Распечатать страницу

Класифікація комп’ютерних мереж. Технічні засоби комп’ютерних мереж

« Назад

Комп'ютерна мережа — це сукупність комп’ютерів, що зв’язані засобами передачі даних, використовуючи зв’язок, один комп'ютер отримує доступ до таких ресурсів як пам’ять, модем, факс, принтер. В залежності від розташування комп-ів в мережі, мережі поділ. на глобальні та локальні. Глобальна М. може включ. інші мережі (локальні) або окремі комп-и. Глобальні поділ. на міські, регіональні, транснаціональні, національні. Локальні мережі об’єднують ком-пи, що розташовані на відстані не більше декількох кілометрів. Локальна мережа з’єднується за допомогою швидкісних ліній зв’язку і спільно використовує програмні та апаратні ресурси. Мережі, що створюються в мережі однієї організації наз. корпоративними або мережами. Фізична одиниця мереж – це вузол. Вузлом може бути комп’ютер, принтер.

Комп’ютерні мережі діляться на 2 категорії:

1) на робочі станції, де працюють користувачі;

2) сервери, які обслуговують, і використовуються для об’єднання і розподілу ресурсів у мережі.

Сервером може бути або достатньо потужний комп-р, або декілька, один з яких є головний. Сукупність сервера і підключених до нього комп-ів наз доменом. Існують файлові сервери, принтерні сервери, сервери зв’язку. Комп-и, які одночасно виконують функції файлового сервера і робочої станції в мережі утворюють однорангову мережу. Однорангова мережа — це така, де всім комп-м наданий однаковий пріоритет, а ресурси кожного вузла доступні всім іншим вузлам. Мережа типу клієнт-сервер, в якій одні комп-ри викон. роль серверів, а інші клієнтів.

Суперсервер — це система взаємодублюючих дискових накопичувачів, в яких файли, що записані на одному диску, автоматично дзеркально відображуються на резервному. Послуги комп-а з великими обсягами оперативної і дискової пам’яті виділяють у проксі-сервер, що виконують декілька функцій:

1) функція кешування—ця функція полягає в тому, що сервер зберігає веб-сторінку, до якої часто звертаються, на своєму диску, при запуску – інформація читається з диску;

2) функція обмеження доступу користувачів до визначеної сторінки---фільтрація;

3) функція ведення журналу реєстрації, де зберігається дата, ім’я користувача, сайта.

Для об’єднання двох окремих однотипних мереж використовуються мости, які складаються з апаратних та програмних засобів і є необхідним елементом для підвищення ефективності безпеки та дальності мереж.

Мости можуть з’єднати дві аналогічні мережі, але з різними швидкостями передач, використовуються в роботі мереж з різними топологіями і середовищами передач. Для великих мереж з метою вибору найбільш оптимального шляху для передачі інформації використовуються маршрутизатори, в яких маршрут вибирається із попередньо створеного адміністратором мереж маршрутних таблиць. Динамічні маршрутизатори працюють за допомогою спеціальних алгоритмів вибирають найбільш оптимальний шлях, аналізують стан каналу зв’язку, самі коректують маршрутні таблиці.