Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 301. Лекція Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства

Лекція Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства

« Назад

Код роботи: 301

Вид роботи: Лекція

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства

Кількість сторінок: 13

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва

2. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства

3. Лізинг

4. Виробнича потужність підприємства

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Бойчик І. М.Економіка підприємства / Ірина Бойчик: навч. посіб.  — Вид. 2-е, доп., перероб. — К. : Атіка, 2007. — 528c.

2. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. — К.: А.С.К., 2004. — 400с. — (Університетська бібліотека).

3. Гаєвська Л.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. [Гаєвська Л.М., Фурманюк О.В., Паєнтко Т.В.]. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2006. – 118 с.

4. Гетьман О. О. Економіка підприємства / Гетьман О. О., Шаповал В. М.: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 2-ге вид. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 488с.

Додаткова література

1. Круш П. В. Капітал, основні та оборотні засоби підприємства / Круш П. В., Клименко О. В., Подвігіна В. І., Гулевич В. О.: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — 2-ге вид., доп. і переробл. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 328с.

2. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. — К.: Каравела, 2004. — 568с.

3. Закон України “Про фінансовий лізинг” (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.rada.gov.ua