Распечатать страницу

Мета курсу Релігієзнавство і завдання курсу Релігієзнавство

« Назад

Курс «Релігієзнавства» має сприяти формуванню у студентів чіткого наукового уявлення про феномен релігії, закономірності її виникнення та еволюції, основні функцій її у суспільстві. Неупереджений, об'єктивний погляд на релігію, як на складне суспільне утворення, може бути забезпечене лише за умови наукового підходу до неї.

Вагома роль курсу «Релігієзнавства» і в утвердженні загальнолюдських духовних цінностей, забезпеченні громадянської і міжконфесійної злагоди та взаєморозуміння, гармонізації міжнаціональних відносин. Засвоєння студентами теоретичних принципів і положень релігієзнавства визначить формування нового ставлення до навколишнього світу, зокрема до природи в умовах загострення екологічної кризи. Засвоєння студентами матеріалу, викладеного в курсі «Релігієзнавства», має спонукати до глибоких роздумів, морального оздоровлення особистості та сприяти її духовному вдосконаленню.