Распечатать страницу

Використання функцій ПРЕДСКАЗ, ТЕНДЕНЦИЯ, РОСТ MS EXCEL для аналізу складної сукупності даних та прогнозування. Навести приклади

« Назад

Для проведення прогнозування за допомогою статистичних \ функцій Microsoft Excel застосовують регресивний аналіз. Це вид І статистичного аналізу, що дозволяє оцінити міру залежності між І змінними, пропонуючи механізм обчислення передбачуваного значення змінної з декількох уже обчислених значень. Іншими словами, на основі статистичної вибірки відомих значень функції F(x) та аргументів х, можна спрогнозувати поведінку функції шляхом підстановки нових значень аргументів.

• 3 використанням одиничної лінійної регресії — =ПРЕДСКАЗ(новийХ;відоміУ;відоміХ) — обчислює (прогнозує) одне нове значення функції на основі нового заданого X і статистичної виборки відомих значень Х та Y.

=ТЕНДЕНЦИЯ(відоміУ;відоміХ;новіХ) — на відміну від функції ПРЕДСКАЗ прогнозує не одне, а декілька нових значень функції на основі декількох нових заданих Х'\ статистичної виборки.

• 3 використанням одиничної нелінійної регресії — =РОСТ(відоміУ;відоміХ;новіХ) — так само, як і ТЕНДЕНЦИЯ, прогнозує декілька нових значень функції на основі декількох нових заданих X і статистичної виборки.

Приклад.

Задана статистична вибірка курсу американського долара та німецької марки за 8 місяців. Спрогнозувати зміну курсу німецької марки, якщо курс американського долара на наступні 4 місяці прогнозується згідно з таблицею.

Статистична вибірка характеризується функцією DM = F($US), де відомими значеннями х є значення курса американського долару (комірки В15:В22), відомими значеннями У є значення курсу німецької марки (комірки С15:С22).

За допомогою функції ПРЕДСКАЗ можна спрогнозувати значення курсу німецької марки тільки для одного місяця (вересня) на основі одного нового значення курсу американського долара (комірка В24 =5,42).

Функція ПРЕДСКАЗ заноситься у відповідну комірку С24:

=ПРЕДСКАЗ(В23;В15:В22;С15:С22 Enter і отримується результат.

Для прогнозування курсу німецької марки можна використати функції

=ТЕНДЕНЦИЯ(С15:С22;В15:В22;В24:В27), або

=РОСТ(С15:С22;В15:В22;В24:В27) де В24:В27 — це значення нових х — передбачуваних значень курсу американського долара протягом наступних чотирьох місяців.

Функція ТЕНДЕНЦИЯ має бути занесена у комірки D24:D27, а функція РОСТ — у комірки Е24:Е27 як формула масиву. Для уведення функції як формули масиву треба виділити діапазон клітин, де має міститися така функція, занести її і натиснути спочатку на клавішу F2, а потім клавіші CTRL+SHIFT+Enter.