Распечатать страницу

Лабораторна робота Опис методу оптимізації ресурсів

« Назад

Код роботи: 2602

Вид роботи: Лабораторна робота

Предмет: Інформаційний менеджмент

Тема: Опис методу оптимізації ресурсів

Кількість сторінок: 1

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн (за програму)

При плануванні проекту потрібно проаналізувати потребу і наявність ресурсного забезпечення проекту, розподілити ресурси в часі, здійснивши їх призначення роботам проекту. Планування ресурсів - дуже важливий і відповідальний процес. Саме на цьому етапі виникає найбільше проблем, оскільки призначення ресурсів роботам може привести до змін календарних дат початку і завершення як окремих робіт, так і цілого проекту. Крім того , ресурси проекту прямо пов'язані з витратами проекту, які для кожного проекту характеризуються певною обмеженістю.

На стадії планування проводиться збалансований аналіз комплексу робіт і ресурсів з врахуванням обмежень та їх прогнозний розподіл на основі графіків потреби в ресурсах. Планування ресурсів за проектом є основою їх формування в часі та визначення можливості забезпечення ресурсами для підписання договорів закупівлі ресурсів, планування постачання ресурсів, а також розподілу вже куплених ресурсів за проектними роботами.

Планування ресурсів включає визначення того, які ресурси (людські ресурси, обладнання, матеріали) і в якій кількості мають бути задіяні для виконання робіт проекту. В результаті присвоєння роботам своїх ресурсів, на деяких роботах було перевищення людських ресурсів, результатом чого може бути неякісне виконання роботи, затримка в графіках роботи та невчасний фініш проекту. Тому також було проведено вирівнювання ресурсів.

Для уникнення таких перевищень командою проекту було вирішено збільшити кількість деяких ресурсів, на деякі роботи ресурси застосовувати не 100%. Наприклад, в задачі 7, 8, та 9, де основним ресурсом являється, Керівник проекту , ми змінюємо його повну зайнятість на часткову та додаємо на допомогу Помічника проектного менеджера (рис. 1 та рис. 2). У звязку з цим, роботи, які можна виконувати паралельно та з неповним робочим днем в часі не змінюються. В задачах 5 і 6 економіст та маркетолог завантажені на 150%. На розвантаження даних ресурсів ми додатково наймаємо, ще одного маркетолога (Маркетолог1) та економіста (Економіст1) на 50% завантаженості (тимчасово для виконання певної роботи), в результаті таких дій основні ресурси завантажкні без перевищення. Тобто, перенавантаження ресурсу ми уникнули, а термін виконання роботи не змінився. Зробивши такі корегування в ресурсах ми уникнули їх перенаванатаження (рис. 3 та 4).

Іноді буває, що після проведення вирівнювання ресурсу змінюється тривалість робіт, це відбувається у тих випадках коли ми знімаємо один із ресурсів з певної задачі. Для уникнення збільшення тривалості роботи можна окремому ресурсу присвоїти свій календар в якому вказати збільшення робочих годин та днів. Особливо зручно застосування календаря для певного ресурсу на етапі БМР, у випадку відставання від графіку, тобто щоб зменшити тривалість БМР ми можемо застосувати календар «24 години», відповідно до чого збільшиться тривалість робочого дня і зменшиться кількість днів для виконання задачі. Календар можна як застосувати запропонований програмою, так і створити самому свій.

Б2602, Рис. 1 - Перевищення ресурсу Керівник проекту

Рис. 1 - Перевищення ресурсу Керівник проекту

Б2602, Рис. 2 - Фрагмент робіт з вирівняними ресурсами

Рис. 2 - Фрагмент робіт з вирівняними ресурсами

Б2602, Рис. 3 - Перевищення ресурсу Маркетолог

Рис. 3 - Перевищення ресурсу Маркетолог

Б2602, Рис. 4 - Вирівнювання ресурсу

Рис. 4 - Вирівнювання ресурсу

Також зручно відслідковувати перевищення ресурсів використовуючи меню «Використання ресурсів». У даному меню ми бачимо погодинне завантаження ресурсу кожного дня та роботи в яких він задіяний. Тому проглядаючи календар ми бачимо в які саме дні цей ресурс перевантажений (тривалість робочого дня виділяється червоним кольором) (рис. 5).

Б2602, Рис. 5 - Меню Використання ресурсу

Рис. 5 - Меню Використання ресурсу