Распечатать страницу

Зороастризм: авестизм та парсизм

« Назад

Зороастризм (авестизм, парсизм) - національна релігія персів, тобто давніх іранців. Це найдавніша з релігій Одкровення (одержаних пророком від Бога). Ця релігія вплинула на людство більш, ніж будь-яка інша. Деякі з найважливіших її доктрин запозичені іудаїзмом, християнством, Ісламом, частково буддизмом. Упродовж кількох століть зороастризм був державною релігією трьох могутніх імперій: Ахеменідів, Селевкидів, Сасонідів.

Зороастр (Заратустра) (можливо – «багатий верблюдами») - засновник нової релігії, звідки й походить її назва. За деяких вчених Зороастр жив між 1500-1200 рр. до н. е., більшість вчених відносять життя Зороастра до 8-6ст. до н. е. Це єдиний засновник релігії, який був одночасно священнослужителем і пророком. У віці 30 років одержав одкровення. Зороастр пориває з існуючими віруваннями і проголошує Ахура-Мазду («Мудрий Господь») єдиним богом, що існує вічно.

За переданням Ахура-Мазда створив за допомогою Святого Духа (Спента-Майнью) шість нижчих божеств, які є проявами самого Ахура-Мазди. В зороастризмі вони називаються Амеша-Спента («Безсмертні Святі»): кожне божество сприяло утвердженню життя.

Існують нижчі божества – язаш. Пізніше набуває поширення вшанування Мітри, який відомий ще з індоарійських часів, а також богині любові, родючості й війни Анахіти, або Ардвісури. По відношенню до Ахура-Мазди, а також Мітри вживається індоарійське слово «бага» або «бхага» (той хто наділяє; пан з якого походить слов'янське - Бог).

У Священному письмі, яке має назву «Авеста» йдеться про створення Богом світу: спочатку це було духовне, позбавлене зла. Надання ж світу матеріальної форми зумовило боротьбу добра і зла. Сили зла уособлює Ангра-Майнью , який протистоїть Ахура-Мазді. Ангра-Майнью – це все негативне: Неправда, Темрява. Він протистоїть Ахура-Мазді в своїй могутності.

У вченні Зороастризму було сформовано ідеї про загробну відплату, загробне життя, воскресіння мертвих. Після смерті людини її життя оцінює Мітра, який і виносить свій вирок, спрямовуючи душу людини до раю чи пекла.

Згідно з традицією світова історія поділяється на три ери: Творення, Змішування, Розділення. Нині триває ера Змішування, тобто протидія добра і зла у всіх сферах життя. Наступна ера – Розділення установить мир і порядок на небі і на землі. Але для цього потрібні спільні зусилля Ахуро-Мазди та людей, які мають йти з ним одним шляхом. Останній суд остаточно вирішить долю всіх людей, які зову воскреснуть. При цьому кожен має перейти через ріку розпеченого заліза. Для праведних це буде легкий шлях до безсмертя, а для грішників – неймовірні муки, по яких вони зникнуть назавжди.

Зороастрійці поклонялися сонячному світлу, вогню, їх називали вогнепоклонниками. За допомогою вогню та води здійснювалися ритуали очищення, яке знесилювало зло. Здійснювати обряд очищення – моральний обов’язок кожної людини. Дбали також і про чистоту природи. Особливим був обряд поховання. Мертве тіло вважалося найбруднішим, тому, щоб не оскверняти землю, його не закопували, а поміщали в спеціальній кам’яній вежі.

Після завоювання Ірану арабами-мусульманами послідовники зороастризму переселилися до Індії. Нині у світі налічується біля 130 тисяч зороастрійців (нарсів), які, крім Ірану та Індії, проживають у Канаді, США, Австралії та інших країнах.