Распечатать страницу

Розрахункова робота з предмету Економіко-математичне моделювання 3

« Назад

Код роботи: 374

Вид роботи: Розрахункова робота

Предмет: Економіко-математичне моделювання

Тема: 3

Кількість сторінок: 22

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Завдання до розрахункової роботи:

1. Сформулювати математичну модель до задачі лінійного програмування та двоїстої до неї.

2. Розв’язати одну з двоїстих задач симплекс-методом.

3. Записати оптимальні плани прямої та двоїстої задач і зробити їх економічний аналіз.

4. Визначити статус ресурсів прямої задачі та інтервали стійкості двоїстих оцінок відносно зміни запасів дефіцитних ресурсів.

5. Визначити рентабельність кожного виду продукції, що виготовляється на підприємстві.

6. Розрахувати інтервали можливої зміни ціни одиниці кожного виду продукції.

7. Розв’язати пряму та двоїсту задачі в середовищі Microsoft Excel, описати послідовність розв’язку, порівняти знайдені розв’язки з отриманими в п.3.

Задача

Фірма виготовляє продукцію трьох видів А, В, С, використовуючи для цього три види ресурсів 1, 2, 3. Норми витрат ресурсів на виготовлення одиниці продукції кожного виду, запаси ресурсів та ціна одиниці продукції кожного виду А, В, та С наведені у таблиці. Керівництво має намір визначити оптимальний план виробництва продукції, який дає найбільший дохід.

Види ресурсів

Норма витрат на одиницю продукції

Запас ресурсу

А

В

С

Д

1

2

1

1

1

280

2

1

0

1

1

80

3

1

5

1

0

250

Ціна од. продукції

4

3

6

7

max