Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Б136 Шпаргалка (екзаменаційні питання) Інформатика 132 питання \ 24. Форматування тексту засобами MS WORD. Форматування за зразком. Створення власного стилю

Форматування тексту засобами MS WORD. Форматування за зразком. Створення власного стилю

« Назад

Під форматуванням розуміють операції, які зв'язані з оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду. Операції форматування дійсні тільки для виділених фрагментів.

Розрізняють три основні операції форматування: форматування символів; форматування абзаців; форматування сторінок.

При форматуванні символів можна змінити шрифти, його розмір. Форматування здійснюється командою Формат/Шрифт. При цьому на екрані з'явиться вікно діалогу Шрифт, в якому можна встановити такі параметри:

• шрифт (вибирається із списка шрифтів);

• стиль (можна вибрати звичайний стиль, курсив, напівжирний і напівжирний з курсивом шрифти);

• розмір шрифта;

• підкреслення (вибір різних варіантів підкреслення);

• колір символів;

• ефекти (верхній і нижній індекс, перекреслений).

У полі Образец цього вікна показується зовнішній вигляд тексту при вибраних параметрах.

Отступи й интервали

Ряд параметрів можна встановити і за допомогою кнопок панелі Форматирование.

Під абзацем у Word розуміють частину документа, за якою поміщається маркер абзацу. При введенні тексту абзац завжди закінчується натискуванням клавіші FEnter. Для форматування абзацу використовують команду Формат/Абзац, відкриває вікно діалогу Абзац в якому можна здійснити:

• вирівнювання абзаців;

• встановлення відступів абзаців;

• встановлення відстані між рядками і абзацами.

При введенні і друкуванні тексту Word використовує встановлені за замовчуванням розміри поля сторінки. Змінити ці параметри можна за допомогою команди Файл/Параметри страницм.

Вкладинка Поля дозволяє встановити розміри верхнього, нижнього, лівого і правого полів. Поле Образец цієї вкладинки показує, який вигляд матиме І сторінка з встановленими параметрами поля при друкуванні.

Створення власного стилю

При натискуванні кнопки Создать відкривається вікно Создать стиль, в якому можна вказати параметри створюваного стилю. Поле Имя визначає ім'я створюваного стилю, поле Основан на етиле визначає стиль, на основі якого створюється даний. Кнопка Формат відкриває список основних параметрів формату, які можна визначити. Встановлений прапорець Добавить в шаблон добавляє новий стиль до шаблону, з яким працює документ.

Для того чтобы выполнить процедуру Форматирование по образцу, вначале выделите часть текста, которая будет использоваться как образец. Затем выберите инструмент Формат по образцу, который находится на панели Стандартная и напоминает малярную кисть. Щелкните на нем мышью, и рядом с курсором появится изображение кисти. Далее выделите курсором с кистью ту часть текста, к которой вы хотите применить форматирование, и Word автоматически отформатирует данный участок текста по образцу.