Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 358. Індивідуальна робота Визначення ринкової вартості нематеріальних активів підприємства, Варіант №17

Індивідуальна робота Визначення ринкової вартості нематеріальних активів підприємства, Варіант №17

« Назад

Код роботи: 358

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Визначення ринкової вартості нематеріальних активів підприємства, Варіант №17

Кількість сторінок: 6

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

Задача 1

За даними балансу нематеріальні активи підприємствастановлять ВА грн., у тому числі вартість навчальної програми – ВНП  грн., програмного забезпечення – ВПЗ грн., придбаної ліцензії – ВЛ грн.

Навчальна програма розрахована на Т років. Вартість навчання одного слухача дорівнює ВН грн. Термін одного навчального циклу ТЦ місяці. Кількість слухачів у групі ЧС чол. Прибутковість навчального процесу – Р %. Витрати на створення програмного забезпечення включають: заробітну плату з нарахуванням – ЗП грн., матеріальні витрати – МВ грн., амортизацію обладнання та інші витрати – А грн. Ринкова ціна програмного забезпечення на х % перевищує витрати на його створення.

Підприємство придбало ліцензію на виготовлення окремого виду продукції за ВЛ1 грн., за що має сплачувати роялті (періодичні відрахування) ліцензіару в розмірі Rc протягом t років. Застосована в розрахунках дисконтна ставка – h %.

Визначити ринкову вартість нематеріальних активів. Цифрові значення початкових даних наведені в таблиці 10.3.

Таблиця 10.3

Номер вар.*

ВА

ВНП

ВПЗ

ВЛ

Т

ВН

ТЦ

ЧС

Р

ЗП

МВ

А

х

ВЛ1

Rc

h

В-17

3100

1500

600

1000

2

360

6

15

11

500

85

50

26

1050

700

23

 

Задача 2

Фірма «Орхідея» придбала ліцензію на виготовлення парфумерних виробів у провідної західноєвропейської компанії. Очікуваний обсяг виробництва продукції за ліцензією ВП тис. грн. щороку при витратах на виробництво ВВ тис. грн. Прибуток від реалізації продукції буде оподатковуватись згідно з вітчизняним законодавством (25 %), а роялті становитиме х % щорічного чистого прибутку. Визначити суму роялті, яка буде сплачена протягом Т років за користування ліцензією. Розрахувати вартість ліцензії витратним методом, продисконтувавши роялті за ставкою дисконтування h %. Цифрові значення початкових даних наведені в таб. 10.4.

Таблиця 10.4

Номер варіанта*

ВП

ВВ

х

Т

h

17

4000

3400

18

5

15