Распечатать страницу

Різні способи створення нової таблиці в СУБД MS Access. Спосіб створення нової таблиці в режимі конструктору

« Назад

В Access є 4 способи створення таблиць: за допомогою “конструктора” таблиць; за допомогою “мастера створення таблиць”, “в режимі таблиці” («режим вводу даних») та “в режимі імпорт таблиць”.

Вікно БД → Вкладинка Таблиці → Создать → Конструктор

Або

Головне меню → Вставка → Таблиця → Создать → Конструктор.

На екрані з'явиться вікно. У графу Имя поля треба ввести ім'я першого поля таблиці. Ім'я поля не повинно містити більше 64-х символів, включаючи пропуски, та не повинно містити символ «.».

У графі Тип данных треба задати тип поля. Для цього необхідно розкрити список та вибрати потрібний тип даних.

В області Свойства поля необхідно задати властивості поля. Змінюючи властивості поля можна керувати процесом зберігання, обробки та відображення даних.

Властивість Размер поля визначає максимальний розмір даних типу Текстовый, Счетчик або Числовой.

Властивість Формат поля дозволяє задати формати відображення тексту, чисел, дат та значень часу на екран та на принтер. Наприклад, для поля числового типу можна задати один з форматів.

Після введення структури таблиці необхідно задати ключ запису, який може складатися з одного поля або сукупності полів. Значення ключового поля повинно однозначно ідентифікувати запис, а саме, мати унікальне значення.