Распечатать страницу

Семінар №7 - Інтелектуальний капітал підприємства

« Назад

Код роботи: 3604

Вид роботи: Семінар

Предмет: Інноваційний менеджмент

Тема: №7, Інтелектуальний капітал підприємства

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Роль інтелектуального капіталу в інформаційній економіці

2. Наукові підходи до визначення сутності і структури інтелектуального капіталу. Основні підсистеми інтелектуального капіталу

3. Об’єкти інтелектуальної власності, їх класифікація і основні характеристики

4. Суб’єкти інтелектуальної власності, отримувані ними ефекти від використання об’єктів інтелектуальної власності

5. Способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності

6. Об’єкти промислової власності: винаходи, ноу-хау, промислові зразки, корисні моделі, товарні марки, географічні зазначення, фірмові найменування

7. Людський капітал як підсистема інтелектуального капіталу, його основні елементи

8. Організаційний капітал як підсистема інтелектуального капіталу, його основні елементи

9. Інтерфейсний капітал як підсистема інтелектуального капіталу, його основні елементи

10. Методи оцінювання інтелектуального капіталу (прямого оцінювання, ринкової капіталізації, віддачі активів, бальної оцінки) та особливості їх застосування

11. Механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства, послідовність процедур управління