Распечатать страницу

Урок-гра Економічний бій

« Назад

Код роботи: 3178

Вид роботи: Урок-гра

Предмет: Економіка

Тема: Економічний бій

Кількість сторінок: 8

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

1. Основи економіки: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл/За ред.. І.Ф.Радіонової. – Камянець-Подільський: Абетка-Нова, 2005.

2. Збірник задач з економіки для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл/Упорядник Г.О.Горленко. – Камянець-Подільський: Абетка-Нова, 2005

3. Усі уроки з економіки. 10(10-11)клас:Навчально-методичний посібник/Упорядник Н.С.Макарова.-Х.: Вид. група «Основа», 2006.

4. Горленко Г.О.Практикум з економіки.10 (10-11)клас:Посібник для вчителя. - Камянець-Подільський: Абетка-Нова, 2005.

Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання учнів з економіки, розвивати творче мислення, ініціативу, уміння обґрунтувати свої думки, інтерес до набутих економічних знань, активізувати групову розумову діяльність

Методи уроку: словесні (рольова гра); практичні (вправи, задачі).

Обладнання: годинник, гонг, мультимедійна дошка, презентація гри.

Тип уроку: урок-гра.

Підготовка до гри

1. Визначити склади команд по 6 чоловік.

2. Обрати капітанів команд, назви команд і їх емблеми.

3. Команди готують по 2 запитання до команди суперників.

Хід гри

І. Правила гри

Гра складається з 5 раундів і в кожному з них для перемоги команді набрати 5 очок. Час на обговорення запитання 1 хвилина, для окремих складних завдань 2 хвилини. Сигнал до відповіді – піднята рука капітана. Відповідати може будь-який член команди. За неповну і нечітку відповідь очко не додається. Якщо команди не можуть дати відповіді на запитання, то їм допомагають глядачі в залі. Хто першим підніме руку і дасть правильну відповідь, то й зможе заробити для команди, за яку вболіває 0,5 очка. Першою відповідає та команда, капітан якої першим підняв руку. Якщо її відповідь невірна, команда суперників має ще 20 секунд на обговорення.

ІІ. Гра

І раунд – «Екослов»

(економічна розминка для команд)

Вчитель дає визначення економічних понять, а гравці називають їх. Команда, яка швидше визначить про яке поняття йдеться, отримує 1 очко.

1. Посередник на біржі, який укладає операції купівлі-продажу за дорученням клієнта (брокер).

2. Перевищення видатків над доходами (дефіцит).

3. Боргове зобов’язання (вексель).

4. Доходи, які отримують власники акцій(дивіденди).

5. Дохід власника землі (рента).

6. Обов’язкові платежі, які здійснюють фізичні і юридичні особи в бюджет (податки).

7. Документ, що посвідчує якість товару (сертифікат).

8. Грошове вираження вартості товару (ціна).

9. Речовини природи в первісному або частково обробленому вигляді (предмети праці).

10. Рішення продавців продати товар (пропозиція).

11. Товар, який стихійно виділився з світу товарів, щоб відігравати роль загального еквіваленту (гроші).

12. Біржовики, які сподіваються отримати прибуток на зниженні курсу акцій (ведмеді).

13. Компанія, яка контролює контрольний пакет акцій інших підприємців і, як правило, сама не бере участь у виробничій діяльності (холдингова компанія).

14. Організація, яка випускає облігації (емітент).

ІІ раунд – «Ерудит»

Командам ставлять запитання творчого і проблемного характеру. Гравці у відповідях мають показати свою ерудицію, уміння обґрунтувати свої думки.

1. Як вплине на ціну м’яса телятини збільшення ціни на м'ясо курей?

2. Що таке інфляція і хто від неї програє, а хто виграє?

3. Продовжіть вислів: « Щасливий не той, у кого багато грошей, а той…. (кому їх вистачає).

4. Чи справді конкуренція має тенденцію до монополізму?

5. Послухайте уважно вислів одного з економістів: «Бджола збирає нектар не для того, щоб запилювати квіти, вона бажає отримати мед. У кінцевому ж рахунку вона служить інтересам квітів. Те ж саме відбувається і з підприємництвом» Поясніть аналогію.

6. Яку функцію виконують гроші, якщо їх віддають у банк під процент?

7. Чи діє закон попиту на монополістичному ринку?

8. Що станеться на товарному ринку з ціною на молоко, якщо збільшиться кількість корів і зменшаться доходи споживачів?

9. Продовжіть прислів’я: «Хочеш втратити друга….»(дай йому в борг гроші).

10. Коли б за помахом чарівної палички всі люди мали змогу отрумувати все, що побажають, то як це б вплинуло на економічну науку?

ІІІ раунд – «Комбінований»

1. Вікторина «Ти мені – я тобі».

Команди ставлять одна одній по черзі по 2 завчасно підготовлені запитання.

2. Вікторина «Учень скаже, як зав'яже».

Командам пропонується згадати прислів’я або приказки про гроші або про працю.

3. Конкурс «Економічна загадка»

«Без рук, без ніг, без голови, а весь світ обійшли» (гроші.)

4. Конкурс «Головоломка».

Знайдіть правильну відповідь у колонці Б і поставте її номер напроти колонки А.

№п/п

А

№п/п

Б

1

Монети

 

Письмове зобов’язання боржника оплатити визначену суму грошей у визначений час

2

Паперові гроші

 

Гроші, створені міжнародними організаціями для здійснення розрахунків між країнами

3

Чек

 

Розрахунковий засіб, який найчастіше видається банками своїм клієнтам

4

Вексель

 

Гроші, які виплавляються з малоцінних металів і використовуються для розмінювання паперових грошей

5

Кредитна картка

 

Контроль за станом руху коштів власника грошей, який передав їх у банк

6

Банківський рахунок

 

Наказ власника банківського рахунку перерахувати певну суму на користь пред’явника

7

Міжнародні гроші

 

Монети, паперові гроші, чеки

8

М₁

 

Казначейські білети або банкноти, які використовуються як засіб обігу і платежу

ІV раунд – «Розв’яжи задачу»

Командам пропонуються розв’язати економічні задачі. На кожну задачу дається 2 хвилини. Кожна правильно розв’язана задача – 2 очка.

1. За 3 дні кондитер виготовив 120 виробів. Після цього він використав новий пристрій, у результаті застосування якого продуктивність праці збільшилась на 10 виробів в день. Яку кількість виробів він виготовив за 10 днів роботи?

2. Фірма отримала кредит у розмірі 100 тис. гривень на таких умовах: повернути через рік 60 тис. гривень і ще через рік 81 тис. гривень. Під яку ставку відсотка банк видав кредит?

V раунд – «Швидше, більше»

Тестові питання кожній команді. Виграє раунд той,хто швидше дасть 5 правильних відповідей.

1. Яке положення розкриває сутність грошей як економічної категорії:

а) гроші – це грошові білети і розмінна монета;

б) гроші – це загальний еквівалент обміну товарів;

в) гроші – це золоті й срібні монети.

2. Яку функцію виконують гроші, надаючи вартості товару форми ціни?

а) міри вартості;

б) засобу обігу;

в) засобу платежу.

3. Яка країна вважається батьківщиною паперових грошей?

а) Англія;

б) Китай;

в) Греція;

г) Франція.

4. Крива попиту ілюструє залежність:

а) ціни від попиту;

б) обернено-пропорційну залежність попиту від ціни;

в) величину попиту від пропозиції;

г) величину попиту від сезонної реалізації товару.

5. Величина попиту перевищує величину пропозиції. Це приклад:

а) закону спадної граничної корисності;

б) феномену Гіффена;

в) дефіциту;

г) надлишку.

6. Найбільш суттєвим для ринкової економіки є:

а) ефективні профспілки;

б) відповідальні дії підприємців;

в) державне регулювання;

г) активна конкуренція.

7. У ринковій економіці конкуренція:

а) допомагає подолати економічний спад;

б) призводить до зростання безробіття;

в) прискорює інфляцію;

г) сприяє досягненню рівноваги між попитом і пропозицією.

8. Який з приведених принципів відноситься до ринкової економіки?

а) централізм;

б) свобода вибору;

в) ієрархія управління;

г) зрівняльність.

9. Сучасна економічна система України:

а) ринкова економіка;

б) мішана економіка;

в) командна економіка;

г) перехідна економіка.

10. Якими причинами можна пояснити існування економічних проблем?

а) зростання населення Землі;

б) наявність безробіття та інфляції;

в) безмежність потреб та обмеженість ресурсів;

г) забрудненням навколишнього середовища.

ІІІ. Підведення підсумків гри та нагородження переможців.