Распечатать страницу

Рядок формул, з яких частин він складається. Посилання на комірки, приклади

« Назад

Обчислення в Excel. Формули та функції

Електронна таблиця Excel має великі можливості через наявність у неї могутнього апарату формул і функцій. Будь-яка обробка даних у Excel здійснюється за допомогою цього апарату. Ви можете додавати, множити, ділити числа, добувати квадратні корені, обчислювати синуси та косинуси, логарифми й експоненти. Крім суто обчислювальних дій з окремими числами, ви можете обробляти окремі рядки чи стовпці таблиці, а також цілі блоки комірок. Зокрема, знаходити середнє арифметичне, максимальне та мінімальне значення, середньо-квадратичне відхилення, найімовірніше значення, довірчий інтервал і багато чого іншого.

Формули

Формулою в Excel називається послідовність символів, що починається зі знака рівності =. У цю послідовність символів можуть входити постійні значення, посилання на комірки, імена чи функції оператора. Результатом роботи формули є нове значення, що виводиться як результат обчислення формули за вже наявними даними.

Якщо значення в комірках, на які є посилання у формулах, міняються, то результат зміниться автоматично.

Як приклад введемо формули, що обчислюють корені квадратного тричлена: ax2 + bx + c = 0. Вони введені в комірки A2 і A3 та мають такий вигляд:

= (–B1 + КОРЕНЬ(B1*B1 – 4*A1*C1))/2/A1;

= (–B1 – КОРЕНЬ(B1*B1 – 4*A1*C1))/2/A1.

У комірках A1, B1 і C1 перебувають значення коефіцієнтів a, b і с, відповідно. Якщо ви ввели значення коефіцієнтів a = 1, b = –5 і с = 6 (це означає, що в комірках A1, B1 і C1 записані числа 1, 5 і –6), то в комірках A2 і A3, де записані формули, ви одержите числа 2 і –3. Якщо ви зміните число в комірці A1 на –1, то в комірках з формулами ви одержите числа –6 і 1.