Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 2779. Рецензія Управління процесом формування прибутковості з метою підвищення інвестиційної привабливості ПАТ Миронівський хлібопродукт

Рецензія Управління процесом формування прибутковості з метою підвищення інвестиційної привабливості ПАТ Миронівський хлібопродукт

« Назад

Код роботи: 2779

Вид роботи: Рецензія

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Управління процесом формування прибутковості з метою підвищення інвестиційної привабливості ПАТ Миронівський хлібопродукт

Кількість сторінок: 3

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Представлена на рецензію робота освітньо-кваліфікаційного рівня «магістра» відповідає затвердженій темі та виконана відповідно до поставлених завдань, характеризується актуальністю, оскільки присвячена питанням підвищення прибутковості діяльності підприємства, зокрема ПАТ «Миронівський хлібопродукт».

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань. У дипломній роботі освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» запропоновано та обґрунтовано управління процесом формування прибутковості з метою підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

У першому розділі ґрунтовно розглянуто теоретичні аспекти та сутність системи управління прибутковістю, виявлено основні показники, що характеризують прибутковість, показані основні методологічні підходи до управління прибутковістю та їх еволюцію.

У другому розділі описано загальну характеристику підприємства, здійснено аналіз фінансового стану, аналіз прибутковості, обґрунтовано інструментарій дослідження ефективності прибутковості підприємства, виявлено недоліки підприємства в предметі дослідження та сформовано проблему. Також за допомогою факторного аналізу Дюпона визначено фактори, які впливають на формування прибутковості.

В третьому розділі описано основні методи підвищення прибутковості діяльності підприємства, обрано відповідні західи саме для ПАТ «Миронівський хлібопродукт». Зроблено відповідні розрахунки витрат та оцінено ефективність впровадженого заходу. Для підтвердження ефективності реалізації запропонованого заходу, застосовано запровадження Геоінформаційної системи, а також розширення рекламної кампанії для збільшення обсягів реалізації.

Висновки і рекомендації в дипломній роботі мають логічну структуру і відображають основні аспекти проведеного дослідження.

До окремих зауважень слід віднести наявність невеликої кількості проаналізованих показників ефективності формування прибутку на підприємстві, а також рекомендації надані в роботі потребують більшої систематизації. Але зважаючи на недоступність до певних джерел інформації, в цілому, зроблені зауваження не є принциповими і не знижують позитивного враження від дипломної роботи, що рецензується.

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» виконана у повному обсязі, відповідає встановленим вимогам і заслуговує оцінки «відмінно», а її автору, може бути присвоєна кваліфікація магістра за напрямом підготовки 8.03050401 «Економіка підприємства».