Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Товароведение \ 3733. Наукова стаття Аналіз ринку та товарознавча оцінка якості макаронних виробів, що реалізуються на ринку України

Наукова стаття Аналіз ринку та товарознавча оцінка якості макаронних виробів, що реалізуються на ринку України

« Назад

Код роботи: 3733

Вид роботи: Наукова стаття

Предмет: Товарознавство

Тема: Аналіз ринку та товарознавча оцінка якості макаронних виробів, що реалізуються на ринку України

Кількість сторінок: 17

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Отже, за результатами проведених досліджень встановлено, макаронні вироби Pasta Zara зроблені з борошна твердої пшениці. Вироби Pasta Zara добре проявили себе при варінні - не склеєлися і не втратили форму. При дегустації, органолептичні властивості продукту були оцінені споживачами, як найкращі. Найгірші оцінки за органолептичними показниками показали макаронні вироби ТМ "АРО" та ТМ "Хуторок".

1. ДСТУ 7043: 2009 Вироби макаронні. Загальні технічні умови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/460401/

2. Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила [Текст]: ДСТУ 4518:2008. – Чинний 2008-11-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 45 с.

3. Про затвердження Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 243 (z1352-11) від 23.11.2011).

4. Капітанець Ю.О. Макаронна галузь: стан та проблеми розвитку / Ю.О. Капітанець // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 221: В 3 т. Том І. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 51-60.

5. Статистичний бюлетень Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

6. Черевата Т.М. Товарознавча оцінка якості вермішелі довгої / Т.М. Черевата // Зернові продукти і комбікорми. № 1 (53) 2014. – С. 29 – 32 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/cgiirbis_64.exe

У статті наведено аналіз ринку макаронних виробів в Україні, проаналізовано відповідність маркування макаронних виробів чинним вимогам; розглянуто методику та наведено результати дослідження якості макаронних виробів різних виробників за органолептичними та фізико-хімічними показниками.

В статье приведен анализ рынка макаронных изделий в Украине, проанализировано соответствие маркировки макаронных изделий действующим требованиям; рассмотрена методика и приведены результаты исследования качества макаронных изделий различных производителей по органолептическим и физико-химическим показателям.

The article presents the market of pasta in Ukraine, analyzes conformity marking pasta applicable requirements. The methods and results of research quality pasta of various manufacturers organoleptic and physico-chemical characteristics.

 

Актуальність теми. Поточна економічна криза, що спостерігається в Україні у 2015 – 2016 рр. змушує українців міняти структуру їх споживчого кошика, вилучаючи з нього значну кількість м’ясних виробів, імпортних овочів та фруктів та додаючи крупи та макаронні вироби. Тому аналіз ринку та товарознавча оцінка якості макаронних виробів набуває особливої актуальності.

Метою дослідження є аналіз ринку та товарознавча оцінка якості макаронних виробів різних торгівельних марок.

Об'єктом дослідження є макаронні вироби (пера) вітчизняного та закордонного виробництва.

Предметом дослідження споживні властивості макаронних виробів.

Відповідно до мети було сформульовано наступні завдання:

- провести аналіз ринку макаронних виробів;

- проаналізувати відповідність маркування макаронних виробів чинним вимогам;

- провести оцінку якості макаронних виробів різних виробників за органолептичними та фізико-хімічними показниками.

Виклад основного матеріалу. Макаронні вироби — це особлива група зерноборошняних товарів, яка є доступною за ціною, добре знайома покупцям і налічує безліч прихильників серед вітчизняного населення. Макаронні вироби отримують висушуванням до 13% вологості і нижче сформованих виробів із тіста макаронного борошна зі збагачувачами або без них [4, с. 51]. Це один із найпоширеніших продуктів харчування в усьому світі.

Споживання макаронних виробів в Україні становить від 5 до 6 кг у рік [5]. Як зазначають експерти, воно неоднакове протягом року: у літній та осінній періоди менше, у зимовий і весняний - більше.

Макаронні вироби належать до так званих рафінованих продуктів харчування, які бідні на вітаміни, мінеральні та інші біологічно активні речовини.

Аналіз ринку свідчить,, що макаронна промисловість України має давню історію і налічує 22 фабрики і велику кількість цехів при хлібозаводах, харчосмакових фабриках, харчоконцентратних виробництвах [4, с. 52].

За даними Державної служби статистики, загальне виробництво виробів макаронних та локшини у 2015 р. в Україні склало 88421 т.[5].

Продаж макаронних виробів вітчизняного та закордонного виробництва упродовж 2012 -2015 рр. показано на рис. 1.

Б3733, Рис. 1 - Продаж макаронних виробів вітчизняного та закордонного виробництва у 2012 -2015 рр.

Рис. 1 - Продаж макаронних виробів вітчизняного та закордонного виробництва у 2012 -2015 рр. [5]

Отже, обсяг продажу макаронних виробів в Україні з 2015 р. зменшився на 14,88 % порівняно з 2014 р. Середні ціни виробників в Україні на вироби макаронні, локшину та вироби борошняні подібні за даними Державної служби статистики у грудні 2015 р. склали 8295,64 грн. за тонну [5].

Аналіз ринку свідчить, що найбільшу вагу виробництва макаронних виробів в Україні припадає на три найбільших підприємства: ВАТ "Київська макаронна фабрика" – займає 14 % ринку, ЗАТ "Хмельницька макаронна фабрика" і ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика" – 10 % і 11 % відповідно [6]. Решту ринку виробництва макаронних виробів покривають дрібніші підприємства: малі приватні підприємства, цехи при хлібозаводах, цехи, які належать до системи споживчої кооперації. Існують і малі виробництва – представники тіньового бізнесу.

На ринок макаронних виробів України надходить також продукція іноземного виробництва, зокрема: з Італії, Іспанії, Швейцарії тощо. Дана продукція відрізняється привабливим зовнішнім виглядом, широким асортиментом, високою якістю і порівняно високою роздрібною ціною.

Українські підприємства переважно працюють на хлібопекарському борошні або на борошні зі склоподібної м’якої пшениці. Значну частку макаронних виробів виготовляють із хлібопекарського борошна, в тому числі з підвищеною здатністю до потемніння, з низьким вмістом і низькою якістю клейковини. Особливо це стосується підприємств невеликої потужності. Макаронні вироби з такого борошна мають непривабливий кремовий або сіруватий колір і невисокі споживні властивості після варіння. Вироби з хлібопекарського борошна в процесі варіння сильно набухають, злипаються, варильна вода стає дуже каламутною через перехід у воду надмірної кількості сухих речовин. З причини використання невідповідної сировини, вітчизняні макаронні вироби не в змозі конкурувати з імпортними за якістю. Високоякісні макаронні вироби можна зробити лише зі спеціального борошна, яке виробляють з твердої пшениці. Протягом останніх років дефіцит такого борошна значно зріс, тому для виробництва макаронних виробів в Україні використовується борошно, властивості якого не відповідають технологічним вимогам.

У той же час, треба зазначити, що імпортна макаронна продукція, особливо в умовах знецінення курсу гривні до іноземних валют, стає дуже дорогою на внутрішньому ринку, тому у 2015 – 2016 рр. спостерігається тенденція, що переважно вітчизняні макаронні вироби конкурують між собою.

На ринку макаронних виробів особливе місце займає продукція швидкого приготування. Крім основних споживачів - незаможних прошарків населення, вермішель швидкого приготування купують в офіси, власники кафе і ресторанів. Споживачами такого типу макаронних виробів є також школярі та студенти, що споживають таку продукцію в сирому стані замість крекерів.

Асортимент макаронних виробів в Україні достатньо широкий. Усі макаронні вироби виготовляються за ДСТУ 7043:2009.

За призначенням макаронні вироби поділяються на звичайні, дитячого і дієтичного харчування.

Залежно від форми, довжини, ширини і діаметра макаронні вироби поділяють на такі типи: трубчасті, ниткоподібні (вермішель), стрічкоподібні (локшина), фігурні.

Трубчасті макаронні вироби залежно від форми та довжини поділяють на три підтипи: макарони, ріжки і пера. Макарони мають вигляд трубки з прямим зрізом. Вони бувають короткими (15-30 см) і довгими (не менше 30 см). Ріжки мають зігнуту або пряму трубку з прямим зрізом, довжина їх по зовнішній кривій становить 1,5-4,0 см.

Макарони, ріжки і пера залежно від зовнішнього діаметра (для виробів округлого розрізу) або діаметра описаного кола (для інших видів) поділяють на види.

Ниткоподібні макаронні вироби (вермішель) залежно від зовнішнього діаметра (для виробів округлої форми) або діаметра описаного кола (для інших видів) поділяють на чотири види: павутинку - до 0,8 мм; тонкі - 0,8-1,2 мм; "Звичайні" - 1,2-1,5 мм; "Любительські" - більше 3,0 мм.

Поперечний розріз вермішелі може мати різну форму: округлу, квадратну, еліпсоподібну та ін. Залежно від довжини вермішель буває довгою (більше 20 см) і короткою (не менше 2 см). Довгу вермішель, яка містить більше 20% виробів із довжиною, меншою від 20 см, переводять у вермішель коротку. Вермішель павутинку і тонку виготовляють також у вигляді бантиків і мотків масою до 30 г.

Стрічкоподібні макаронні вироби (локшина) поділяють на підтипи залежно від поверхні, форми і розмірів (довжини і ши­рини). Залежно від поверхні і форми локшина може бути гладенькою або рифленою, а її краї - прямими, пило- і хвилеподібними та ін. Залежно від довжини локшину поділяють на довгу (більше 20 см) і коротку (не менше ніж 2 см).

Локшина може мати різну ширину, але не меншу від 3 мм. Товщина локшини не повинна перевищувати 2 мм. Локшину довгу, до 10 мм завширшки, при наявності більше 20% виробів із довжиною, меншою від 20 см завдовжки, переводять у коротку. Локшину довгу, більше 10 мм завширшки, за цими показниками переводять у не­стандартну. Макаронна промисловість виготовляє в невеликій кількості локшину у вигляді бантиків і мотків масою до 50 г.

Фігурні макаронні вироби можуть мати різні форми і розміри. До них належать букви алфавіту, бантики, вушка, зірочки, рисові зерна, квадратики, кільця, трикутники, черепашки, цифри, гребінці та ін.

У багатьох країнах світу для приготування макаронних виробів використовують нетрадиційні види сировини: в Японії - морські водорості; борошно рисове, горохове, гречане; порошок із цукрових буряків; в Англії — борошно житнє і картопляне; в Італії і США — цибулю, часник, селеру, лавровий лист [4, с. 58].

Товарознавча оцінка якості макаронних виробів проводиться шляхом перевірки відповідності пакування і маркування, органолептичних, фізико-хімічних показників на відповідність вимогам нормативної документації з врахуванням групи і класу виробів. Значна увага при органолептичній оцінці приділяється кольору виробів, стану поверхні, форми, смаку, запаху [6].

Макаронні вироби, що виготовлені з борошна вищого сорту повинні мати білий колір з кремовим відтінком, скловидність на зламі, а з хлібопекарського борошна – чистий білий колір та мучнисту консистенцію на зламі.

Оцінка якості здійснювалася на відповідність вимогам ДСТУ 7043:2009 "Вироби макаронні. Загальні технічні умови" [1].

Нами були проведені дослідження якості наступних макаронних виробів:

- "Пера любительські", 1000 г, торгової марки "АРО" (ТОВ "Зодіак");

- Pasta Zara №47 "Пір'я", 500 г (Pasta Zara S.p.A., Італія);

- макаронні вироби "Пір'я", 1000 г, ТМ "Хуторок" ("Родной продукт", Україна);

- макаронні вироби "Пір'я", 400г, ТМ "Макфа" (ПАТ "Макфа", Росія);

- макаронні вироби "Пір'я", 500 г, ТМ GRAND DI PASTA (ПАТ "Макфа", Росія).

Оцінка якості макаронних виробів, що реалізуються на ринку України проводилася у декілька етапів. На першому етапі було проведено аналіз маркування макаронних виробів відповідно до вимог Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів; на другому етапі проводилася органолептична оцінка якості макаронних виробів (визначалися такі показники, як: зовнішній вигляд, колір, запах, смак, консистенція); на третьому етапі визначалися фізико-хімічні показники якості макаронних виробів (вологість, кислотність, збереження форми).

Перевірка пакування зразків, що досліджувалися, встановила, що пакування всіх зразків було непошкоджене, забезпечувало захист продукції від кількісних та якісних втрат. Для упаковки застосований поліпропілен, що є гігієнічним й нетоксичним матеріалом. Відхилення за масою нетто виробів не було більше ніж 3%, що відповідає вимогам стандарту ДСТУ 7043:2009.

Згідно з Технічним регламентом щодо правил маркування харчових продуктів маркування харчових продуктів повинно містити таку обов’язкову інформацію:

1) назву харчового продукту;

2) склад харчового продукту із зазначенням кількості інгредієнтів (складників);

3) кількість харчового продукту у встановлених одиницях виміру;

4) часові характеристики придатності харчового продукту;

5) умови зберігання харчового продукту;

6) умови та рекомендації використання, якщо харчовий продукт потребує особливих умов використання;

7) найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника, фактичну адресу потужностей виробництва, а для імпортованих харчових продуктів – найменування та місцезнаходження і номер телефону імпортера;

8) номер партії виробництва;

9) інформацію про наявність чи відсутність у складі харчового продукту генетично модифікованих організмів;

10) інформацію щодо місця походження для харчових продуктів, які лише упаковані або розфасовані в Україні;

11) поживну (харчову) цінність із позначенням кількості білків, вуглеводів та жирів;

12) застереження щодо споживання харчового продукту певними категоріями споживачів (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми, спортсменами та алергіками), якщо такий продукт може негативно впливати на їх здоров’я при його споживанні.

У табл. 1 наведено аналіз маркування досліджуваних зразків.

Таблиця 1

Аналіз маркування досліджуваних зразків макаронних виробів

Інформація, яка повинна бути зазначена на пакуванні згідно з Технічним регламентом щодо правил маркування харчових продуктів

ТМ "АРО"

ТМ Pasta Zara

ТМ "Хуторок"

ТМ "Макфа"

ТМ GRAND DI PASTA

Назва виробника, його адреса та місце виготовлення

ТОВ фірма "Зодіак". Україна, 63506, Харківська обл.., м. Чугуїв, вул.. Есхарівська, 7

Pasta Zara S.p.A., PASTA ZARA S.p.A. Sede in Riese Pio X (TV) 31039 - Via Castellana, 34 - Italy

ЗАТ «Донецька макаронна фабрика», 83059, м. Донецьк, просп. Ілліча, 111. ТОВ «Рідний продукт»., Україна

ПАТ "Макфа", 454091 м Челябінськ, селище Мелькомбінат № 2, ділянка 1 Росія

ПАТ "Макфа", 454091 м Челябінськ, селище Мелькомбінат № 2, ділянка 1 Росія

Назва продукції

Макаронні вироби "Пера любительські"

Pasta Zara №47 "Пір'я"

Макаронні вироби "Пір'я"

Макаронні вироби "Пір'я"

Макаронні вироби "Пір'я"

Позначення стандарту

Виготовлено згідно ДСТУ 7043:2009

ISO 22005:08, ISO 14001

Виготовлено згідно ДСТУ 7043:2009

ГОСТ 875-92, ISO 9001:2000.

ГОСТ 875-92, ISO 9001:2000.

Маса нетто, г

1 кг

500 г.

1000 г

400 г.

500 г.

Склад продукту

Борошно пшеничне вищого сорту, вода питна

Борошно твердих сортів, вода питна

Борошно пшеничне вищого сорту, вода питна

Борошно пшеничне вищого сорту, вода питна

Борошно твердих сортів, вода питна

Дата виготовлення (число, місяць, рік)

23.02.2016

0901.2016

21.01.2016

26.04.2016

21.02.2016

Номер партії

Номер партії відповідає даті виготовлення

L509415 R

Номер партії відповідає даті виготовлення

Номер партії відповідає даті виготовлення

Номер партії відповідає даті виготовлення

Окремі зазначення та застереження

-

Вміщує глютен, може вміщувати яйця

-

-

Вміщує глютен, може вміщувати яйця

Харчова та енергетична цінність 100 г. продукту

Білки – 10,5 г., жири – 1,3 г., вуглеводи – 69,7 г. 1390 кДж (332 ккал)

Білки – 12 г., цукри – 3,2 г, жири – 1,2 г., вуглеводи – 71 г. 1483 кДж (350 ккал)

Білки – 10,1 г., жири – 0,2 г., вуглеводи – 67,5 г. 1375 кДж (319 ккал)

Білки – 10,5 г., жири – 1,3 г., вуглеводи – 69,7 г. 1390 кДж (332 ккал)

Білки – 12 г., цукри – 3,2 г, жири – 1,2 г., вуглеводи – 71 г. 1483 кДж (350 ккал)

Умови зберігання

Зберігати у чистих, сухих, добре вентильованих приміщеннях з відносною вологістю повітря не більше ніж 70% і температурою не вище +30°С

Зберігати у сухому прохолодному місці

Зберігати в сухих добре провітрюваних не заражених шкідниками хлібних запасів приміщеннях, захищених від атмосферних опадів, при температурі повітря не більше + 30 ° C і відносній вологості повітря не більше 70%.

Зберігати у сухому прохолодному місці

Зберігати у сухому прохолодному місці

Інформація щодо наявності ГМО

Без ГМО

Без ГМО

Без ГМО

Без ГМО

Без ГМО

На упаковці всіх зразків було нанесено маркування фарбою, що не стирається. Результати аналізу маркування на відповідність вимогам Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів встановили, що весь текст виробники намагалися зробити читабельним, виділяючи важливу інформацію. На упаковці макаронних виробів українських виробників були наявні національні знаки відповідності обов’язковим вимогам стандарту ДСТУ 7043:2009.

Вироби марок ТМ "АРО" та ТМ "Хуторок" не мали знаки про сертифікацію Державної системи сертифікації УкрСЕПРО та ISO. Інші зразки мали позначення про сертифікацію ISO. Штрих-код кожної з досліджуваних упаковок було зазначено вірно. Це є одним із показників того, що продукція не є фальсифікатом. Дати виробництва на упаковці всіх торговельних марок було нанесено фарбою, яка не стирається, що свідчить про те, що дати не було підроблено.

Органолептичну оцінку макаронних виробів було проведено відповідно до ДСТУ ІСО 4121:2005 "Дослідження сенсорне. Методологія. Ранжування харчових продуктів за допомогою методів із використанням шкал та категорій" на відповідність вимогам ДСТУ 7043:2009 "Вироби макаронні. Загальні технічні умови" [3; 1]. Також для оцінки органолептичних показників якості дослідних зразків було проведено дегустацію. Для цього використовувалася 100 - балова шкала, у якій найважливішими показниками були виділені: зовнішній вигляд, смак, колір, запах та консистенція, що розроблено Т.М. Череватою (табл.2) [6].

Таблиця 2

Балова шкала органолептичних показників макаронних виробів "Пір'я" різних торгівельних марок [6]

Показники

Оцінка

Коефіцієнт вагомості

Загальна оцінка

Зовнішній вигляд

Поверхня гладка, форма правильна, вироби не злипаються

5

6

30

Форма правильна, поверхня гладка, вироби ледь злипаються, чи незначна їх частина втрачає форму

4

24

Форма правильна, вироби помітно злипаються, або частково втрачають форму, або частково тріскаються

3

18

Вироби злипаються з утворенням грудочок, або значна їх частина втрачає форму чи має щілини

2

12

Більша частина виробів втрачає форму, злипається, чи перетворюється після варіння в уламки

1

6

Колір

Однотонний, типовий для даного сорту

5

3

15

Однотонний, ледь темніший або світліший

4

12

Значно темніший чи світліший

3

9

Неоднотонний

2

6

Сірий, коричневий

1

3

Запах

Типовий для даного виду, добре виражений

5

3

15

Типовий, не досить виражений

4

12

Слабо виражений

3

9

Невиражений

2

6

Сторонній

1

3

Смак

Типовий, виражений

5

6

30

Типовий, слабо виражений

4

24

Невиражений

3

18

Пустий

2

12

Сторонній

1

6

Консистенція

Тверда, без борошняного ядра

5

2

10

Пружна

4

8

М¢яка

3

6

М¢яка, злегка липка

2

4

Дуже липка

1

2

У результаті кожний оцінюваний зразок макаронних виробів отримав сумарну оцінку в балах, яка дорівнювала сумі оцінок за окремими характеристиками з урахуванням коефіцієнтів вагомості, що показано у табл. 3.

Таблиця 3

Загальна дегустаційна оцінка макаронних виробів за органолептичними показниками

Показник

ТМ "АРО"

ТМ Pasta Zara

ТМ "Хуторок"

ТМ "Макфа"

ТМ GRAND DI PASTA

Зовнішній вигляд

18

30

18

24

30

Колір

3

15

12

12

15

Запах

12

15

3

12

15

Смак

24

30

6

24

30

Консистенція

4

10

4

8

10

Всього

61

100

43

80

100

Зовнішній вигляд макаронних виробів оцінювався за характеристиками відповідності й рівномірності кольору, гладкості поверхні, блиску, наявності деформації, темних вкраплень, слідів непромісу. Виявилося, що найкращими показники мали зразки ТМ Pasta Zara та ТМ GRAND DI PASTA.

Результати оцінки запаху виявили, що "Пір'я" ТМ Pasta Zara та ТМ GRAND DI PASTA мали достатньо виражений, гармонійний, приємний запах. Інші ж зразки мали деякі недоліки: у перах ТМ "Хуторок" був ледь відчутний застарілий запах, а запах зразків ТМ "АРО" та ТМ "Макфа" виявився недостатньо вираженим.

Органолептичні дослідження смаку досліджуваних зразків за характеристиками гармонійності, типовості, виразності, наявності кислуватого або стороннього присмаку, встановили, що найкращими характеристиками володіли зразки ТМ Pasta Zara та ТМ GRAND DI PASTA, що мали типовий гармонійний смак. Макаронні вироби "Пір'я" ТМ "АРО", ТМ "Макфа", ТМ "Хуторок" виявили не досить виразний і гармонійний смак. "Пір'я" ТМ "Хуторок" отримали найменшу кількість позитивних характеристик через наявність кислуватого присмаку. Даний дефект міг з’явитися через використання для виготовлення макаронних виробів несвіжого борошна.

Огляд зразків макаронних виробів "Пір'я" за показником стану після варіння показав, що найкращими характеристиками володіли зразки ТМ Pasta Zara та ТМ GRAND DI PASTA. Вироби добре зберігали свою форму, були еластичними і досить м’якими, не злипалися і не утворювали грудок. Вода після варіння не була каламутна. Дещо гіршими характеристиками відзначилися вироби ТМ "Макфа", яки виявились недостатньо еластичними.

Макаронні вироби "Пір'я" ТМ "АРО" та ТМ "Хуторок" після варіння відповідно інструкції, що була зазначена на пакуванні, були надто м’якими, а варильна вода стала занадто каламутною. Зразок ТМ "АРО" отримав найменше балів, тому що вироби злиплись у процесі варіння.

Із фізико-хімічних показників важливими є гранична вологість, яка передбачена для виробів дитячого харчування -12 %, а для решти - 13 %, кислотність для всіх виробів, крім томатних - 4°, а з добавками томат-продуктів - 10°. Помітна різниця між виробами у міцності макаронів з урахуванням діаметра, груп і класів. Наприклад, з діаметром макаронів від 5,5 до 5,9 мм вироби групи А І класу повинні мати міцність не менше 3,6, II класу - 4 Н, групи Б - З Н і групи В - 2 Н; яєчних І-II класів - 3,5 Н. Масова частка лому в макаронах фасованих повинна становити не вище (%): групи А І класу -4,0; групи А II класу - 5,0; групи Б І класу -8; групи Б II класу - 8; групи В - 17,5. Аналогічно нормується і масова частка крихт. Після варіння до готовності вироби не повинні втрачати форму, склеюватися між собою, утворювати грудки [6].

Результати досліджень фізико-хімічних показників відповідно до ДСТУ 7043:2009 "Вироби макаронні. Загальні технічні умови" вказано у табл. 4.

Таблиця 4

Фізико-хімічні показники якості макаронних виробів

Найменування показника

ТМ "АРО"

ТМ Pasta Zara

ТМ"Хуторок"

ТМ "Макфа"

ТМ GRAND DI PASTA

Вимоги ДСТУ 7043:2009

Вологість виробів, %, не більше:

12,0

13,0

12,0

12,0

13,0

13,0

Кислотність виробів, град не більше

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0