Распечатать страницу

Конфуціанство

« Назад

Конфуціанство (засновник Кун-фу-цзи – 551-479 рр. до н.е.) – релігійно-філософська течія. В центрі уваги конфуціанства – проблеми людини. Конфуцій стверджував, що, якщо всі будуть дотримуватися морально-етичних принципів, в суспільстві буде мир і спокій. Мораль має небесне походження. Небо – засновник космічного і земного ладу. Небо – найвища цілеспрямовуюча сила, яка визначає долю всіх людей. Китай – Піднебесна (Центр Всесвіту, вершина світової цивілізації).

Особливості конфуціанства полягають в тому, що було відокремлено ірраціональні основи релігії та звеличено раціональні основи етики, підпорядковано релігійно-етичні норми вимогам соціальної політики.

Конфуцій сформулював основи суспільного світоіснування : і “Нехай батько буде батьком, син – сином, цар – царем, чиновник – чиновником, нехай все в цьому світі хаосу і мішанини стане на свої місця; всі мають знати свої права і обов'язки".

Однією з найважливіших умов соціального порядку, за Конфуцієм, було суворе підкорення старшим. Будь-хто із старших – батько, чиновник чи імператор – це незаперечний авторитет для молодшого. Сліпа покора його волі, слову, бажанню має лежати в основі поведінки людини. Суспільство має складатись з верхів і низів – тих, хто думає і управляє, і тих, хто трудиться і підкоряється. Критерієм поділу на верхи та низи були не знатність та багатство, а знання та чесноти. Конфуцій стверджував аналогію: “Держава – це велика сім'я, а сім'я – це мала держава”.

Людина обдарована Небом певними етичними якостями, і вона повинна жити за моральним законом (дао) й удосконалюватись за допомогою навчання. Мета вдосконалення – досягнення рівня “шляхетної людини” (цзюньцзи), яка має 5 основних якостей: Жень (людяність), І (обов'язок), Лі (норми поведінки), Чжи (знання), Сінь (вірність). Ці якості мають базуватися на принципі Сяо – любові сина до своїх батьків. Конфуцій розробив учення про Сяо – синівську пошану; культ синівської пошани в Китаї став нормою життя.

Помірність у вчинках, побуті, одязі – ознака шляхетності, критерій освіченості, що і відрізняє різні верстви населення Китаю. Це культ форми, яка була еквівалентом релігійного ритуалу. Конфуціанство і нині є основою всього китайського способу життя. Поширена в Китаї, на Тайвані, серед етнічних китайців.