Распечатать страницу

Використання форм та "заморожування" підвікон

« Назад

Команда Форма відображає на екрані форму, що являє собою вікно діалогу, призначене для перегляду та редагування записів у базі даних, а також для додавання нових і видалення існуючих записів. Крім того, за допомогою форми ви можете здійснити пошук конкретних записів на підставі складних критеріїв.

Кожному стовпцю таблиці у формі відповідає поле, найменування якого визначається введеним вами заголовком стовпця. Крім таких полів, у формі можуть бути присутніми поля, що обчислюються, за допомогою яких ви можете виконувати різноманітні обчислення. Значення цих полів автоматично заповнюються Excel на підставі інформації, що міститься в базі даних.

Ви не можете безпосередньо ввести чи змінити значення в полях, що обчислюються, тому в режимі редагування ці поля у формі не відображаються. Крім того, ви можете самостійно визначити деякі з полів таблиці як редаговані.

У результаті ці поля також не відображатимуться у формі в режимі редагування.Крім полів, форма містить ряд кнопок й індикатор номера запису. Кнопка Добавить призначена для введення в базу даних нового запису. В результаті натискання цієї кнопки Excel очистить усі поля форми, після чого ви можете ввести необхідні дані. Уведений запис додається в кінець бази даних.

Команда Разбить ділить активне вікно на два чи чотири підвікна. Ця команда дає можливість прокручувати підвікна одночас но. Два горизонтальні підвікна завжди матимуть однакові заголовки стовпців; два вертикальні підвікна завжди матимуть однакові заголовки рядків Використовуймо команду Фиксировать подокна для скасування прокручування у верхньому, лівому чи обох підвікнах розбивки.

Команда Удалить разбиение видаляє розбивку в активному вікні. Ця команда доступна лише тоді, коли активне вікно поділене. Подвійне клацання на маркері чи на лінії поділу також вилучає розбивку. Команда Фиксировать подокна фіксує верхнє підвікно, ліве иідвікно чи обидва підвікна на активному робочому аркуші.

Ця команда потрібна для того, щоб зберегти заголовки рядків чи стовпців на екрані, якщо на робочому аркуші прокручуються довгі списки. Ця команда забороняє підвікнам ліворуч від вертикальної розбивки прокручуватися горизонтально, а підвікнам над горизонтальною розбивкою — прокручуватися вертикально. Можна також використовувати кнопку Фиксация подокон для фіксації чи скасування фіксації підвікон на робочому аркуші.

Якщо вікно не розділене на підвікна, то ця команда розділить вікно по активній комірці. Примітка. Фіксація заголовків на робочому аркуші не впливає на друк.

Команда Отменить фиксацию скасовує фіксацію підвікон на робочому листі. Також можна повторно натиснути кнопку Фиксация подокон для скасування фіксації. Ця команда з'являється в меню Окно тільки в тому разі, якщо фіксація вже введена за допомогою команди Фиксировать подокна.