел найбільша вертикально інтегрована компанія в агропромисловому секторі України. Кернел є найбільшим постачальником української соняшникової олії і шроту на міжнародний ринок, ключовим постачальником бутильованої олії на внутрішній ринок і провідним оператором в області надання послуг сільгоспвиробникам за зберігання зерна на елеваторах, а також послуг з перевалки та експорту зерна, рослинної олії і шроту на терміналах в портах Чорного моря.