Распечатать страницу

Основні об'єкти баз даних в ACCESS 2000 та робота з ними

« Назад

Усі дані бази даних зберігаються у таблицях. Таблиці створюються в два етапи. На першому етапі створюється структура таблиці, а на другому — вводяться дані.

Створення таблиці. Вибрати вкладнику Таблицы, натиснути на кнопку Создать та вибрати метод створення таблиці. Вважаючи, що структура таблиці, яка створена за допомогою майстра або в режимі таблиці, все одно підлягає редагуванню, розглянемо створення таблиці у режимі конструктора. Для цього треба у списку вибрати КОНСТРУКТОР і натиснути на кнопку Ok.

На екрані з'явиться вікно. У графу Имя поля треба ввести ім'я першого поля таблиці. Ім'я поля не повинно містити більше 64-х символів, включаючи пропуски, та не повинно містити символ «.».

У графі Тип данных треба задати тип поля. Для цього необхідно розкрити список та вибрати потрібний тип даних. В Access застосовуються такі типи даних:

• Числовой (NUMBER) — застосовується для числових даних, які використовуються у формулах. Тип та розмір значень задаються у властивостях РАЗМЕР ПОЛЯ та ФОРМАТ ПОЛЯ;

• Текстовый (TEXT) — застосовується для тексту та чисел (наприклад, табельний номер), які не використовуються у формулах. Поле цього типу може містити до 255 символів, за замовчанням — 50. Для визначення розміру поля треба задати властивість Размер поля;

• Поле MEMO — використовується для уведення текстів або чисел довжиною до 64000 символів;

• Дата/время (DATE/TIME) — довжина поля 8 байтів;

• Денежный — використовується для попередження округлення під час обчислень. Розмір поля — 8 байтів;

• Счетчик (AUTONUMBER) — використовується для автоматичного додавання номера запису. Якщо властивість поля Новые значения має значення: Последовательные — виконується додавання числа, яке отримується збільшенням на одиницю номера попереднього запису; Случайные — для лічильника генерується випадкове число. Розмір поля — 4 байти;

• Логический (YES/NO) — застосовується до полів, що можуть містити тільки одне з двох значень, такі як ДА/НЕТ, Исти-на/Ложь, ВКЛ/ВЫКЛ. Розмір поля — 1 біт;

• Поле объекта OLE (OLE OBJECT) — використовується для зв'язування або впровадження об'єктів (документів MICROSOFT WORD, електронних таблиць (MICROSOFT EXCEL), рисунків, звуків тощо). Для зображення об'єктів у формах та звітах необхідно застосовувати елемент управління Присоединенная рамка объекта. Розмір поля — до 1 гігабайта.

Основні складові

Система управління базами даних Microsoft Access відноситься до реляційних баз даних. На відміну від СУБД Visual FoxPro база даних Access (фізична структура) міститься в одному файлі з розширенням MDB. Логічна структура СУБД Access складається з таких об’єктів: таблиць, запитів, форм, звітів, макросів та модулів. Доступ до цих об’єктів відбувається за допомогою відповідних вкладинок вікна Access.

Таблиці, запити, форми та звіти мають таке саме призначення, як і в СУБД Visual FoxPro.

Макроси призначені для автоматизації задач та погодження роботи різних об’єктів. Макрос являє собою список команд, які повинні бути виконані Microsoft ACCESS без участі користувача. Макроси можна використовувати у формах, звітах, елементах управління, командах меню.

Модулі призначені для створення процедур та функцій мовою Access Basic.

Етапи створення бази даних у середовищі Microsoft Access:

• визначення мети створення бази даних;

• визначення таблиць, які повинна містити база даних;

• визначення структури таблиць (полів та їх типів);

• призначення ключів таблиць та створення потрібних індексів;

• визначення зв’язків між таблицями;

• завантаження даних;

• створення інших об’єктів бази даних: запитів, форм, звітів, макросів та модулів;

• аналіз ефективності бази даних за допомогою майстра таблиць (меню СЕРВИС>АНАЛИЗ>ТАБЛИЦА) та аналізатора швидкодії (меню СЕРВИС>АНАЛИЗ>БЫСТРОДЕЙСТВИЕ).

Завантаження MS Access можна виконати за допомогою меню ПУСК> ПРОГРАММЫ> MICROSOFT ACCESS або натиснути на кнопку в панелі Microsoft Office. На екрані з’явиться вікно, в якому треба задати потрібну операцію — створити або відкрити існуючу базу даних. Далі на екрані з’явиться вікно Microsoft Access.

Рядок меню містить усі команди, які використовуються під час роботи з Access.

Панелі інструментів одразу після запуску за замовчанням містять лише панель інструментів БАЗА ДАНИХ. Додаткові панелі інструментів такі, як для роботи з таблицями, формами, звітами тощо виводяться у відповідному режимі роботи та можуть додаватися за допомогою меню ВИД> ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ.

Створення бази даних виконується за допомогою меню ФАЙЛ> СОЗДАТЬ БАЗУ ДАННЫХ> або відповідної піктограми на панелі інструментів.

Відкриття бази даних виконується за допомогою меню ФАЙЛ> ОТКРЫТЬ БАЗУ ДАННЫХ> або відповідної піктограми на панелі інструментів. Далі треба вибрати потрібний файл типу MDB. Відкриття бази даних автоматично закриває попередньо відкриту БД.

Закриття бази даних відбувається за допомогою меню ФАЙЛ> ЗАКРЫТЬ.