Распечатать страницу

Зв'язок між компонентами MS Word та MS Excel

« Назад

OLE (Object linking and Embedding) - це механізм зв'язування і впровадження об'єктів OLE, який дозволяє працювати з різними додатками Microsoft Office, а також з іншими додатками Windows, які підтримують OLE. Якщо користувачеві необхідно вставити рисунок з Windows Paint в документ Word, помістити діаграму в документ Word або в презентацію PowerPoint, додати звук і відеоефекти до якого-небудь додатка Office, скористайтеся OLE. OLE є протоколом (визначеним набором правил взаємодії), який дає змогу зберігати об'єкти, створені в одному з додатків Windows, з допомогою їх зв'язування або впровадження в документ іншого додатка Windows.

Працюючи з OLE, користувач може натрапити на такі терміни, як составной документ, документ-источник і документ-получатель. Составной документ має вміщені в нього OLE-об'єкти. Наприклад, документ Word з впровадженою робочою таблицею Excel є складеним документом.

Презентація PowerPoint, яка вміщує дані з Access, - це теж складений документ. Документ-источник - це документ, об'єкт якого користувач бажає зв'язати або впровадити у цей документ.  Документ-получатель - це документ, в який вставляються OLE Копирование таблицы Microsoft Word в Microsoft Excel Выделите в Microsoft Word строки и столбцы таблицы, которые требуется скопировать. Чтобы выделить таблицу целиком, щелкните ее, выберите пункт Выделить в меню Таблица, а затем — пункт Таблица. Нажмите кнопку Копировать на стандартной панели инструментов.

Перейдите на лист Microsoft Excel. Выделите ячейку в верхнем левом углу области листа, куда следует поместить таблицу. Ячейки вставляемой таблицы заменят данные в указанной области.

Нажмите кнопку Вставить. Чтобы изменить форматирование, нажмите кнопку Параметры вставки рядом с данными, а затем выберите вариант Использовать форматы конечных ячеек, чтобы использовать форматирование, ранее примененное к ячейкам, или вариант Сохранить форматирование оригинала, чтобы максимально сохранить форматирование таблицы Microsoft Word.

Примечание. Содержимое каждой ячейки таблицы Microsoft Word вставляется в отдельную ячейку Microsoft Excel. Если требуется дальнейшее разбиение данных на ячейки (например, чтобы разнести по разным ячейкам имена и фамилии), выберите в меню Данные команду Текст по столбцам. Використання опцій Копировать і Вставить команди Правка в додатках Windows звичайно дає змогу передавати "статичні" дані, які перетворюються у формат документа-одержувача.

Якщо користувачеві потрібно вставити в документ вибрані дані (а не весь файл), які б автоматично поновлювались при змінах в документі-джерелі, виконайте зв'язування з допомогою команди Правка та її опції Специальная вставка. Для вставлення у Word діаграм чи листів можна використовувати наступний пункт меню Вставка/Обект/Диграма или лист Microsoft Excel.

В текстовому процесорі Mord for Windows який підтримує OLE, можна використати команду Правка та її опцію Копировать (Edit  Copy) і команду Правка та її опцію Вставить (Edit  Paste) в Access for Windows для вставляння документів в поля типу Поле Объекта OLE (OLE Object). Пам'ятайте, що при використанні впровадження (замість зв'язування) даних БД Access може швидко розростися до дуже великих розмірів і займати величезний обсяг дискової пам'яти.