Распечатать страницу

Вікна, піктограми

« Назад

Основними елементами робочого стола є вікна. У WINDOWS існує 4 типи вікон – вікна папок, вікна додатків, діалогові вікна і вікна довідкової системи. Вікна папок є свого роду контейнерами для збереження об’єктів (файлів, інших папок - вкладених). Вони мають рядок заголовку, рядок меню, панель інструментів, адресний рядок та рядок стану.

Рядок заголовку виконує декоративні, службові (перетягання вікна по екрану здійснюється «взявшись» за цей рядок) та інформаційні (повідомляє з якою саме папкою ми працюємо) функції. Залежно від настроювань переміщатися може або тільки рамка, або вікно зі змістом. На правому краї рядка розміщені кнопки керування розміром вікна. Це згортаюча (має вигляд _ - дозволяє звернути вікно до розмірів кнопки на Панелі задач), розгортаюча (розгортає вікно до розміру екрану) та закриваюча (має вигляд х, дозволяє закрити непотрібне вікно) кнопки. На лівому краї рядка розміщений Системний значок – клацнувши по ньому ми бачимо системне меню. Під рядком заголовку розміщений рядок меню, він містить 6 команд (Файл, Правка, Вид, Переход, Избранное, Справка). Клацання по кожній з них викликає меню, яке містить команди для роботи з об’єктами, виглядом вікна, навігації, отримання додаткової інформації. Панель інструментів містить кнопки для виконання часто використовуваних команд (копіювання, видалення і т.д.).

Рядок адреси має величезне значення при роботі в Інтернеті, з нього можна довідатися про місце знаходження об’єкта. На його правому краї є кнопка, яка дозволяє побачити всю структуру дисків й основних папок та швидко перейти до потрібного об’єкта. Робоча ділянка вікна-це основна частина вікна папки, у якій відображаються значки файлів і вкладених папок. Фактично всі інші елементи керування вікна служать для роботи з об’єктами, що перебувають у робочій ділянці. Останнім іде рядок стану – він є інформаційним і несе короткий опис об’єктів вікна. Діалогові вікна призначені для керування системою та її обслуговування. Коли потрібно змінити якісь параметри або надати відповідь на запит використовуються діалогові вікна. Вони обов’язково містять кнопку, що закриває і кнопку «Что это такое», яка дозволяє звернутися до довідкової системи. Досить часто діалогові вікна мають декілька вкладень. Вікна додатків – це фактично робоче поле, в межах якого можна виконувати роботу з додатком: набирати, редагувати, керувати відтворенням файлів. На відміну від рядку меню у папках, рядок меню у додатках різниться від функціональних особливостей. Вікна довідкової системи можна розглядати як різновид діалогових вікон. Вони містять вкладки Содержание, Указатель и Поиск. Вікна довідкової системи мають стандартні кнопки управління.

Піктограми або значки є невід’ємним атрибутом Робочого стола. Вони дозволяють «замінити» розширення файлу. Кожна програма має свій унікальний значок-піктограму, що дозволяє відрізняти її від інших. Піктограма може означати не лише файл, але і директорію (папку, каталог). Клацнувши лівою кнопкою миші ми можемо відкрити її у вигляді вікна, при цьому всі файли будуть відображені у вигляді рядків значків з підписами (відповідні назви). Існують також посилання на файли – ярлики (містить стрілочку внизу значка). Створити його можна декількома способами: перетягуванням або використовуючи відповідний пункт Контекстного меню.