Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Б136 Шпаргалка (екзаменаційні питання) Інформатика 132 питання \ 30. Особливості адресації комірок у табличному процесорі MS EXCEL. Стилі посилань R1C1 та A1

Особливості адресації комірок у табличному процесорі MS EXCEL. Стилі посилань R1C1 та A1. Відмінності між абсолютними, відносними та змішаними посиланнями на комірки. Звернення до блоку комірок

« Назад

Посиланням однозначно визначається клітина або група клітин листа, а також спрощується пошук значень або даних, які використовуються у формулах. З допомогою посилань можна використовувати у формулі дані, які знаходяться у різних місцях листа, а також використовувати значення однієї і й тієї ж клітини у декількох формулах. Крім того, можна посилатися на клітини, які знаходяться на інших листах книги або в іншій книзі. Посилання на клітини других книг називаються зовнішніми.

По замовчуванню в Microsoft Excel використовуються посилання типу A1, в якому стовпчики позначаються буквами від A до IV (256 стовпчиків максимально), а рядки числами - від 1 до 65536. Щоб вказати посилання на клітину, введіть букву заголовку стовпця, а після цього номер рядка. Наприклад, D50 є посиланням на клітини, розташовані на перетині стовпчика D з 50-м рядком. Щоб посилатися на діапазони клітин, введіть посилання на верхню ліву клітину діапазону, поставте двокрапку :, а після цього посилання на праву нижню клітину діапазону.

Розглянемо варіанти можливих посилань. На клітину стовпчика A в 10-му рядку можна посилатися як на A10, а на діапазон клітин в стовбчику A з 10-го рядку по 20-й як на A10:A20. Діапазон клітин у 15-му рядку зі стовпчика B по стовбчик E можна позначити B15:E15, а всі клітини у 5-му рядку як 5:5. На всі клітини між 5-й і та 10-м рядками включно можна посилатися як 5: 10, а на всі клітини у стовпчику H як на H:H. На всі клітини між стовпчиками H та J включно як H:J.

Можна також скористуватися стилем, в якому і стовпчики, так і рядки листа пронумеровані. Цей стиль, що називається R1C1. Він найбільш корисний при обчисленні позиції рядка і стовпчика у макросах, а також у відносних посиланнях. У стилі R1C1, після букви R вказується номер рядка клітини, після букви C – номер стовбчика.

У залежності від поставленого завдання можна використовувати або відносні посилання, які посилаються на клітини відносно позиції формули, або абсолютні посилання, які посилаються завжди на одину і ту ж клітину. Для абсолютних посилань використовують знак $ перед назвою стовпчика або клітини, наприклад 15.