Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Товароведение \ 2223. Дипломна робота Стан виробництва, асортимент та якість безалкогольних газованих напоїв (за матеріалами магазину «Сільпо» м. Дніпро)

Дипломна робота Стан виробництва, асортимент та якість безалкогольних газованих напоїв (за матеріалами магазину «Сільпо» м. Дніпро)

« Назад

Код роботи: 2223

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Товарознавство

Тема: Стан виробництва, асортимент та якість безалкогольних газованих напоїв (за матеріалами магазину «Сільпо» м. Дніпро)

Кількість сторінок: 138

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1500 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Літературний огляд

1.1. Аналіз ринку газованих безалкогольних напоїв в Україні, тенденції його розвитку

1.2. Фактори формування якості газованих безалкогольних напоїв

1.3. Класифікація та асортимент газованих безалкогольних напоїв

1.4. Нові напрями у виробництві газованих безалкогольних напоїв

РОЗДІЛ 2. Об’єкти і методи досліджень, коротка характеристика магазину

2.1. Об’єкти і методи досліджень

2.2. Загальна характеристика супермаркету «Сільпо»

РОЗДІЛ 3. Дослідження асортименту, якості та відповідності газованих безалкогольних напоїв вимогам споживачів

3.1. Оцінка якості газованих безалкогольних напоїв

3.2. Формування асортименту газованих безалкогольних напоїв в досліджуваному магазині

3.3. Дослідження відповідності газованих безалкогольних напоїв попиту споживачів

3.4. Конкурентоспроможність газованих безалкогольних напоїв що реалізуються в супермаркеті «Сільпо»

РОЗДІЛ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Сучасну масову культуру і процес глобалізації неможливо уявити без прохолодних безалкогольних напоїв, на зразок лимонаду, Коли чи Пепсі. Газованої продукції в даний час випускається багато: від солодкої і мінеральної води, до шампанського і квасу. Чимало людей вживають ті чи інші різновиди щодня: втамовують спрагу, запивають їжу і просто отримують насолоду від знайомого шипучого смаку.

У той же час, хоча споживання газованої води стабільно збільшується, можна відзначити, що в останні кілька років темпи зростання її продажів помітно відстають від аналогічних показників в інших категоріях безалкогольних напоїв, зокрема соків або мінеральної та питної води.

Очевидно, значною мірою це обумовлено тенденцією збільшення числа споживачів, що орієнтуються на більш корисні напої, до яких газовану воду, що містить, як правило, велику кількість цукру, а також різні синтетичні добавки та ароматизатори, безумовно, віднести складно.

Так, стабільним попитом користуються вітамінні напої. Однак майбутнє - за функціональними напоями: з екстрактами трав, мікроелементами та вітамінами.

Асортимент безалкогольної продукції як на світовому ринку, так і в Україні постійно розширюється в основному за рахунок використання нових, нетрадиційних видів сировини, а також різних харчових добавок, що додають напоям бажаного смаку, кольору, зовнішнього вигляду та збільшують їх термін придатності.

Проте, в наш час, газовані напої та мінеральна вода - одна з найбільш підроблюваних груп товарів, й інколи вміст небезпечних для людини речовин у газованих напоях перевищує всі норми. Але при цьому виробники солодкої газованої води, навпаки, активно переконують своїх покупців, що навіть імідж, порівняно з спрагою – ніщо, і тамувати її потрібно тільки їхніми напоями. З усього вище сказаного актуальність теми дипломної роботи очевидна. І щоб зрозуміти, користь чи шкоду приносять газовані напої людині, а також розібратися у великому пропонованому асортименті була обрана і розглянута дана тема.

Мета роботи полягає у вивченні стану виробництва, асортименту та проведенні експертизи зразків безалкогольних газованих напоїв які реалізуються в супермаркеті «Сільпо», із застосуванням спеціальних методів дослідження.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалися наступні завдання:

- проаналізувати стан ринку безалкогольних газованих напоїв в Україні;

- ознайомитися з класифікацією та асортиментом газованих напоїв, а також новими напрямками у їх виробництві;

- провести оцінку якості 4 зразків газованих напоїв за органолептичними та фізико – хімічними показниками, і їх відповідність нормативним документам та вимогам споживачів;

- дослідити асортимент безалкогольних газованих напоїв в супермаркеті «Сільпо»;

- оцінити конкурентоспроможність газованих напоїв що реалізуються в «Сільпо»;

- проаналізувати стан охорони праці на підприємстві.

Об’єкт дослідження – газовані напої від різних виробників, що реалізуються в супермаркеті «Сільпо».

Предмет дослідження - експертиза споживчих властивостей газованих напоїв з використанням спеціальних методів дослідження.

Методи дослідження – органолептичні, фізико-хімічні, методи математичного аналізу обробки результатів, соціологічний.

Джерелами для написання роботи є навчальна література, нормативно – технологічна документація, інтернет джерела, рекламно – розповсюджувальна інформація, стандарти на якість продукції.

Дипломна робота складається з таких розділів: вступ; огляд літературних джерел; об’єкти і методи досліджень; коротка характеристика магазину; дослідження асортименту, якості та відповідності газованих безалкогольних напоїв вимогам споживачів; охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; висновки та пропозиції.

В процесі виконання дипломної роботи було зроблено наступні висновки:

1. Аналізуючи стан ринку безалкогольних газованих напоїв в Україні, було встановлено, що виробництво газованих напоїв зростає, ринок насичується новими виробниками, лідерами серед яких є наступні компанії: «Кола - Кола Беверіджиз Україна», ЗАТ «Оболонь», «Pepsi Co» та ЗАТ «Ерлан». Основною тенденцією розвитку є розширення асортименту, що полягає у виробництві функціональних напоїв та напоїв на натуральній сировині з застосуванням натуральних та безпечних харчових добавок.

2. Основними факторами, що формують якість газованих напоїв є сировина та технологія виробництва. Сировиною для виготовлення газованих напоїв служать натуральна сировина і синтетичні ароматизатори, фарбники, підсолоджувачі. Виробництво газованих безалкогольних напоїв - багатостадійний процес, основними операціями якого є приготування купажного сиропу та насичення двоокисом вуглецю, із застосуванням апаратів і машин різного призначення.

3. Газовані безалкогольні напої можуть бути на натуральній сировині, на синтетичних ароматизаторах, тонізуючими, вітамінізованими і для діабетиків. Асортимент газованих напоїв дуже різноманітний і постійно розширюється.

4. Новими напрямками у виробництві газованих напоїв є використання сучасного обладнання та використання новітніх технологій, які виключають використання синтетичних добавок та ароматизаторів та спрямовані на створення більш корисних та безпечних для організму.

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/254к/96вр.

2. Кодекс законів «Про працю України» від 07.01.2017 №322-VIII // [Електрон­ний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/кзпп.

3. Закон України «Про охорону праці» від 05.04.2015 № 2694-XII // [Електрон­ний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0/rada/gov/ua/laws/show/269412.

4. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 № 3745-XII // [Елект­ронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3745-12.

5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4004-12.

6. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Наказ Міністерства економіки України від 11.07.2003 р. № 185 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0628-03.

7. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1232-2011-п.

8. Про затвердження Типового положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04) від 15.11.2004 № 255 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04.

9. Про затвердження Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів від 28.10.2010 № 487 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0183-11.

........