Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Б136 Шпаргалка (екзаменаційні питання) Інформатика 132 питання \ 91. Формула, структура формули. Які математичні оператори використовуються у формулах? Які об`єкти ще використовуються у формулах?

Формула, структура формули. Які математичні оператори використовуються у формулах? Які об`єкти ще використовуються у формулах?

« Назад

Формули

Формулою в Excel називається послідовність символів, що починається зі знака рівності =. У цю послідовність символів можуть входити постійні значення, посилання на комірки, імена чи функції оператора. Результатом роботи формули є нове значення, що виводиться як результат обчислення формули за вже наявними даними.

Якщо значення в комірках, на які є посилання у формулах, міняються, то результат зміниться автоматично.

Як приклад введемо формули, що обчислюють корені квадратного тричлена: ax2 + bx + c = 0. Вони введені в комірки A2 і A3 та мають такий вигляд:

= (–B1 + КОРЕНЬ(B1*B1 – 4*A1*C1))/2/A1;

= (–B1 – КОРЕНЬ(B1*B1 – 4*A1*C1))/2/A1.

У комірках A1, B1 і C1 перебувають значення коефіцієнтів a, b і с, відповідно. Якщо ви ввели значення коефіцієнтів a = 1, b = –5 і с = 6 (це означає, що в комірках A1, B1 і C1 записані числа 1, 5 і –6), то в комірках A2 і A3, де записані формули, ви одержите числа 2 і –3. Якщо ви зміните число в комірці A1 на –1, то в комірках з формулами ви одержите числа –6 і 1.

Використання посилань і імен

Посилання однозначно визначає комірку чи групу комірок робочого аркуша. Посилання вказують, у яких комірках перебувають значення, що їх потрібно використовувати як аргументи формули. За допомогою посилань можна використовувати у формулі дані, що містяться в різних місцях робочого аркуша, а також використовувати значення однієї і тієї самої комірки в кількох формулах.

Можна також посилатися на комірки з інших аркушів робочої книги, з іншої робочої книги чи навіть на дані іншого додатка. Посилання на комірки інших робочих книг називаються зовнішніми. Посилання на дані в інших додатках називаються вилученими.

Ім’я — це ідентифікатор, що запам’ятовується і який можна використовувати для посилання на комірку, групу комірок чи значення у формулі. Створити ім’я для комірки можна в полі імені, чи через меню Вставка/Имя/Присвоить... Використання імен забезпечує такі переваги.

• Формули, що використовують імена, легше сприймаються і запам’ятовуються, ніж формули, що використовують посилання на комірки.

Наприклад, формула "=Активи–Пасиви" набагато зрозуміліша, ніж формула "=F6–D6".

• У разі зміни структури робочого аркуша досить оновити посилання лише в одному місці — у визначенні імен, і всі формули, що використовують ці імена, використовуватимуть коректні посилання.

• Після того, як ім’я визначене, воно може використовуватися в будь-якому місці робочої книги. Доступ до всіх імен з будь-якого робочого аркуша можна одержати за допомогою вікна імені в лівій частині рядка формул.

• Ви можете також визначити спеціальні імена, діапазон дії яких обмежується поточним робочим аркушем. Це означає, що ці імена можна використовувати лише на тому робочому аркуші, на якому вони визначені. Такі імена не відображаються у вікні імені рядка формул чи вікні діалогу Присвоение имени, якщо активний інший робочий аркуш книги.

• Excel автоматично створює імена на основі заголовків рядків і стовпців робочого аркуша. Докладна інформація про створення таких імен міститься в розділі «Бази даних».

Після того, як ім’я визначене, ви можете:

• замінити всі відповідні посилання цим ім’ям у всіх місцях робочого листа;

• наприклад, визначивши ім’я «Прибуток» як "=12", можна замінити всі посилання на комірку 12 ім’ям «Прибуток»;

• швидко перейти на пойменоване посилання, замінити посилання, вставити посилання у формулу за допомогою вікна імені в рядку формул.